Frontierele românilor/Vol II, Glosar

Sari la navigare Sari la căutare
Indicele denumirilor geografice Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Glosar.
Indicele publicațiilor și documentelor citate în text
A[modifică]

 • Actul de la 23 august 1944 - actul prin care Regele Mihai I, a scos România din alianța cu Germania și a aliat-o cu URSS, SUA și Marea Britanie.
 • Actul Unirii Transilvaniei cu România de la Alba-Iulia - actiul de la 1 decembrie 1918.
 • Alianța Izraelită - Viena, 1879
 • Alogen - origină străină și deci deosebit față de mediu, o populație străină.
 • Ayan, Ayanlâk – proprietar funciar (boier), provenit în special dintre ieniceri îmburgheziți. La sfârșitul secolului XVIII, ayanii întrețineau armate de mercenari și dețineau puterea locală în sate și cetăți. Fenomenul ayanlîk –ului – de fapt atomizarea Imperiului Otoman – reprezenta Faza I din orice criză cu caracter politic

B[modifică]

 • Banca "Triunghiul" - bancă din Flămânzi, proprietari: C. Maxim, Toma Săvescu, Ștefan Șipoteanu.
 • Bey cu două Tuiuri - rang turcesc, atribuit domnilor români.
 • Boieri – Boierii cu caftan care înobilau – și care se moșteneau – numai până la Regulamentul Organic(1829).
 • Boierism - partida boierilor pământeni.
 • Bushel - măsură de volum: american: 2150.42 cu.ins. în special pentru materiale uscate; britanic: 2219.36 cu.ins. atât pentru materiale uscate cât și pentru lichide, sau aprox. 60 l.

C[modifică]

 • Camarilă - clică de curteni care influențează, acțiunile unui suveran.
 • Camera Comunelor - camera inferioară a parlamentului britanic.
 • Capitulațiile turcești - tratate comerciale încheiate, separat și împreună de Marile Puteri cu Turcia – care cuprindea și România – anterior Tratatului de la Adrianopole (1829) și Tratatului de Pace de la Paris (1856). Recunoașterea Capitulațiilor Turcești, era temeiul garantării integrității teritoriale a Turciei, de către Marile Puteri.
 • Capuchehaia – reprezentant sau agent diplomatic al domnitorilor români la Poarta otomană.
 • Carte de blestem - administrarea probei cu martori în procese de proprietate.
 • Casus foederis - motiv de încetare a ostilităților, condiții pentru tratative.
 • Celula economică a țăranului clăcaș pentru producția de cereale, din România era formată din familii numeroase și boi de muncă.
 • Cezarism - caracterizare dată de P.P. Carp politicii lui Cuza, deoarece, atât Cezar cât și Cuza, uzurpau puterea oligarhiilor care posedau puterea în Stat și de la care dețineau mandatul în baza căruia funcționau.
 • Chestiunea Orientală – Succesiunea de evenimente care gravitează în jurul desmembrării Imperiului Otoman și a luptei marilor puteri pentru controlul zonei Balcanilor și a Mediteranei orientale, începând de la pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774) și încheiată prin tratatul de la Lausannu (1923).
 • Chiaburii - clasă țărănească: ‘cei care posedă’ din mediul rural.
 • Cinuri, pe bază de pitace - brevete, cu caracter personal, de aici denumirea de pitari, de la Regulamentul Organic (1829-31) înainte, dar boierii nu.
 • Clacă, clăcaș – a) Drepturile țăranului clăcaș erau: loc pentru casă, grădină, etc., 1000 mp. la șes și 750 mp. la deal – ½ pogon/cap vită islaz, maximum 4 animale de muncă și o vacă – 3 pogoane arabil pentru furaje de iarnă la efectivul maxim de mai sus – 3 pogoane arabil pentru cerealele necesare țăranului, cu 10% dijmă – b) Obligațiile țăranului clăcaș față de moșier erau:12 zile/an clacă, după stare, numai cu brațele sau și cu animalele – ziua de plug, sau 3 zile cu brațele – carul de lemne, sau 3 zile cu brațele.
 • Cluburile sătești - înființate de socialiști și desființate de Dimitrie Sturdza (1899)
 • Coaliția monstruoasă - coaliție din cadrul Adunării elective, formată din conservatori și liberali radicali (2 mai 1864), care a determinat abdicarea lui Cuza.
 • Codul Civil - introdus de Cuza, consacră libertatea absolută pentru "creditor".
 • Colegiului unic - desființează colegiile bazate pe cens.
 • Cooperativa "Înfrățirea plugarilor" - Flămânzi, proprietari: C. Maxim, Toma Săvescu și Ștefan Șipoteanu.
 • Cooperativă Agricolă de Producție - CAP (1947-1990) - un colhoz românesc.
 • Comersant - om de afaceri inclusiv arendaș, funcționa în baza unei patente.
 • Comisia raportoare - alcătuită din Vasile Boerescu, Lascăr Catargiu, D.Cornea, Ion Ghica, C. Crețulescu și I.C. Brătianu, votează împotriva legii împroprietăririi propusă de Mihail Kogălniceanu.
 • Comitagiu - terorist balcanic creat de panslavism și yugoslavism.
 • Comunism - ideologie definită de către Marx și Engels în Manifestul Comunist (1848).
 • Condominium - dreptul de suveranitate exercitat în comun, de două sau mai multe puteri, asupra aceluiaș teritoriu.
 • Conțipist - scriitor, astăzi funcționar, în 1844 era primul "cin" (grad) erarhic – 75,
 • Cormana - piesă – un sector dintr-un cilindru drept sau helicoidal – a plugului asimetric care răstoarnă brazda în golul lăsat de brazda precedentă,
 • Corn law - legea grânelor (1815), votată de Parlamentul Britanic, avea drept scop protejarea producătorilor interni de cereale și de aceea permite importul de cereale, numai atunci când se atinge nivelul de înfometare, stabilit la 80 shillingi/bushell
 • (the) Cotton gin (en-gine, fr.) - mașină de egrenat bumbacul, inventată de Eli Whitney, cu ajutorul căreia – acelaș sclad negru care manual egrena 1 lb./zi – egrena 50 lb./zi. Consecințele mai importante au fost: creșterea exportului de bumbac al SUA în Anglia; cultura bumbacului a devenit rentabilă și fără sclavi; fibra de bumbac a devenit principala fibră textilă; țesăturile de bumbac ușor lavabile au îmbunătățit sănătatea omenirii.
 • "Creditori" - noțiune utilizată de Mihail Eminescu, în care erau înglobați țoți cei care exploatau munca țăranului Român.
 • Creuzot - firmă franceză de armament.
 • Culaci - "cei care posedau", în satele rusești, după reforma din 1861.
 • Cwt - o sută de unități de măsură de greutate. În Anglia cwt = 112 pounds – 71,

