Biblia/Vechiul Testament/Iona/Capitolul 2

←←Capitolul 1 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Iona, Capitolul 2)
Capitolul 3→→


 1. Și Dumnezeu a dat poruncă unui pește mare să înghită pe Iona. Și a stat Iona în pântecele peștelui trei zile și trei nopți.
 2. Atunci s-a rugat Iona din pântecele peștelui către Domnul Dumnezeul lui, zicând:
 3. "Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea, și El m-a auzit; din pântecele locuinței morților către El am strigat, și El a luat aminte la glasul meu!
 4. Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul mării și undele m-au înconjurat; toate talazurile și valurile Tale au trecut peste mine.
 5. Și gândeam: Aruncat sunt dinaintea ochilor Tăi! Dar voi vedea din nou templul cel sfânt al Tău!
 6. Apele m-au învăluit pe de-a întregul, adâncul m-a împresurat, iarba mării s-a încolăcit în jurul capului meu;
 7. Mă coborâsem până la temeliile munților, zăvoarele pământului erau trase asupra mea pentru totdeauna, dar Tu ai scos din stricăciune viața mea, Doamne Dumnezeul meu!
 8. Când se sfârșea în mine duhul meu, de Domnul mi-am adus aminte, și la Tine a ajuns rugăciunea mea, în templul Tău cel sfânt!
 9. Cei ce slujesc idolilor deșerți disprețuiesc harul Tău;
 10. Dar eu Îți voi aduce Ție jertfe cu glas de laudă și toate făgăduințele mele le voi împlini, căci mântuirea vine de la Domnul!"
 11. Și Domnul a dat poruncă peștelui și peștele a aruncat pe Iona la țărm!
▲ Începutul paginii.