Frontierele românilor/Vol II, Indicele publicațiilor și documentelor citate în text

Sari la navigare Sari la căutare
Glosar Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Indicele publicațiilor și documentelor citate în text.
Addenda


A[modifică]

 • Acte și Fragmente, Neculae Iorga - I,
 • Adevărul, cotidian – III,
 • (the)Agrarian Revolution in Roumania, Ifor L.Evans – IV,
 • Agricultura Țării Românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea, I.Corfus – I,
 • Alianța democratică , Ion Nădejde – IV,
 • Analele statistice (Marțian) anul I (1860) No.1, p.6 - I,
 • Anglia și convenția comercială româno-engleză din 1880, Beatrice Marinescu și Valeriu Stan. Revista de Istorie nr.1/1985 – III,
 • Animal Farm, George Orwel – III,
 • Antonescu Mareșalul României și Războaiele de Reîntregire, Iosif Constantin Drăgan – V,
 • Anul 1848, vol. III; IV – I,
 • (l’)Annee revolutionnaire 1821 dans les Pays roumains, Dan Berindei – I,
 • Annuaire des Deux Mondes, vol. IX, 1861, p.560 – I,
 • Army of Francis Joseph , G. Rothenberg – II,
 • Aspecte ale evoluției cultivării cerealelor în Bărăganul ialomițean în perioada 1821-1921, Constantin Tudor – I,
 • Atlas of the British Empire, Christopher Bayly – II,

B[modifică]

 • Balcanii după 1453, L.S.Stavrianos – IV,
 • (the)Balkan Revolutionary Tradition,Djordjevich Dimitrije,Stephen Fischer-Galați – IV,
 • Barbara Jelavich: 1923-1995, Paul E.Michelson, în Slavic Review – IV,
 • Balcanicus – III,
 • Bucureștii de altă dată (1878-84), Constantin Bacalbașa; Note de Aristița și Tiberiu Avramescu – II, IV,
 • Burghezia română. Origina și rolul ei istoric, Ștefan Zeletin – II,

C[modifică]

 • Catagrafie Oficială de Toți Boierii Țării Românești la 1829, Ioan C. Filitti – I,
 • Cestiunea evreilor pământeni , Iași 1901 – IV,
 • Chestiunea Evreiască: I Uzura, II Rezultate ale uzurii în România, III Industrie și Comerț, IV Regularea relațiunilor evreilor în Prusia. M.Eminescu. – III,
 • Churchill: the end of glory, John Charmley – V,
 • (cele)Cinci Subiecte cu Caracter Special (27 septembrie 1918), Woodrow Wilson – V,
 • Codul Callimachi (1817), Christian Flechtenmacher - I,
 • Codul Caragea (1818), Nestor Craiovescu – I,
 • Codul Civil al lui Cuza (1865) – I,
 • Collect. Diplom. Doc. relating to the outbreak of the European War (1915) – V,
 • Consiliul de coroană de la 21 iulie/3 august 1914 – o reinterpretare – Dan Amedeo Lăzărescu – III,
 • Constituția României (1866-84), redactată de Coaliția Monstruoasă constituită din liberali și conservatori, și revizuită (1884-1923) de liberalii lui Ion C.Brătianu – III,
 • Cronica, Ion Neculce – IV,
 • Curierul financiar, nr.50, 7/19 decembrie 1880 – II,

D[modifică]

 • Decret de revizuire a Legii Presei (4 mai 1864) – I,
 • De l’abolition du servage dans les Principautes Danubiennes, A.G. Golescu – I,
 • De la democratie en Amerique, Alexis de Tocqueville – III,
 • Delă pentru catagrafia boierilor caftanlâi, după cererea prezedentului comitetului din București. Leat 1829 Septemvrie
 • Dosarul administrative vechi No.34/220 – I,
 • (the)Dent Atlas of Jewish History, Martin Gilbert – III,
 • (the)Dent Atlas of Russian History, Martin Gilbert – II,
 • Despre împroprietărirea țăranilor, Nicolae Bălcescu,în Poporul Suveran (1848) – I,
 • Despre starea soțială a muncitorilor plugari în Principatele Române în deosebite timpuri – Nicolae Bălcescu – I,
 • Dezbaterile Adunării Deputaților nr. 31, 17 februarie 1899 – IV,
 • Dezvoltarea producției agricole și creșterea suprafețelor cultivate cu cereale în județul Ialomița în timpul Regulamentului * Organic, Mihai Cotenescu – I,
 • Din viața familiei Ion I.C.Brătianu, Sabina Cantacuzino – III, 191,198,228,
 • Discursuri, vol. I, Titu Maiorescu – II,
 • Dreadnought Britain, Germany and the Coming of the Great War, Robert K.Massie – II, III,

E[modifică]

 • Edictul Regelui Frederick-Wilhelm III, de emancipare al evreilor naturalizați Prusieni, (11 martie 1812) – III,
 • East Central Europe, Rotschild – III,
 • Edictul de emancipare completă a evreilor Prusieni (Bismarck, 3 iulie 1869) – III,
 • Edictul de emancipare al mujicilor Ruși din șerbie (17 martie 1861) – I,
 • Eliminarea probei cu martori – o invenție iresponsabilă și aberantă, Vasile Lupu – II,

