Frontierele românilor/Vol II, Addenda

Sari la navigare Sari la căutare
Indicele publicațiilor și documentelor citate în text Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Addenda
Addenda 2


Arbore genealogic al familiei Filotti[modifică]

ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI FILOTI ȘI RAMURA DIN (22) NECULAIE (LOC DE BAȘTINĂ PLOIEȘTI).

1 ION din FILOTI ---->2 ȘTEFAN FILOTI I . I I

3 STOIAN 4 Neculai 5 Stoica ___________________________I_____________________________________ I I I I I I I I I

6 ION 7 Mihalcea 8 Fătu 9 Ioniță 10 Stan 11 Mihai 12 Neagu 13 Constantin 14 Petru I I _________ I I I I 15Toma 16Anghel I__________________________________________ I I I I I 17 NESTOR 18Alexandru 19Oprea 20Constantin 22 NECULAIE (Ploiești) + 1869 Pro- I I

prietar BA- 21Alexandru I

TOGU (jud. I

Brăila) “Înde- 23Constantin 24Zamfir25Elena26Aristia27Victoria

plinitor de pre- n.1862

sident al Muni- + 1937

cipalitatii Brăila” Avocat

=Sofia fiica lui =…Panaitescu

Sava Dulgheru ___________ _________I_______________

n.1816 +1889 I I I I I

Mircea Fiu 28Thalia 29Ion 30Livia

+mic +mic n.1892 Avocat n.1896 +1997

= Polzer n.1900 +1974 =Alexandrescu

Decan =Elisabeta Cibuchi Ing.petrolist

Barou (descendentă din fam. f.c.

Galați Dristorian și Slătineanu)

__________I I_____________

I I I I

31Alexandra 32Elena 33Anca-Maria 34 Petre(Pufu)

=Bunea Dr.med.

Dr.med

Sava Dumitrescu

Eugenia Ion Prof. univ.farmacologie Iasi I ____________I______

I I I I

35 Tudor 36Alexandru 37 Ioana Compu.

ler(dir) antinescu R.div.

I I I

38Thomas 39 Teodor-Alexandru 40Natalia


RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR


_________________________________I_________________________________

I I I I

41Tudorița 42Anton 55Zamfir 56Dumitru

+1890. =Alex- n.3.III 1844 +1887 (Matache) andru Constan- Brăila.Subprefect n.1846 +1882 tinescu. Avocat =Eliza Bagdat =Margot

4 copii I

Zamfirescu

_____________________________I_________________ I

I I I I I I I

43Victor 44Anton 45Constantin 46Grigore 47Adela 48Eliza 57Zamfir

n.23.III 1876. (Bubi)n.5.II +1966

Deputat.Buzău 1879 Buzău

I

Secretar general +Paris în că- I

Min Ind. si Com. lătorie de nun- I

Sindic al Bursei tă.Urna adusă I

1=Margareta Oră- în țară de mi- I

șanu. n.1881 reasa =Alexan- I

+1938 (div. recăs. drina Filotti.

I . Cu Ion Emandi) Vară

primară ______________I

[2=… 2 fii] I f.c. I I

49 Antoaneta(1) 58Dimitrie-Anton 59Traian-Mircea

n.1903 +1966 Avocat Ing.chimist i 1= 14.IX 1921 R Dudescu arch =… =… I n.10.III 1894 Bucuresti.(div) I I I 2=Albano Verona (fiul picto- I I I rului Arthur Verona) div. I I I 3= Ing. Petre Carp(nepot de I I I fiu al lui P.P.Carp) div. I ______I_____ I

4=Dinu Alexandrescu.Avocat

I I I I

50Mihnea Dudescu n.1924 Dr.med 60Irina-Maria 61Liviu62Mircea63Ileana =Florica Rusanovschi

I__________

I I

51Răzvan 52Ruxandra

n.1953. Ing.

1=Cristina Domițian. (div)

2=Mariana

I ___________

I I

53Ștefan 54Lavinia


RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR .

_____________________________________I__________________________________

I I

64Constantin 74Iancu n.1849 +1911 c.Bellu n.18.XII.1852 Braila +1904 =Sofia n.1852 c.Bellu =Maria Hiropol

_____________I_________ _____________I_____________

I I I I I I I

65Alexandru 66Eugenia 67Maria 75Eliza 76Arthur 77Adela 78Romeo n.1878 emi- pictoriță actriță negustor 1= Paul Avocat grant Ame- 1= Mano- n.1883.X.9.Batogu cereale Chintes- =Titina rica. Reîn- lescu +1956 c.Bellu =… cu. Ing. Pasalaqua tors, a fost 2=Vasile =Ion Cantacuzino I 2= Gri- I administra- (Vasilica) n.1882 +1950 (des- I goriu. Col. I torul Tea- Atanasiu cendent din ȘERBAN I f.c. I trului Ma- general de VODĂ CANTACUZINO I I ria Filotti. Corp de ar- (recunoscut) I I f.c armată în I I I 1944 în Vest I I I I I ____I____ I I I I I I 68Manole 69Ion Cantacuzino 79Arthur 80Genia 81Dumitru(Mituș)

(Manolică) Dr.med., istoric Căp.arti- Avocat. Necăs.

