Biblia/Vechiul Testament/Cartea Judecătorilor/Capitolul 4

Jump to navigation Jump to search
←←Capitolul 3 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, Capitolul 4)
Capitolul 5→→


 1. După ce a murit Aod, fiii lui Israel au început iar să facă rele înaintea ochilor Domnului.
 2. Și Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, regele Canaanului, care domnea în Hațor. Acesta avea căpetenie peste oștire pe Sisera care locuia în Haroșet-Goim.
 3. Și au strigat fiii lui Israel către Domnul; căci Iabin avea nouă sute de care de fier și a apăsat cumplit pe fiii lui Israel douăzeci de ani.
 4. În vremea aceea era judecător în Israel Debora-proorocița, soția lui Lapidot.
 5. Aceasta locuia sub palmierul Deborei, între Rama și Betel, pe muntele Efraim și veneau acolo la ea fiii lui Israel să se judece.
 6. Și a trimis Debora de a chemat pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeșul Neftalimului și i-a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel îți poruncește: Du-te și te suie pe muntele Tabor și ia cu tine zece mii de oameni din fiii lui Neftali și din fiii lui Zabulon;
 7. Iar Eu voi aduce la tine, la pârâul Chișon, pe Sisera, căpetenia oștirilor lui Iabin și carele lui și oastea lui cea multă și-l voi da în mâinile tale".
 8. Iar Barac a zis către dânsa: "De mergi tu cu mine, mă voi duce; iar de nu mergi cu mine, eu nu mă voi duce. Căci eu nu știu ziua când are să trimită Domnul pe îngerul Său în ajutorul meu".
 9. Atunci ea a zis către el: "De mers voi merge cu tine, dar să știi că nu va mai fi slava ta în calea aceasta în care mergi; ci în mâna unei femei va da Domnul pe Sisera". Și s-a sculat Debora și s-a dus cu Barac la Chedeș.
 10. Și a chemat Barac pe Zabulonieni și Neftalimieni la Chedeș și s-au dus după dânsul zece mii de oameni și s-a dus și Debora cu dânșii.
 11. Atunci Heber Cheneul s-a despărțit de Chenei, fiii lui Hobab, rudenia lui Moise, și și-a întins cortul său la dumbrava din Țaanaim, aproape de Chedeș.
 12. Și i s-a spus lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a suit pe muntele Taborului.
 13. Atunci Sisera a adunat toate carele sale, nouă sute de care de fier, și tot poporul pe care-l avea și a venit din Haroșet-Goim la râul Chișon.
 14. Iar Debora a zis către Barac: "Scoală, că aceasta este ziua aceea în care Domnul are să dea pe Sisera în mâinile tale. Însuși Domnul are să meargă înaintea ta". Și s-a coborât Barac din muntele Taborului și după el și cei zece mii de oameni.
 15. Atunci Domnul a pus pe fugă pe Sisera și toate carele lui și toată tabăra lui prin sabia lui Barac; și s-a coborât Sisera din carul său și a fugit pe jos.
 16. Iar Barac a urmărit carele lui și tabăra lui până la Haroșet-Goim și a căzut toată oștirea lui Sisera de sabie și nimeni n-a rămas.
 17. Sisera însă a fugit pe jos în cortul Iaelei, femeia lui Heber Cheneul; căci între Iabin, regele Hațorului, și casa lui Heber Cheneul era pace.
 18. Și a ieșit Iaela în întâmpinarea lui Sisera și i-a zis: "Intră, domnul meu intră la mine, nu te teme!" Și el a intrat la ea în cort și ea l-a acoperit cu haina sa.
 19. Și a zis Sisera către ea: "Dă-mi putină apă să beau, că mi-e sete! Și ea a dezlegat un burduf cu lapte și l-a adăpat și iar l-a acoperit.
 20. Apoi Sisera i-a zis: "Stai la ușa cortului și de va veni cineva să te întrebe și va zice: Nu este aici cineva? Tu să zici: Nu!"
 21. Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat un țăruș de la cort și un ciocan în mâna sa și s-a apropiat de el încetișor și i-a înfipt țărușul în tâmpla lui, așa încât l-a pironit la pământ, căci el dormea, fiind obosit; și așa a murit.
 22. Și iată Barac alerga în urmărirea lui Sisera. Atunci Iaela a ieșit în întâmpinarea lui și i-a zis: "Intră și-ți voi arăta pe omul pe care tu îl cauți". și el a intrat și iată Sisera zăcea mort cu țărușul în tâmplă.
 23. Și a supus Domnul Dumnezeu în ziua aceea pe Iabin, regele Canaanului, în fața fiilor lui Israel.
 24. Și s-a întărit mâna fiilor lui Israel din ce în ce mai mult asupra lui Iabin, regele Canaanului, până ce au stârpit pe Iabin, regele Canaaneilor,


▲ Începutul paginii.