Biblia/Vechiul Testament/Cartea Judecătorilor/Capitolul 12

Sari la navigare Sari la căutare
←←Capitolul 11 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, Capitolul 12)
Capitolul 13→→


 1. După aceea s-au adunat Efraimiții și au purces spre Țafon și au zis către Ieftae: "Pentru ce te-ai dus să te bați cu Amoniții, iar pe noi nu ne-ai chemat cu tine? Vom arde dar casa ta cu foc, împreună cu tine".
 2. Iar Ieftae a zis: "Eu și poporul meu am avut cu Amoniții ceartă mare și eu v-am chemat, dar voi nu m-ați scăpat din mâinile lor.
 3. Văzând însă că nu este nici un izbăvitor, mi-am pus viața în primejdie și m-am dus împotriva Amoniților și Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce dar ați venit să vă bateți cu mine?"
 4. Atunci a adunat Ieftae toți oamenii din Galaad și s-a bătut cu Efraimiții și au bătut locuitorii Galaadului pe Efraimiți, zicând: "Voi sunteți niște fugari din Efraim, Galaadul însă e între Efraim și Manase".
 5. Și au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimiți și când vreunul din Efraimiți zicea: "Îngăduie-mi să trec", atunci oamenii din Galaad îi răspundeau: "Nu cumva ești Efraimit?" Acela răspundea: "Nu!"
 6. Ei însă îi ziceau: "Zi: Șibbolet"; el însă zicea: "Sibbolet", că nu putea zice altfel. Atunci ei îl luau și-l junghiau acolo la vadul Iordanului. Și au căzut în vremea aceea din Efraimiți patruzeci și două de mii.
 7. Și a fost Ieftae judecător în Israel șase ani; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul și a fost îngropat în unul din orașele Galaadului.
 8. După el a fost judecător în Israel Ibțan din Betleem.
 9. Acesta a avut treizeci de feciori și treizeci de fete a dat el din casa sa în căsătorie, iar treizeci de fete a luat de afară pentru fiii săi și a fost judecător în Israel șapte ani.
 10. Apoi a murit Ibțan și a fost îngropat în Betleem.
 11. După dânsul a fost judecător în Israel Elon Zabuloneanul și a judecat pe Israel zece ani.
 12. Apoi a murit Elon Zabuloneanul și a fost înmormântat la Aialon, în pământul lui Zabulon.
 13. După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul.
 14. Acesta a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți care călăreau pe șaptezeci de mânji de asin și a judecat pe Israel opt ani.
 15. Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul și a fost îngropat în Piraton, în pământul lui Efraim, pe muntele lui Amalec.


▲ Începutul paginii.