Cuore - Inimă de copil/Cuvânt înainte

Sari la navigare Sari la căutare
Nota traducătoarei Cuore - Inimă de copil de Edmondo De Amicis
Cuvânt înainte
Prefața autoruluiCuvânt înainte


Când a nimerit cineva să scrie o carte cum este acest "Cuore" al lui De Amicis, el nu nnumai că a avut parte să compună o operă literară, de o minunată gingășie. dar totodată a săvârșit și o faptă bună, una din acele fapte care, pe nesimțite și fără mult zgomot, folosesc omenirii tot atât, ba chiar mai mult încă, decât o mare descoperire științifică.

Acela care printr-o aplicare ingenioasă a aburului sau a electricității, dă societății omenești mijloacele de a se strămuta repede cu trupul sau cu auzul de la un loc la altul, acela, negreșit, înlesnește foarte mult viețuirea materială a oamenilor; și nu e îndoială că astfel, el își câștigă recunoștință și renume cu prisos. orice om cu minte îi mulțumește, pentru că prin descoperirea lui i-a deșteptat și mai mult mințile.

Ceea ce însă ne lipsește mai mult nouă în timpul de față. e tocmai crearea de opere de acelea ce n-au drept scop numai interesele materiale ale viețuirii, ci deșteptarea unor sentimente care ar fac ca iețuirea în societatea noastră de azi, să fie tot așa de plăcută și potrivită inimii, cât este folositoare minții și de înlesnitoare traiului material.

Cartea "Cuore" a lui De Amicis este o vioaie și parfumată floricică, răsărită ca prin minune pe țarina, azi prea de tot părăginită, a dulcei vieți de familie, de frăție, de pașnică muncă și de sincer patriotism. Ea are încă și darul de a-și lăsa răsadul, nu doară numai în ogoarele cam înțelenite ale inimilor ajunse la vârsta când omul se luptă crâncen și oțelit cu greutățile vieții;ci ea, mai cu seamă, s epoate prinde și înfiripa cu înlesnire în brazdele plăpânde, fragede și roditoare ale inimilor copilrețti. Cu simplele și adevăratele ei povești, ea se prefiră lin și adânc în cugetele copiilor, le alintă, le mângâie, le încântă, și, prin mii de drăgălașe farmece,umple și împodobește acele inimi nevinovate ce cele mai nobile, ce cele mai demne și cele mai sfinte simțiri.

Ferice de țara în care tânăra generație va ști să tragă folos din plăcuta citire a acestui gingaș cap de operă de literatură morală! Fără îndoială, acel tineret se va alege din acea citire, ca oameni în ale căror inimi vor rămâne pururea de laudă cugetări, cu cele mai vrednice sentimente: dragoste și și cinste către părinți, către frați, către concetățeni; jerfire de sinen și, totdeauna fata a-și servi semenii; îndemn nepregetat la studii și la muncă; iubire temeinică și înfocată către țară!

Ce putem cere mai mult de la omul cult, de la omul virtuos?

Cât despre mine, adânc animat de o atare credință duc speranța că acestea vor fi foloasele ce au să tragăcopii noștri, români, din reproducerea în limba pământeană a acestei bune și frumoase cărți. Îndemnat de așa cuget, cu plăcerea cea mai vie, dar poate și ceva prea mult pripă, m-am grăbit și eu, să dau cărții rpmânești "Cuore inimă de copil" ceva îngrijiri întru ceea ce privește limba în care ea se află tradusă.

Urez ca folosul ce cartea acesta va aduce cititorilor ei, să covârșescă poate cu mult silințele ce s-au depus spre a li se prezenta aici o conștiincioasă traducere, scrisă într-un grai românesc popular și ușor de înșeles pentru copiii din școlile primare.

Mi-e întotdeauna drag, să pot ajuta cu oricât de mărunt serviciu de copiii noștri, căci am statornica credonță, că dânșii — dacă com ști bine să-i îndrumăm — au, într-un viitor apropiat, să facă din nemaul românesc un popor lăudat printre popoarele lumii!

A. I. ODOBESCU