Sari la conținut

Maramureș brand cultural/Personalități din domeniul literaturii

Haiducul Grigore Pintea Viteazul Maramureș brand cultural de Dorin Ștef
Personalități din domeniul literaturii
Centrul Artistic Baia Mare. Muzeul de Artă


Cu certitudine, cea mai controversată categorie din această listă de branduri culturale este Galeria scriitorilor maramureșeni de notorietate națională. Motivul polemicilor iminenente rezidă din dificultatea identificării unui etalon pentru aprecierea operei și activității scriitorilor (numărul volumelor, premiile și distincțiile obținute, contribuția la dezvoltarea literaturii locale și naționale, aprecierile criticilor de specialitate). E greu de identificat un „Pat al lui Procust” în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât ne referim la scriitori care nu și-au finalizat opera (cei aflați în viață).

De regulă, timpul și cititorii cern valorile „epurând” sau adăugând nume noi în această galerie prestigioasă. Incontestabil este faptul că anumite opere literare și, implicit, personalitatea unor scriitori autohtoni (poeți, prozatori, eseiști, traducători, dramaturgi, critici literari, publiciști etc.) se fixează adânc în conștiința publicului cititor din județul nostru și din țară, motiv pentru care au toate calitățile unor branduri, pe care avem datoria să le promovăm cu toată convingerea.

Parcurgând lista scriitorilor propuși în această ediție, constatăm că unii dintre ei au fost prea repede uitați sau marginalizați (din nepăsare sau neimplicare și nu din pricina valorii pe care au dovedit-o cu prisosință, de multe ori, în cercuri prestigioase din țară sau de peste hotare). Chiar și scriitori de notorietate (avem un laureat al premiului Nobel, câțiva academicieni, scriitori distinși cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România sau ale Academiei Române, membrii USR) trec adesea neobservați de autorități, de specialiști și de public, chiar cu prilejul aniversărilor sau comemorărilor. Lăudabilă este, în acest sens, inițiativa conducerii Bibliotecii Județene de a „boteza” instituția cu numele cărturarului Petre Dulfu, a cărui operă a încântat generații întregi de români. Acesta este un brand valorificat exemplar.

Multe alte nume, cu care cultura românească se mândrește, sunt o necunoscută pentru maramureșeni. Trebuie mai întâi ca noi să-i descoperim și să-i apreciem, iar apoi să le facem cunoscută opera și activitatea, dar mai ales să le facem cunoscut străinilor faptul că „sunt ai noștri”. Că s-au născut și s-au format pe meleagurile noastre. Școlile în care au învățat și au predat, instituțiile unde au activat ar trebui să evidențieze acest aport. În noul context european, vom fi surprinși să constatăm caracterul pan-continental al operei unora dintre ei, evidențierea multiculturalismului și încadrarea în curente literare de circulație europeană.

Scriitori[modifică]