D[modifică]

 • Drang nach Osten – Impuls spre est.
 • Dreadnought (Neînfricatul) - cuirasat având blindajul cel mai gros și mai rezistent, viteza de croazieră, raza de acțiune și artileria de calibrul cel mai mare.
 • Dumping - vânzarea mărfurilor exportate, la prețuri inferioare pieței interne.

E[modifică]

 • Eforia Spitalelor Civile - avea drept scop finanțarea spitalelor civile.

F[modifică]

 • Fanariotism - trecerea de la feudalism la capitalism în Țările Românești.
 • Fascismul - ideologie politică, definită drept o reformulare a unui populism ultranaționalist.
 • Filozofia marxistă - o filozofie himerică.
 • Frontiera - ca o graniță, este înțelesul comun – Frontiera, ca o arie de lupte variate, intelectuale, sociale, de guerilă, etc., în care luptele sub toate formele, sunt încă în curs și o soluție nu este încă definitivată.

G[modifică]

 • Galbenul chezaro-crăiesc - monedă austriacă.
 • Garda de Fier - partid fascist (1930), precedat de Frățiile de Cruce (1920) și Legionarii Arhanghelului Mihail (1923), desființat de Mareșalul Ion Antonescu (1941).
 • Generoșii - intelectualii socialiști, care au trecut la liberali. Au fost numiți prefecți: I.C. Atanasiu la Covurlui, Dr. N. Lupu la Fălciu, C. Stere la Iași, G. Diamandi la Tecuci și Ion Radovici la Vaslui.
 • Gheto - cartier în majoritate locuit de evrei, de bună voie, uneori siliți de autorități.
 • Goetterdaemmerung - amurgul zeilor.
 • Goy - cuvânt din Ebraică, persoană care nu aparține poporului israelit.
 • Gründerjahre – Perioada de expansiune industrială rapidă a Germaniei de la sfârșitul secolului XIX.
 • Gülhane, hatișeriful.., – Ordin al cancelariei Porții otomane acordând împuterniciri speciale consulilor ruși din principatele române.

H[modifică]

 • Hatișerif - Ordin sau decret emis de cancelaria Porții otomane către marii demnitari ai imperiului și către domnii țărilor românești, purtând pecetea sultanului pentru a fi executat întocmai.