F[modifică]

 • (the)Fall of the Dynasties. The collapse of the old order (1905-1922). Edmond Taylor – I, III, V,
 • Familiile boierești Române, istorie și genealogie, cu adnotări, completări și desene de Matei Cargiale, Octav George Lecca – I, II,
 • “Februarie 1907. Acesta a fost începutul..”, D.Ivănescu – IV,
 • Foaie pentru minte, inimă și literatură – I,
 • Fraternitatea, ziar bucureștean publicat de ‘Alianța Izraelită’ (1879) – III,

G[modifică]

 • Gazeta Transilvaniei – I,
 • Germans: the biography of an obsession, George Bailey – III,
 • Genealogia Românească. Istoric și Bibliografie, Mihai Sorin Rădulescu – IV,
 • (the)Great Rumanian Peasant Revolt of 1907: Origins of a modern Jacquerie, Eidelberg, Philip Gabriel – IV,
 • Gulliver’s Travels, Jonathan Swift – III,

H[modifică]

 • (a)History of Russia, Bernard Pares – I,
 • Histoire des Etats Balcaniques, Nicolae Iorga – I, III,
 • (the)History of the Rumanian People, Andrei Oțetea – I,
 • Hronicul, (1796-1821), Zilot Românul – I,

I[modifică]

 • Ialomița Materiale de istorie Agrară a României, coordonator Răzvan Ciucă – I,
 • Iliada, poem epic grec, 7 secole î.e.n, Homer – V,
 • (l’)Illustration din Paris (1879) – III,
 • Independența României. Detașarea de piața otomană și ratașarea de Europa (1774-1875), Apostol Stan – I, II, III,
 • Istoria Balcanilor. Secolele XVIII și XIX , Vol. I, Barbara Jelavich – I,
 • Istoria Balcanilor. Secolul XX, Vol II, Barbara Jelavich – III, IV, V,
 • Istoria Parlamentului – III,
 • Istoria politicii noastre monetare și a Băncii Naționale, C.I.Băicoianu – II,
 • Istoria politicii noastre vamale și comerciale, C.I.Băicoianu – III,
 • Istoria Revoluției Române de la 1821, C.Aricescu – I,
 • Istoria Românilor, Iosif Constantin Drăgan – V,
 • Istoria Românilor de la origini până în zilele noastre, Vlad Georgescu – I,
 • Istoria Turcilor, Mustafa Ali Mehmed – I, III,

L[modifică]

 • La Grande Serbie, E.Denis – I,
 • La principaute de Valachie sous le hospodarat de Bibesco, p.130, Adolphe Billecoq – I,
 • La Roumanie II p.437, Vaillant – I,
 • Legea apărării navale a Imperiului Britanic (1889) – III,
 • Legea autocefaliei bisericii naționale românești (1865) – I,
 • Legea Casei rurale (1897) – IV,
 • Legea colonizării americane din 1 ianuarie 1863 – II,
 • Legea minelor, secolul XIX, România – III,
 • Legea navală germană (1898) – III,
 • Legea navală germană (1906) – III,
 • Legea nr. 18/1991 România – II,
 • Legea nr. 112/1995 România– II,
 • Legea nr. 1/2000 România– II,
 • Legea 10/2001 România – II,
 • Legea secularizării averilor mânăstirești (1863) Principatele Unite – II,
 • Legea Tarifului Vamal Autonom (1 iulie 1876) – III,
 • Lex Apponyi (1899) – III,
 • London Times (1909): ‘pericolul de război a fost evitat’ –III

M[modifică]

 • Mareșalul Ion Antonescu. Epistolarul Infernului, Mihai Pelin – V,
 • Marile Puteri și România (1856-1947), Nicolae Ciachir – II, III,
 • Mein Kampf, Adolf Hitler – V,
 • Memorandumul Românilor Transilvăneni din anul 1892. Împăratul Franț Iosif la Viena (28 V 1892), nu le-a acordat audiență celor 6 Memorandiști: Ion Rațiu, Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Coroianu, Neculae Christea și Septimiu Albini, dar a primit Memorandul pe care l-a trimis nedeschis Guvernului Ungar – II,
 • Memorii ..., I.G.Duca – II, III, IV, V,
 • Memoriile regelui Carol I al României, de un martor ocular, vol I-IV, Carol I – I, II, III,
 • Mercurialul Comercial al Piețelor București (MCPB, 30 martie/11 aprilie 1878) – II,
 • Mistificarea opiniei publice internaționale, Mihail Eminescu – III,
 • Monitorul Oficial: nr.154/1875; nr. 155/1875; nr.161/1875 – III,
 • Monitorul Oficial nr.141/1884 – III,
 • My Memoirs, Mare Admiral Alfred von Tirpitz – III,

N[modifică]

 • (the)Near East from within, autor anonim. Broșură din Biblioteca lui N.Iorga – III,
 • Note despre Virginia, Thomas Jefferson – III,
 • Noul așezământ, redactat de logofătul Dumitru din Corbii Mari, județul Telorman – I,
 • Nu românii au trădat, ci Germania și-a trădat vocația europeană, Vasile Buga – III,

