Calendar literar și artistic pe 1909/Mișcarea literară în 1908

Sari la navigare Sari la căutare
Mișcarea literară în 1908
de Mihail Dragomirescu


Mișcarea literară și culturală, fără să fie așa de zgomotoasă ca cea din anii trecuți, s-a menținut cu destulă vioiciune și în anul 1908, însemnându-se prin publicări și republicări de cărți de valoare cu prețuri ieftine, prin întărirea unora din cele mai însemnate organe de cultură și cu aparițiunea altora nouă și printr-o remarcabilă producție literară și științifică originală. Căutând să avem toată nepărtinirea cuviincioasă, această mișcare se poate rezuma, din câte ne-au ajuns la cunoștință, în cele următoare.

I.
Mișcarea editorială.

Activitatea de publicare și republicare de opere se prezintă în acest timp sub două forme bine accentuate: I) În forma obișnuită a editurii de opere singuratice, și II) În forma colecțiilor și bibliotecilor de popularizare.

I). Trei case de editură s-au distins cu deosebire sebire în publicări și republicări de ediții singuratice: „Socec“, „Minerva“ și Librăria Națională.

1. În editura „Socecu“ au apărut „Sultănica“ de Delavrancea, acum pentru întâiaș dată republicată de la prima ediție de acum 20 de ani în și care întâlnim, în urma refacerii, pe lângă puternicul colorit al tinereții risipitoare, desenul, mâna artistului ajuns la deplina conștiință a artei sale; — „Din trecutul nostru“ de Al. Vlahuță, o carte în care ni se povestește într-un stil pur și strălucitor, faptele mai însemnate ale neamului nostru; „Laïs", comedie tradusă după Augier de către marele nostru Eminescu și acum, pentru întâiași dată, publicată în volum; — „Într-o noapte de Mai“, schițe și novele de Em. Gârleanu, cel mai delicat și mai mișcător povestitor de astăzi; — spirituala comedie de salon „Cometa“, a poeților Anghel și Iosif; — originala, prin limpezimea și simplitatea ei, povestire de voiagiu, „Dincolo de hotare“ de Radu D. Rosetti, care se arată într-însa un prozator de preț; — ultimul volum dintr-o importantă culegere de texte poporane din „Graiul nostru“ de O. Densusianu, A. Candrea și Th. Sperantia; — romanul „Fete de azi“ datorit acestui din urmă scriitor gustat de marele public; „Povești de pretutindeni“ de bunul mânuitor de limbă românească, Virgiliu Caraivan, etc.

2. În editura „Minervei“, fecundul scriitor Mihail Sadoveanu, care se bucura încă de favoarea publicului, și-a publicat încercarea sa originală de roman „Însemnările lui Manea“ și o culegere de novele și schițe, „O istorie de demult“, dintre cari unele în vechea și excelenta sa manieră din „Povestiri“. Tot așa, Em. Gârleanu publică în această editură una din cele mai splendide traduceri din franțuzește „O viață“; iar Sandu-Aldea, unele din inegalele, dar pe alocurea puternicele sale novele, „Pe câmpul Bărăganului“, precum și o interesantă, dar într-o formă dialogică cam prolixă, carte de Sfaturi pentru agricultori. Tot aci au apărut; — minunata prelucrare, plină de un rar parfum arhaic, a „Cântării cântărilor“ de Corneliu Moldovanu;

.......................
II
Mișcarea publicisticei periodice.


III
Producția literară