Colind de casă - Cartal

Jump to navigation Jump to search
Colind de casă
Colind de Crăciun cules de Dumitru Mecineanu.


Orlovca (Cartal), regiunea Odesa, Ucraina.

Doamnele, icea-n ceas de curse
Și-un ceas de domnie
Doamnele, jur prejur de mese,
Doamnele, tot scaune drese,
Făclii dalbe-aprinse.
Doamnele, sus în cap de masă,
Doamnele, 'n sălciu de d'argintu,
'N sălciu cine șade?
Doamnele, Bunul Dumnezeu!
Doamnele, măi de-a rând cu elu
Ion, Sfânt Ionu.
Doamnele, măi de-a rând cu el,
Doamnele, Ilii, Sfânt Ilie(u).
Mai de-a rând cu elu
Doamnele, Sfinți, că-s mai mărunți.
Doamnele, măi de-a rând cu eiu
Crăciun, Sfânt batrânu.
Doamnele, mai de-a rând cu el,
Doamnele, icea 'cest domn bunul,
Bun jupânul Mișa*.
Doamnele, el cu doamna lui
Doamnele, beau și se cinstescu
Și se dămuiescu.
Doamnele, din vechi din bătrâni
Doamnele, și din oameni buniu,
Care li-s mai mariu.
Doamnele, Tu, Doamne Hristoase,
Doamnele, Tu nu ești mai mare,
Măria Ți-i mare.
Doamnele, Tu când te-ai născut,
Doamnele, eu m-am perlejitu.
În poală mi-ai căzutu,
Doamnele, în poală de veșmânt.
Doamnele, pe mâini te-am luatu
Și te-am înfășatu
Doamnele, 'n scutic de bumbac,
Doamnele, 'n fașe de mătase.
Și te-am ridicatu
Doamnele, sus la leghion,
Doamnele, la Sfântul Ionu.
Și te-am botezatu
Doamnele, 'n apa lui Iordan.
Doamnele, bun nume ți-am pus
În 'naltul cerului
Doamnele, și-al tărâmului.
Doamnele, și ți-am dăruitu
Cer cu stele-n rându,
Doamnele, pământ cu norod.
Doamnele, cer să stăpâneștiu,
Pământ să domneștiu.
Doamnele, icea 'cest domn bun,
Doamnele, bun jupânul Mișa*,
El cu doamna luiu
Doamnele, fie-ar sănătoși!

* (numele celui pe care-l colinzi)