 • Augustin Buzura - Născut pe 22 septembrie 1938, Berința; Prozator. Academician. Președinte al Fundației Culturale Române, președinte al filialei române a Academiei Italiene de Cultură și Știință. Debut: povestirea „Pământul” (revista Tribuna, 1960). Romanul „Absenții” - premiul USR (1970); „Fețele tăcerii” - premiul USR (1974); „Orgolii” - premiul „Ion Creangă” al Academiei, „Vocile nopții” - premiul USR (1980), „Refugii” - premiul USR (1984). Alte romane: „Capul bunei speranțe” (1963), „Recviem pentru nebuni și bestii” (1999).
 • Nicolae Breban - Născut pe 1 februarie 1934, Baia Mare; Prozator. Redactor-șef la România Literară (1970-1973). Director la revista Contemporanul - ideea europeană (din 1990); Debut: schița „Doamna din vis” (Viața Studențească, 1957); roman de debut „Francisca” (1965) - Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române, „Animale bolnave” - premiul pentru proză al USR (1968); „Buna-vestire” - premiul USR (1977), „Amfitrion” - premiul USR (1994), premiul „Omnia” pentru întreaga operă literară - Salonul de carte de la Oradea (1995), premiul Național de Literatură acordat de Uniunea Scriitorilor pe anul literar 1999. Membru corespondent al Academiei Române. Alte romane: „În absența stăpânilor” (1966), „Don Juan” (1981), „Drumul la zid” (1984), „Pândă și seducție” (1991).
 • Ion Burnar - Născut pe 24 octombrie 1947, Dragomirești;-decedat la 21 octombrie 2010 la Baia Mare. Poet. Publicist. Debutează în 1966 cu versuri în ziarul local. Membru al USR și al Societății Academie sans frontieres. Premiul Editurii Eminescu (1981) și Premiul pentru cel mai valoros volum de debut al anului (1983) al USR pentru volumul „Memorandum liric” (1982); Alte volume:, „Viața la țară cu și fără Tănase Scatiu” (1982), „Gâlceava scopului cu mijloacele” (1998), „Aici provincialul... aștept metropolitanii” (2000) „Tratat de aristologie” (2007).
 • Gheorghe Mihai Bârlea - Născut pe 10 februarie 1951, Nănești. Poet. Consilier șef al Inspectoratului pentru Cultură Maramureș, prefect al județului Maramureș. Membru fondator al Fundației Academia Civică. Unul dintre inițiatorii Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetu Marmației și ai simpozionului Memorialul Sighet. Debutează în revista Astra (1970), Premiul pentru debut (vol. „Din penumbră”) la Salonul Național de carte de la Cluj (1998). Membru USR.
 • Gavril Ciuban - Născut pe 10 iulie 1951; Poet. În 1980 - Marele Premiu Vasile Lucaciu și Premiul USR, în 1982 premiul revistei Luceafărul, în 1984 Premiul I la Festivalul Nichita Stănescu, în 1985 Marele premiu la Festivalul de poezie de la Sighet și premiul revistei România Literară. Membru USR. Volume: „Cultivatorul de pietre și tandra dihanie” (1992), „Fântâna cu ghinturi” (1996).
 • Gheorghe Chivu - (1912-1986); născut la Chirnogeni, Dobrogea. Poet, pictor. Premiul Fundațiilor Regale, volume: „Zumbe” (1946). Membru USR. Alte volume: „Metope” (1972), „Cantoria” (1981), „Brazde străbune” (1984);
 • Petre Dulfu (1856-1953) - Scriitor. Doctor în filosofie. Membru fondator al „Societății de lectură a elevilor români”. A debutat în 1872 în revista „Familia”. Autor de lucrări pedagogice și manuale școlare. Lucrarea „Foloasele învățăturii” - promovată de Academia Română. Membru al Societății Scriitorilor Români. Autorul celebrei „epopei poporane” - „Isprăvile lui Păcală” (1894). Alte lucrări: „Legenda țiganilor” (1900), „Din lumea satelor”, „Snoave” (1909), „Gruia lui Novac” (1913), „Povestea lui Făt Frumos” (1919), „Zâna florilor” (1926) etc.
 • Petre Got - Născut pe 20 septembrie 1937, Desești; Poet. Debut în revista Steaua (1964). Colaborări la Tribuna, Viața românească, Luceafărul, România Literară, Steaua, Ateneu. Membru al USR. Volume: „Cer înfrunzit” (1969), „Glas de ceară” (1972), „Masa de mire” (1975), „Ochii florilor” (1976), „Dimineața cuvântului” (1980), „Inima lui septembrie” (1996) etc.