O[modifică]

 • Omul periculos, G.Panu – IV,
 • On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Charles Darwin – III,
 • Opere, Alecu Ruso, ed. Haneș – I,
 • Ordonanța de urgență nr. 102/27 iunie 2001 – II,
 • (the)Origins of the War of 1914, Luigi Albertini – V,

P[modifică]

 • (cele) Patru Principii (11februarie 1918), Woodrow Wilson – V,
 • (cele)Patrusprezece Puncte(8 ianuarie 1918), Woodrow Wilson – V,
 • Peacemaking, Sir Harold Nicolson – V,
 • (the)Penguin Atlas of recent History, C. McEvedy – II,
 • Pentru ca să nu se uite, amu scris aceasta, Mitu Ștefănescu, preot – II,
 • Pentru cei de mâine. Amintiri din lumea celor de ieri, C. Argetoianu – II,
 • Pesti Hirlap - Ziarul din Pesta (1848), scris și editat de Lajos Kossuth – I,
 • Politica Externă a Regelui Carol I, Nicolae Iorga – II, III,
 • Poporul Suveran - ziar care apărea la București (1848) – I,
 • Portrete 1914, Duiliu Zamfirescu, V.Simandan și M.Ștefan – III, IV,
 • Prin Europa – Uitarea este în fond o trădare, vol I, Iosif Constantin Drăgan – II,
 • Privilnicească Condică (1780), Mihai Fotino – I,
 • Probleme der franzisko-josephinischen Zeit 1848-1916, Engel.Janoși Frederich – I,
 • Proclamația domnului Alexandru Ioan Cuza (15 decembrie 1861):”Românilor, unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeeată […] Să trăiască România !” – I,
 • Proclamația de la Islaz, Oltenia, (11 iunie 1848) – I,
 • Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române (1774-1856). Între dominație absolută și anexiune, Apostol Stan – I,
 • Pruncul, ziar publicat (1848) de C.A.Rosetti la București – I,
 • Putere politică și democrație în România.., Apostol Stan – II, III, IV,

Q[modifică]

 • Question economique des Principautes Danubiennes, Nicolae Bălcescu – I,

R[modifică]

 • Raportul din 13 aprilie 1877, al agentului Român la Berlin, Degre – III,
 • Războaiele dintre Ruși și Turci și..Țările Române, A.D.Xenopol – I, II,
 • Registrul de cheltuieli (1873-1884) al moșierului Ion Mihăileanu – III,
 • Regulamentul Organic – I, III, IV,
 • Revoluția de la 1848 în Țara Românească. Apostol Stan – I,
 • (the)Rise and the Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Paul Kennedy – I, V,
 • România Liberă (5 decembrie 2002) articol semnat de Vasile Lupu – II,
 • România Liberă (24 octombrie 2003) articol semnat de Daniel Popa – I,
 • Românii și Ungurii, A.D.Xenopol – I,
 • Românul, ziarul.., an XIX, 1875 – III,
 • Rudolf , Hamann – III,

S[modifică]

 • Scrisoarea-program de reformă agrară și electorală a Partidului Național Liberal, 7/20 septembrie 1913, publicată în ziarul PNL ,”Viitorul” – IV,
 • Scrisori către V.Alecsandri, Ion Ghica – I,
 • Serbian Blue Book – III,
 • (the)Serbs, R.G.D. Laffan – III,
 • Sistemul bănesc al leului și precursorii lui, Costin C. Kirițescu – II,
 • Sistemul politic al României Moderne. Partidul Conservator, Ion Bulei – IV,
 • Statutul desvoltător al Convenției de la Paris (Statutul lui Cuza), și Legea electorală, promulgate de Cuza la 14 August 1864. A durat până în 1866 – I,
 • Strogoff Michel, Jules Verne – I,
 • Times, cotidian din Londra (1879) – III,
 • Timpul, ziar bucureștean al cărui redactor șef a fost Mihail Eminescu – III,

Ț[modifică]

 • Țăranii, mineriadele și Ion Iliescu, Cornel Nistorescu – II,

U[modifică]

 • Ungurii, Paul Lendvai – I, II, III, V,

W[modifică]

 • War Memoirs, Lloyd George – V,
 • World crisis, Winston Churchill – V,
 • (der)Wucher in der Bukowina, I.Platter – III,

Z[modifică]

 • Zapis al nostru (18 ianuarie 1867, Tribunalul Ialomița), adecă noi cei mai jos iscăliți încredințăm cu acest.., […] la mâna logofătului Gheorghe fiul lui Tudor din satul Gimbășani județul Ialomița, precum să se știe că noi judecându-ne mulți ani cu răposatul paharnic Scarlat Cerchezu […] până înaintea Măriei Sale, răposatului întru fericire Domn Grigore vodă Ghica, de unde s-au dat și hotărâre scrisă din Leat 1825 mai 16, cu coprindere să rămâie moșia dezrobită de la casa numitului paharnic. II,


▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.