I[modifică]

 • Ieniceri – Ostași din corpul de elită al infanteriei turcești.
 • Iobagi - șerbi transilvăneni.

J[modifică]

 • Jacquerie - revoltă țărănească.
 • Junkerii – corpul ofițeresc al prusienilor.

L[modifică]

 • Liberalism - politica partidelor liberale, bazate pe sistemul economic și filozofic preconizat de Adam Smith, Malthus și Ricardo: Preponderent individualist.
 • Locotenența Domnească - generalul N.Golescu, Lascăr Catargiu și colonelul Haralambie, care l-au înlocuit pe Prințul Alexandru Ioan Cuza.
 • Luddiștii (1811-1816) - lucrători care distrugeau mașinile industriale, crezând că acestea prin productivitatea lor sporită, erau cauza pentru care ei nu găseau de lucru.
 • Lupta tuturor contra tuturor - criza politică.

M[modifică]

 • Manu militari – Prin forța armelor.
 • Marele Brătianu - vezi Ion I.C.(Ionel) Brătianu.
 • Marele Căpitan - nume dat de I.G.Duca, Regelui Carol I
 • Marele Vizir – primul ministru al porții otomane.
 • Marseileza - imnul național al Franței.
 • Mefruz el-Kalem ve Maktu el-Kadem - În traducere: Ele sunt separate la Cancelarie și se interzice călcarea lor cu piciorul. Statutul de vasalitate al Țărilor Române.,
 • Mica gospodărie țărănească - generează capitalismul, zi de zi, oră de oră și în proporție de masă”. Lege social-economică; lăsată să producă rezultate, după împroprietăririle lui Stolîpin (Rusia 1906) și Brătianu (România 1921), ar fi rezultat evolutiv în: ‘ferme opti- me-economice de tip familial europene’. Pentru a stopa evoluția naturală capitalistă, co-munismul Stalinist a impus sistemul colhozurilor
 • Milenium - 1000 de ani de la ocuparea Panoniei de către Unguri (1896)
 • Mir - comunitatea sătească asupra pământului.
 • Monarhie autocrată - formă politică, în care, puterea în stat, este exercitată de un monarh bazat pe o aristocrație, ambele ereditare.
 • Monarhie constituțională - formă politică, în care, puterea în stat, este exercitată de popor, prin reprezentanți aleși, bazat pe o Constituție.
 • Monstruoasa coaliție - coaliție dintre conservatori și liberali, care printr-o lovitură de palat la ora 4 în dimineața de 23 februarie 1866, au obținut abdicarea Prințului Cuza.
 • Mujici - șerbii Ruși.

N[modifică]

 • Narodnicii - partid al intelectualilor (studențesc) în interesul emancipării țăranilor.
 • Național-socialismul - Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani 1918-45.
 • Nazim-i cedid (tradus: Noua ordine) "New Order") - serie de reforme realizate în imperiul otoman de sultanul Selim III.
 • Neamțul știe numai de frică - Regele Carol I, ceda numai în fața forței.
 • North Atlantic Treaty Organization - Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.

O[modifică]

 • Oca - unitate de măsură de greutate, aproximativ 1,25 kg.
 • Ocultă - ascunsă, tainică.
 • Ohabnică (proprietate) - deplină.
 • Oligarhie turbulentă - caracterizare dată de Cuza moșierimii românești.
 • Omul bolnav al Europei - denumire a Turciei în cercurile diplomatice.
 • Omul periculos - denumire dată de G. Panu Regelui Carol I.
 • Ordinul Sf. Stanislas – Ordin polonez înființat de regele Stanisław II August Poniatowski.

P[modifică]