 • Ioan Groșan - Născut pe 3 octombrie 1954, Satulung; Prozator, dramaturg. Membru fondator al grupului literar „Ard amatoria”, director artistic al studioului de creație cinematografică al Ministerului Culturii, redactor și colaborator la diverse publicații bucureștene. Marele premiu al „Primăverii studențești” pentru piesa „Școala ludică” (1978), Premiul de Debut al USR - „Caravana cinematografică” (1985), premiul pentru proză al revistei Astra pentru volumul „Trenul de noapte” (1989), premiul pentru proză al USR pentru volumul „O sută de ani de zile la Porțile Orientului” (1992). Membru USR.
 • Marian Ilea - Născut pe 25 august 1959, Ieud; Prozator, dramaturg. Membru al Uniunii Scriitorilor și al Cercului Profesionist de Lectură de pe lângă Muzeul Literaturii Române. Volumul „Desiștea” (1990) - premiul pentru proză la Salonul Național de Carte de la Cluj Napoca, „Ariel” (1997) - premiul Uniunii Scriitorilor la secțiunea dramaturgie. Alte volume: „Desiștea II” (1994), „Povestiri din Medio Monte” (1998) - premiul internațional de proză al Europei de Est, „Vacek” (2000) - premiul Asociației Scriitorilor București, „Casa din Piața Gorki” (2002), „Ceasul lui Brunnikov” (2004), „Medio Monte” (2005) - premiul „Liviu Rebreanu” al Academiei Române, „Povestiri cu noimă” (2006).
 • Victor Iancu - Născut pe 26 martie 1936 - decedat la 21 iunie 2008. Lingvist, prozator, dramaturg. Doctor în filologie. Profesor universitar. Secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Membru USR, al Societății de Lingvistică Română (Paris). Volume: „Limbaj cotidian și rostire literară” (1977), „Întrebări în asfințit” (povestiri, 1983), „Drum de piatră” (roman, 1986), „Pensiunea Barbagia” (roman, 1992), „De la Revoluție la Restaurație” (1994) etc. Coautor al monografiei „Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar” (Premiul Academiei Române, 1985).
 • Alexandru Ivasiuc (1933-1977) - Prozator. Redactor-șef la Editura Cartea Românească, secretar al Uniunii Scriitorilor, director al Casei de filme 1. Debut: schița „Timbrul” (în Gazeta literară, 1964);„Vestibul” - premiul pentru proză al USR (1967). Alte volume: „Interval” (1968), „Păsările” (1970), „Corn de vânătoare” (1972), „Apa” (1973), „Iluminări” (1975), „Racul” (1976).
 • Ion Iuga - (1940-1993); născut în Săliștea de Sus. Poet, traducător. Volume: „Tăceri neprimite” (1969), „Almar” (1970), „Țara fântânilor” (1971), „Irosirea zăpezilor” (1974), „Din Marmația” (1977), „Ieșirea din vis” (1982), „Povara umbrei” (1987).
 • Vasile Igna - Născut pe 4 martie 1944, Ardusat. Poet, traducător; director la Editura Dacia. Consilier la Ambasada României la Paris. Membru al grupării literare Echinox (Cluj). Volume: „Arme albe” (1969), „Fum și ninsoare” (1972), „Provincia cărturarului” (1975), „Ora morilor de vânt” (1978), „Insula verde” (1986), „Clepsidra cu cenușă” (1999).
 • Laszlo Nemeth (1901-1975) - Prozator, eseist, dramaturg, traducător. Redactor la secția literatură de la Radio Budapesta. Debut: (1925) cu volumul de nuvele „Doamna Horvat moare”. Premiul de stat Kossuth pentru drama „Galilei și romanul Egeto” (1957).
 • Adrian Oțoiu - Născut pe 30 aprilie 1958; Prozator. Membru al USR și al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România. Premiul USR pentru debut în 1996. Volume: „Coaja lucrurilor sau Dansând cu Jupuita” (roman, 1996), „Chei fierbinți pentru ferestre moi: Carte de calculatoare pentru spirite literatoare” (Editura Paralela 45, 1998) etc.
