Biblia/Noul Testament/Marcu/Capitolul 16

Sari la navigare Sari la căutare
←←Capitolul 15 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Noul Testament, Marcu, Capitolul 16)
Luca, Capitolul 1→→


 1. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.
 2. Și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.
 3. Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului?
 4. Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.
 5. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat.
 6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.
 7. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus.
 8. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.
 9. Și înviind dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni.
 10. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau.
 11. Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut.
 12. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o țarină.
 13. Și aceia, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut.
 14. La urmă, pe când cei unsprezece ședeau la masă, li S-a arătat și I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.
 15. Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura.
 16. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.
 17. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
 18. Șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși.
 19. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
 20. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin.


▲ Începutul paginii.