 • Pactul Tripartit - Tratat de alianță încheiat între Austro-Ungaria, Germania, Italia.
 • Pahonți - soldați ruși din trenurile regimentare.
 • Pan-germanismul - prima încercare, a fost Parlamentul de la Frankfurth (1848-50), terminată (1951) prin restaurarea Confederației Germane, sub hegemonie Austriacă. Celui de al II-lea Reich (1871-1918), i-a pus capăt primul război mondial, iar celui de al III-lea Reich (1933-45) i-a pus capăt, al doilea război mondial.
 • Pan-sârbismul - vezi Yugoslavia.
 • Pan-slavismul - a început la Praga (1848) și s-a sfârșit prin înființarea (1918) Cominternului de către Bolșevici, pentru subminarea tuturor țărilor capitaliste.
 • Partidul Socialist Democrat Muncitoresc Român - desființat în aprilie 1899, prin plecarea la liberali a intelectualilor: VG Morțun, C.Stere, I.Nădejde, și G.Diamandi.
 • Parvenitismul Prințului Alexandru Ioan Cuza – ceea ce era un neadevăr – expresie aparținând lui Carol I (1869) este dovada falsei noblețe de caracter a acestuia.
 • Patriotismul - presupune să fii mândru de moștnirea genetică primită de la înaintași – dar și mai important – să faci ceva cu caracter material în folosul urmașilor.
 • Peabody - carabine de fabricație americană, din dotarea armatei Române.
 • Pelagra - se manifestă prin inflamarea pielii, diarie, dezordine nervoasă și este cauzată de alimentația cu porumb recoltat înainte de coacere, sau stocat cu un înalt procent de umidi-tate, care din aceste cauze este lipsit de niacină (acid nicotinic) și proteine.
 • Pesme - balade populare nescrise, cu caracter eroic sârbești.
 • Phytophtora Infestans - mana cartofului.
 • Pitarii și conțipiștii - în perioada Regulamentelor Organice, erau primul ‘cin’(grad) din erarhia Principatelor. * Praporgicii - locotenenții, erau asimilați pitarilor.
 • Plebiscitul lui Cuza - total votanți 754 148; pentru 682 621; contra 1307; abțineri 70 220; data rezultatului final 21 mai 1864.
 • Pogon - unitate de măsură de suprafață, aproximativ ½ hectar.
 • Pogoanele legiuite - suprafețele acordate de Regulamentele Organice. Conservatorii în Adunările Elective nu acceptau împroprietărirea țăranilor cu Pogoanele legiuite.
 • Poor law - Lege de asistența socială a populației nevoiași din Anglia, promulgată în 1601 de regina Elisabeta I și modificată în 1834.
 • Pound lb. - măsură de greutate. 1 lb., în sistemul metric este echivalent cu aprox. 454 g.
 • Proclamația Consiliului Național Român - a avut loc la Alba-Iulia la 1 decembrie 1918.
 • Profetul libertății - nume dat de Sir Harold Nicolson Președintelui Woodrow Wilson.
 • Proprietarii - fără funcții oficiale, purtau uneori titlul de Postelnic sau Logofăt.
 • Proletar - persoană care își câștigă existența prin vânzarea forței sale de muncă fizice sau intelectuale.
 • Proviant - provizii.

R[modifică]

 • Realpolitik - politică națională, situații reale, lipsită de doctrină și etică.
 • Reichstag - Camera Deputaților Germană (1871-1945).
 • Reis Effendi - ministrul de externe al Imperiului Otoman.
 • Rumânii - denumire a șerbilor din Valahia – 147,

S[modifică]

 • Sclavul s-a răsculat - formulă consacrată pentru declararea răscoalei ienicerilor.
 • Secerătoarea de cereale simplă - invenția lui Cyrus Hall McCormick (1831); a redus forța de muncă la recoltatul cerealelor de la 110 ore/toă la 22 ore/tonă, adică de 5 ori; ca atare suprapopularea creată de această mașină, a furnizat forța de muncă: prin urbanizare, pen-tru revoluția industrială; prin expatriere, pentru colonizarea altor continente; și prin serviciul militar obligatoriu, pentru armatele celor două războaie mondiale.
 • Serasker – Titlu acordat în imperiul otoman vizirului comandant al unei armate.
 • Shilling - monedă britanică, valorează 0.05 Lire, deci a 20-a parte dintr-o Liră.
 • Spahii – corpul de cavalerie al armatei otomane.
 • Stagnare - caracterizare politico-economică, a domniei Regelui Carol I.
 • Sufragiul universal - vezi votul universal.

T[modifică]

 • Teoria riscului - teorie legată de dezvoltarea forțelor navale germane, enunțată de amiralul Alfred von Tirpitz.,


U[modifică]

 • Unire sau moarte sau Mâna neagră - societatea secretă din Serbia care a organizat asasinarea Arhiducelui Franț Ferdinand (1914) la Sarajevo.

V[modifică]

 • Valiu – medicament cu efect sedativ.
 • Vapoare - locomobilele cu motoare cu aburi, care acționau mașini agricole.
 • Vicini - denumire a șerbilor din Moldova.
 • Virtutea Militară cu Spade - decorație acordată lui Ion(Ionel) I.C.Brătianu de Carol I.
 • Vizir – demnitar al imperiului otoman, echivalent cu rangul de ministru.
 • Vot censitar - în funcție de venit.

Y[modifică]

 • Yamakcii - trupe auxiliare ienicerești.

Z[modifică]

 • Zaherea, Zaheregii - aprovizionatori.
 • Zemstvelor, legea (1864) - legea Sfaturilor Populare.
▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.