 • Gheorghe Pârja - Născut pe 2 mai 1950, Desești; Poet. Publicist. Debut în 1968 în Luceafărul. A condus cenaclul Alexandru Ivasiuc din Sighet și a sprijinit Festivalul Internațional de Poezie de la Sighet; a inițiat Serile de Poezie de la Desești (1979). Premiul USR la Festivalul Internațional de Poezie (Sighet, 1979), Premiul Special Alexandru Odobescu al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (1998); premiul „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Desești (1999) - membru USR. Volume: „În numele tatălui” (1996), „Sub podul lui Apollodor” (1998) etc.
 • Aurel Pop- Născut la 22 noiembrie 1949 în localitatea Cetățele, com. Șișești, jud. Maramureș. editor, poet, publicist, critic și istoric literar. Doctor în istorie al Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Romane. În 1955 își urmează părinții în ținuturile sătmărene: satul Dacia, com. Doba. Membru fondator al Asociației Scriitorilor din Nord-Vest, Face parte din Consiliul directorial, având functia de secretar.(2006) Redactor șef al revistei literare "Citadela",(2007) Directorul editurii "CITADELA" (2007). A publicat volumele de versuri; "Pelerinaj de secesiune" Editura "Solstițiu", Satu Mare, 2004. "Calvarul cuvintelor" Editura "Risoprint", Cluj-Napoca, 2006. "Sonete din regatul disperării", Editura "Risoprint",Cluj Napoca, 2007, „La Hanul Verbelor”, (critică literară), Editura „Risoprint”, Cluj-Napoca, 2008."Cuvinte dintr-un noian de vorbe", (interviuri), Editura "Citadela", Satu Mare, 2009, "Semne dintr-un trunchi de cuvânt", (poeme)Editura "Citadela", Satu Mare, 2009, etc. Datorită activități sale desfășurată pe plan cultural Biblioteca județeană "Petru Dulfu" Baia Mare, îi editează un Caiet biobibliografic aniversar, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, cuprinzându-l în Galeria marilor personalități ale Maramureșului alături de: acad. Augustin Buzura, dr. Victor Iancu, Ion Burnar, Augustin Cosmuța, Marian Ilea, dr.Valeriu Achim, Ioan Es. Pop, dr.Nicolae Iuga, dr.Florian Roatiș, dr.Gheorghe Glodeanu, scultorul Vida Gheza, Elie Wiesel laureat al Premiului Nobel și alții. Membru al Uniunii Scriitorilor din România,(2010) Membru al Asociație Scriitorilor de Limbă Română din Canada (2011).
 • Simion Pop - Născut pe 25 septembrie 1930, Valea Chioarului; Prozator. Publicist. Debutează în 1952 în „Almanah literar”; este vicepreședinte al USR (1964-1968). A primit Premiul Academiei Române pentru volumul „Paralela 45” (1958), premiul Academiei pentru „Anul 15” (1959). Alte volume: „Călătorie cu bucluc” (1955), „Pământul spânzuratului” (1957), „Ore calde” (1962), „Triunghiul” (1964), „Orga de bambus” (1966), „Excelența sa” (1997) etc.
 • Ioan Es Pop - Născut pe 27 martie 1958, Vărai; Poet. Premiul revistei „Luceafărul” (1991), premiul USR (1994 - debut, vol. Ieudul fără ieșire), premiul USR (1999 - pentru volumul „Pantelimon 113 bis”).
 • Ion Pop - Născut pe 1 iulie 1941, Mireșu Mare; Poet, critic literar, eseist, traducător. Profesor universitar, director al Centrului Cultural Român din Paris. Debut: 1953 în revista Steaua. Debut editorial în 1966 cu volumul „Propuneri pentru o fântână” (poezii). Premiul USR și Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul „Jocul poeziei” (1985); Volume: „Avangardistul poetic românesc” (1963), „Poezia unei generații” (1973), „Nichita Stănescu - spațiul și măștile poeziei” (1980), „Lucian Blaga” (universul liric) - 1981, „Pagini transparente” (1997) etc.
 • Lucian Perța - Născut pe 23 noiembrie 1953, Gâlgău, Sălaj. Directorul Casei de Cultură Vișeu de Sus. Debutează în 1967, în culegerea „Cântec de început”. Din 1994 - rubrică permanentă de parodii în „Luceafărul”. Premiul „I.L. Caragiale” (1989); Premiul la Festivalul Internațional de Poezie de la Sighet (1996), premiul special la Festivalul de la Zalău (1997). Volume: „Folclor eminamente nou din Țara Maramureșului” (1997), „Rondeluri implementate” (1999).