Manolescu. al cinematografiei artilerie

Dr.Med. =Elena Warthiadi

=…franceză Cantacuzino.

I _______I___________

2 fiice I I

70Gheorghe 71Șerban-Constantin

n.1937. Arheolog n.1941. Actor

1=Călina Brătășanu (div) =Simona Romașcanu

2=M.I.Popescu (div) ________I__________

3=Cristina Colfescu I I

f.c. 72Șerban-Matei 73Alexandru-Ioan

n.1967. Ing. n.1969. Jurist

=…franceză


RAMURA DIN BRAILA DESVOLTATA DIN (17) NESTOR

____________________________________I___________________________________ I 82 ANASTASE (Mase)

n1854 Batogu +1936 Buzău c.Dumbrava din Buzău. Proprietar BATOGU jud. Brăila.

=Alexandrina Iarca (Lunica) n.1865 +195… București c. Sf Vineri _________________________________I_________________________________

I I I I I 83Sofia(Fifica)84Constantin (Puiu)85Mihai (Micu)86Irina (Nina)87Alexandrina (Didina)

Proprietărea- Proprietar Mislea- Proprietar BA- +1966 c.Sf. n. 1896 +1986 c Sf.

să Trandafiru nu jud. Ialomița. TOGU jud.Bră- Vineri.1= 1=Gh.Porfireanu Col

+1967 Buc. c. 15 VIII 1888 +16 ila.n.30 I 1889 Anastase div. 2= Anton Filoti

Sf. Vineri XI 1961. c.Bellu Buzău +15 VII Baroncea (Bubi,văr primar)de-

=Mihai Tănă- Buc. 1=Valeria Brăila c.Sf Con- 2=Ion Mano putat liberal. +Paris.

sescu.Profesor Iarca (vară pri- stantin Brăila. lescu-Strun- 3= Ion Georgescu-

de matematică mară) div 1915. =Maria Popes- ga.Min.Ind. Ceptura. Deputat li-

Brăila. 2=1916 Lucia cu-Ciocănel(a- și Com. li- beral div.4= Const-

I Drăghici n.27 I lias Mara Mi- beral.Pro- tin Popovici div. 5

I 1883 Iasi + II hăileanu) Pro- prietar Bai- =…profesor de is-

I 1960 Bellu Buc. pietăreasă Gim- le Strunga și torie 6=Gh. Porfi-

I Din prima căsă- bășani jud.Ialo- fabrica de za- reanu. A doua oara

I torie Dinu Ghi- mița.n.16 VI 1904 hăr Roman 7= Gh. Niculescu

I ca. Inginer. +17 I 1987Tor div I Avocat .

I_______ I (2) _______I I (1) ______I (1)___

I I I I I I I I I 88Dumitru89Mihai90Constan91Mihail92Alexandru93Anastasie94Barbu95Puiu96Const- (Titi)avo- (Mișu- tin(Pufi) (Mimi) Gabriel(Ga- (Ninel)avo Comer- Avia- antin

cat. Deco- lică) avocat ofițer bi)Ing.Agro cat +1986 ciant. tor + de

rat “Mihai avocat aviator Ing.petro n.15 III Timișoara +1976 +1978 tânăr

Viteazul”. n.1912 n.28 X n.7 X 1922 1924 1=Sanda =… =… în răz

Pref.Buzău =Ema 1919 +IV =Irina =Eliza Ma- Nicolau div. I I boi

1= Lucia Racovi- 1990 = Timu nolescu n. 2=… ger- I I

Vasilescu ță I Andreea Chi- 18 I 1928 mană I I

Franta 2= I Constanti- mistă Farma- I I I Bârsănescu I nescu Dr. I cistă I I I

Dr. med I stoma.f.c I I I I I

____I____ I I ____I____ I_____ I I

I (1) I(2) I I I I I I I I

97Dumitru 98Fiu 99Mihaela100Oana101Gabriel 102Mi- 103Rux- 105Louis106Lucia

Funcționară Ingineră Electronist haela andra 104Bogdan

=Jozsef 1=V Zamfir 1=Ioana 1=Axel Arh. Arh.