 • Pavlo Romaniuc - Născut pe 2 septembrie 1953, Rona de Sus; Poet. Prozator. Membru al USR, al Uniunii Scriitorilor din Ucraina și al Asociației Scriitorilor din New York. Volume (în limba ucraineană): „Castelul păsărilor călătoare” (1976), „Drum fără întoarcere” (1981), „Cămașa lui Nesus” (1997) etc.
 • Nicolae Steinhardt (1912-1989) - Eseist, critic literar, memorialist, filosof. Doctor în drept. Redactor la Revista Fundațiilor Regale. În 1973 a venit la Mănăstirea Rohia (Maramures), unde în 1980 a îmbrăcat rasa monahală, devenind monahul Nicolae Delarohia. Premiu pentru critică al Asociației Scriitorilor din București (1980). Volume: „Între viață și cărți” (1976), „Incertitudini literare” (1980), „Prin alții spre sine” (1988), „Postume: Jurnalul fericirii” (1991), „Dăruind vei dobândi” (1992) etc.
 • Domokos Szilagyi (1938-1976) - Poet, traducător, critic literar. Debutează în 1956 în revista Utunk, membru al USR. Primește premiul USR (1972) pentru volumul ”Sajtoertekezlet”.
 • Ion Șiugariu (1914-1945) - Poet. A debutat cu poezia „Imn tinereții” în revista „Observator” (Beiuș), în 1934. Debut editorial cu volumul „Trecere prin poarta albă” (1938). Colaborator al unor prestigioase reviste de cultură din țară; Alte volume: „Paradisul peregrinar” (1942), „Țara de foc” (1943), „Carnetul unui poet căzut în război” (1968), „Țara crinilor” etc.
 • (Marian Nicolae Tomi)- Născut la 6 mai 1950 la Brașov, profesor de istorie (a publicat două cărți -"Maramureșul istoric în date" și "Maramureșul de ieri până astăzi" - și alte lucrări de referință, numeroase articole și studii de specialitate)a debutat ca poet în revista "Cronica" (Iași)î n 1977 și în volumul comun "Popas în Hiperboreea" (1980), pentru a debuta în volumul personal "Clipele, cuvintele..." (2001). Au urmat alte volume de versuri: "Tripticul mielului pașnic" (2002), DinSpre Soare Răsare" (2003), "Nostalgii intermediare" (2003), "Despre supliciile perfecte" (2003), De-a-ndoaselea, De-a v-ați ascunselea" (2004), "Zburând spre Kumamoto" (2005), "Invitație otrăvită" (2006); volume de proză: "Pe țeava puștii" (2002), "Mereu se întâmplă ceva pe drumul spre rai " (2004), "Viața asta inventată" (2007), "În căutarea celuilalt" (2007), "Copilăria cea de toate zilele" (2009) și teatru "Ghilgameș" (2008). În prezent este membru USR și al mai multor asociații naționale și internaționale de haiku.
 • Tiberiu Utan (1930-1994) - Poet (născut la Văleni, comuna Călinești). Redactor-șef la Gazeta literară și la Editura Tineretului. Director la Editura Ion Creangă. Debut: În 1948, în ziarul Lupta Ardealului (Cluj). Premiul „George Coșbuc” al Academiei Române pentru volumul „Versuri” (1961); Volume: „Chemări” (1955), „Carte de vis” (1965), „Steaua singurătății” (1968), „Legende române” (1985), „Drumul ierburilor” (1995).
 • Echim Vancea - Născut pe 19 octombrie 1951, Nănești. Membru fondator al Cenaclului Alexandru Ivasiuc, membru al Asociației Măiastra, unul dintre inițiatorii Festivalului Internațional de Poezie de la Sighet și al Serilor de poezie „Nichita Stănescu” de la Desești. Director al Editurii Echim. Volume: „Fotografie după un original pierdut” (1990), „Doctor fără arginți” (1997), „Abatere de la dialog” (1998).
 • Elie Wiesel - Născut pe 28 septembrie 1928, Sighetu Marmației; Prozator. Profesor universitar la New York și Boston. Debut: volumul de nuvele „și lucrarea a rămas tăcută” (1956). A scris peste 30 de volume (romane, eseuri, piese de teatru). Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1986); Volume: „La Nuit” (1958), „Le Jour” (1961), „Le Mendiant de Jerusalem” (1968), „Paroles d*etranger” (1982) etc.
 • Ion Zubașcu - Născut pe 18 iunie 1948, Dragomirești; Poet. Premiu pentru debut al Editurii Albatros (1982) pentru volumul „Gesturi și personaje”. Alte volume: „Omul de cuvânt” (1991), „Întoarcerea lui Dumnezeu ... ” (1995), „Omul disponibil” (1999) etc.

Critici literari[modifică]

 • Laurențiu Ulici - (1946-2000). Critic literar. Președinte al USR (1995-2000). Volume: „Recurs” (1971), „Prima verba” (1974), „Biblioteca Babel” (1978), „Confort Procust” (1983), „Literatura română contemporană” (1995).
 • Gheorghe Glodeanu - Născut pe 9 decembrie 1957; Critic literar. Doctor în științe filologice. Profesor universitar. Membru fondator al revistei „Poesis” și „Pleiade” (Satu Mare), „Archeus” și „Nord Literar” (Baia Mare). Debut cu eseul „Metamorfozele timpului” în Tribuna (1981). Premiu pentru critică acordat de revista Tribuna (1986), premiu pentru debut la Salonul de Carte și Publicistică (Cluj, 1994) etc. Membru USR. Volume: „Fantasticul în proza lui Mircea Eliade” (1993), „Eseuri” (1996), „Dimensiuni ale romanului contemporan” (1998), „Poetica romanului românesc interbelic” (1998) etc.

Lingviști[modifică]

 • Nicolae Felecan - Născut pe 24 august 1941; Latinist. Doctor în filologie. Profesor universitar. Membru al Societății de Studii Clasice din România, al Societății de Științe Filologice din România și Societe de lingvistique romane din Franța. Coautor al monografiei „Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar” (Premiul Academiei Române, 1985); Volume: „Sintaxa frazei limbii latine” (1968), „Limba latină” (1986), „Paronimia în limba română” (1993), „Sintaxa limbii române” (1995) etc.

Folcloriști[modifică]

 • Mihai Pop (1907-2000) - Folclorist. Doctor în științe filologice al Universității din Bratislava; doctor docent în științe filologice al Universității din București; director al Institutului de Etnografie și Folclor; președinte al Societății Internaționale de Etnografie și Folclor; membru al Academiei Americane de Studii Sociologice; redactor-șef al Revistei de Folclor. Laureat al Premiului Internațional „Herder” (1967). Membru al Academiei Române. Volume: „Îndreptar pentru culegerea folclorului” (1967), „Obiceiuri tradiționale românești” (1976), „Folclor românesc” (1998), „Folclor literar românesc” (1976). Opera profesorului a contribuit la edificarea a ceea ce s-a numit „Școala Mihai Pop”.
 • Ioan Chiș Șter (1937-2006) - Folclorist. Profesor universitar la Universitatea de Nord din Baia Mare. Doctor în filologie. Este coordonatorul colectivului de redacție ce alcătuiește prestigioasa lucrare: „Antologie de folclor din județul Maramureș” (1980). Coautor al monografiei „Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar” (1983) - premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1985).
 • Mihai Dăncuș - Născut pe 10 februarie, Botiza; Etnograf, muzeograf. Doctor în etnografie și folclor. Director al Muzeului etnografic din Sighetu Marmației. Membru al Asociației Europene al Muzeelor în Aer Liber. Președinte al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș. Volume: „Zona etnografică Maramureș” (1986), „Maramureș-un muzeu viu în Centrul Europei” (2000), cu George Cristea. Inițiază și coordonează seria Acta Musei Maramoresiensis. Se numără printre inițiatorii și organizatorii Festivalului de Datini de la Sighet. Organizează (din 1970) o sesiune internațională pe teme de folclor etc.
 • Pamfil Bilțiu - Născut pe 14 iulie 1939, Făurești; Folclorist. „Pamfil Bilțiu este poate ultimul culegător de folclor pur-sânge pe care l-a dat Maramureșul și e bine că a avut șansa să publice în volume succesive, pe parcursul unui deceniu și jumătate, întreaga sa arhivă” (vezi Dorin Ștef, Istoria folcloristicii maramureșene, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006, p. 125). Volume: „Poezii și povești populare din Țara Lăpușului” (în „Folclor din Transilvania”) - 1990, „Făt-frumos cel înțelept” (1994), „Sculați, sculați, boieri mari. Colinde din Maramureș” (1996), „Izvorul fermecat” (1999), „Basme... și poezii populare din zona Codrului” (2002), „Folclor din Țara Maramureșului” (2005) etc.
 • Dumitru Pop - Născut pe 18 martie 1927, Băsești; Folclorist. Profesor la Facultatea de Filologie din Cluj. Membru al Comisiei de Folclor al Academiei Române. Conducător de doctoranzi în domeniul cercetării folclorului. Volume: „Folcloristica Maramureșului” (1970), „Folclor din zona Codrului” (1978), „Obiceiuri agrare în tradiția populară românească” (1989), „Studii de istoria folcloristicii românești” (1997).

Sursa: Autori maramureșeni, dicționar biobibliografic, Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Brezovszki, Editura Umbria, Baia Mare, 2000.