Budahazi 2=R Nicolau Nicolau Green =… =…

_______I _____I___ I I__________________

I I I I I I I

I 107Andreea108Petre109Smaranda110Mihnea111Ion112Nicole113Christof114Andreas

RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR ________________________________________________________________________ I I

115Maria 129Nestor = 4 XII 1880 Gheorghe Lupașcu Colonel de Primar al Brăilei. Președinte

Pompieri n.13 IV 1943 Bacău +1936 București al Bursei din Brăila +1936

I =Sofia Perșunaru

_________ I_________________ ____________I__________

I I I I I I I

116Emanuel 117Sofia 118Neron 130Fiu131Nestor132Ignat133Gilberta

Colonel 1=Gh.Pohrib Colonel I

=Florence Col. de pomp. 1=Dacia Iteanu I

Coandă 2=I.Iacobovi- 2=Ana Filitti I Harpistă ci Dr. med.div I I I I __I______________ I I I (1) I (1) I (1) I 119Maria 120 Gheorghe 121Ileana 122 Ruxandra 134Fiica

1= Gheorghe Pohrib Arh. n.6 V1921 Buc. (Sanda) n.16

Pohrib Arh. =Maria Lupașcu =Mircea Rafiroiu III 1923 Buc

(văr primar) (vară primara) I =22 IV 1944 Ion

2=Virgil Pe- I I Ciogolea Ing.

trescu Dr.med I I n.1916

I I ____I________ I I I I I I

123Alexandru 124Vlad 125Emil 126Ioana 127Maria n.1945

Geolog Pohrib Arh. n.26 X 1945 n.31.I.1958 Farmacistă

=Florina =Maria Ciogo- Economist Economistă =Vlad Pohrib Arh

Angheliu lea.Farmacista =Ana Ionescu necăs.

_____I_____ I I

128Alexandru 129Anca


RAMURA DIN BRAILA DESVOLTATA DIN (17) NESTOR. _______________________________________________________________ I I I

135Nicolaie 144Victoria 146Traian

n.1860 Batogu +1897 Buc.c.Bellu n.1861 Batogu n.1865 Batogu +1909

Proprietar farmacie Brăila. =7 VI 1881 Brăila Buc.c.Bellu militar

=Aurelia Felix n.1869 +1950 c.Bellu Christache Hagi Lt.Colonel.Adjutant

Catolic (fiica doctorului Iacob Felix) Volcoff (Vâlov) div. al Regelui Ferdinand

_______I__________ I _____I____

I I I I I

136Mircea 137Eugen 145Maria 147Sofia 148Mihai n.1892 +XI1971 n.28VI 1896 Buc. +1 VII 1975 Buc. f.c. Căpitan de

c.Bellu. Ing Agro. c.Bellu. Ministru plenipotentiar(An- cavalerie.

Proprietar fabrica kara Sofia, Budapesta,Atena) Comendu-

de pâine “Coroana” =10 XI 1929 Elisabeta (Flori) Tașcă irea pieții

de pe C.Moșilor Buc. n.15XI 1906 Paris +199… București București

=Edmee Boerescu (fiica profesorului George Tașcă) =Valeria

f.c. I

Stavăr.f.c . ____I________________________________________ I I I I

138Andrei 139Domnica 140 Ion 141Alexandra

n.27X 1930 Buc. n.28VIII 1932 Buc. n.26VI 1941 C-lung n.18XII 1947 Arh.

Ing.hidrotehni- Șefă de Cabinet la Musc. Matematician Cetățeancă Germană

cian. Locuiește Min.Agriculturii. Cetățean American trăiește la Praga.

în Arlington Va. Traducătoare. dar trăiește la Paris 1=1971 Voicu Flo-

Lucreaza in: In- Trăiește la 1=Domnica Bottea div. rea. Arhitect. Div.

dia, Bangladesh, Washington 2= Francoise Sciaki .2=1984 Gelu Ion-

Senegal, Chad si = Dumitru Ghimuș I escu, istoric și critic

Kirghizia f.c. I

literar

=Ligia Vasiliu I (2) . I (2)

istoric de artă 142Maria 143 Domnica Ion-

f.c. n. 16 II 1980 Paris escu n. 7 IX1982

București

NOTA AUTORULUI: Am preluat aceasta biografie din lucrarea d-lui Mihai Sorin Rădulescu: Genealogia Românească. Istoric și bibliografie. Editura Istros a Muzeului Brăilii, 2000. Mi-am permis să fac unele adăogiri, de altfel minore, pe care le cunoșteam, am dat o formă computerizată – care a permis paginarea – și în fine am introdus o numerotare a descendenților – ceea ce permite o mai usoară regăsire, în genealogiile cu persoane numeroase și care se întind pe perioade mai lungi. Îmi exprim pe această cale gratitudinea pe care o am față de domnul Mihai Sorin Rădulescu, căruia noi cei din familia Filoti, îi suntem îndatorați pentru că dintr-o “Spiță sumară”, a creat o genealogie autentică, științifică, rezultatul activității unui cercetător competent și obiectiv.
▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.