Biblia(Biblia de la București)/Testamentul Vechi/Facerea

Jump to navigation Jump to search
Decoractiune Biblia de la Bucuresti(1688) pagina 1.png
Testamentul Vechi Dumnezeiasca Scriptură•Veche și Nouă
Facerea
Ieșirea
Capitolul: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293132333435363738394041424344454647484950


Capitolul 1[modifică]

1 De-nceput au făcut Dumnezău ceriul și pămîntul.
2 Iară pămîntul era nevăzut și netocmit.
3 Și întunearec zăcea deasupra preste cel fără de fund, și Duhul lui Dumnezău Să purta deasupra apei.
4 Și zise Dumnezău: „Sâ să facă lumină!" Și să făcu lumină.
5 Și văzu Dumnezău lumina că iaste bună, și osebi Dumnezău între mijlocul luminii și între mijlocul întunearecului.
6 Și numi Dumnezău lumina zio și intunearecul numi noapte. Și să făcu sară și să făcu dimeneată, zi una.
7 Și zise Dumnezău: „Facă-se intăritură în mijlocul apei, și să fie osebitoare între apă și între apă!" Și să făcu așa.
8 Și făcu Durrinezău întăritura și osebi Dumnezău între mijlocul apei care era supt întăritură și între mijlocul apei ce era deasupra întăriturii.
9 Și numi Dumnezău întăritura ceriu. Și văzu Dumnezău că iaste bine. Și să făcu sară și să făcu dimeneată, zi a doua.
10 Și zise Dumnezău: „Adune-se apa cea de supt ceriu într-o adunare și să să ivească uscatul!" Și să făcu așa. Și să adună apa cea de supt ceriu la adunările ei și să ivi uscatul.
11 Și numi Dumnezău uscatul pămînt și adunările apelor numi mări. Și văzu Dumnezău că iaste bine.
12 Și zise Dumnezău: „Răsară pămîntul buruiană de iarbă sămănătoare, sămînță după fealiu-ș și după asămănare-ș, și lemn roditoriu făcînd roadă, căruia sămînța lui după feliu-ș , pre pămint!" Și fu așa.
13 Și scoase pămîntul buruiană de iarbă sămănătoare, sămință. dupre fealiu și dupre asemănare, și lemn roditoriu care face roadă, căruia sâmința lui într-însul, dupre neam, pre pămînt. Și văzu Dumnezău că iaste bine.
14 Și să făcu sară și să făcu dimeneată, zi a treia.
15 Și zise Dumnezău: „Facă-se luminători întru întăritura ceriului,spre luminarea pămîntului, ca să osebească între mijlocul zilii și între mijlocul nopții și să fie în seamne și în vremi și în zile și în ani
16 Și să fie spre luminare întru intăritura ceriului, ca să lumineaze pre pămînt." Și să făcu așa.
17 Și făcu Dumnezău cei doi luminători: luminătorul cel mare spre stăpînirea zilii și luminătoriul cel mic spre stăpînirea nopții, și stealele.
18 Și puse pre dînșii Dumnezău întru întăritura ceriului, ca să lumineaze pre pămînt.
19 Și să stăpinească zilii și noptii Și să osebească între mijlocul luminii și între mijlocul Intunearecului.
20 Și văzu Dumnezău că iaste bine.
21 Și să făcu sară și să făcu dimeneață, zi a patra.
22 Și zise Dumnezău: „Scoată apele tîrîtoare de suflete vii și zburătoare zburînd asupra pămîntului spre întăritura ceriului". Și să făcu așa.
23 Și făcu Dumnezău chitoșii cei mari și tot sufletul vitelor tîrîtoare care au scos apele,după fea-liurile lor, și tot zburătoriul ce zboară;după fealiu-ș. Și vâzu Dumnezău cum sînt bune.
24 Și le blagoslovi Dumneză.u,zicind: „Creașteti și vă înmulțit și umpleți apele în mări, și zburătoarele mulțească-se asupra pămintului".
25 Și să făcu sară și să făcu dimeneață, zi a cincea.
26 Și zise Dumnezău: „Să scoață pămîntul suflet viu după fealiu-ș, cu patru picioare și tîrîtoare și jiganii pămintului, după fea-liu-ș". Și să făcu așa.
27 Și făcu Dumnezeu hiarăle părnihtului după fealiu-ș, și dobitoacele după fealiul lor, și toate tîrîtoarele părnihtului după fealiu-ș. Și văzu Dumnezău că sînt bune.
28 Și zise Dumnezău: „Să facem om după chipul Nostru și după asămănare; și să stăpînească peștilor mării, și pasărilor ceriului, Și dobitoacelor, și tot pămîntul, și tuturor firîtoarelor ce să tîrăsc asupra pămintului".
29 Și făcu Dumnezău pre om, dupre chipul lui Dumnezău l-au făcut pre dînsul; bărbat și fămeaie au făcut pre dînșii.
30 Și blagoslovi Dumnezău pre dînșii,zicînd: „Creașteti-vă și vă înmultit și umpleți pămîntul și domniț pre dînsul; și stăpîniț peștilor mării, și pasărilor ceriului, și tuturor dobitoacelor, și tot pămîntul, și tuturor tîrîtoarelor ce să tîrăsc asupra pămintului".
31 Și zise Dumnezău: „Iată, am dat voao toată iarba sămănătoare, sămință de sămănat care iaste asupra pămîntului, și tot lemnul care are într-însul roadă de sămintă sămănătoare: voao va fi de mîncare.
32 Și la toate hiarăle pămîntului, și la toate pasările ceriului, și la tot tîrîtoriul ce să tîraște asupra pămintului, care are în sine suflet de viată, și toată iarba vearde, de mîncat". Și să făcu așa.
33 Și văzu Dumnezău toate cîte au făcut, și iată bune foarte. Și să făcu sară și să făcu demineată, zi a șasea.

Capitolul 2[modifică]

Capitolul 3[modifică]

Capitolul 4[modifică]

Capitolul 5[modifică]

Capitolul 6[modifică]

Capitolul 7[modifică]

Capitolul 8[modifică]

Capitolul 9[modifică]

Capitolul 10[modifică]

Capitolul 11[modifică]

Capitolul 12[modifică]

Capitolul 13[modifică]

Capitolul 14[modifică]

Capitolul 15[modifică]

Capitolul 16[modifică]

Capitolul 17[modifică]

Capitolul 18[modifică]

Capitolul 19[modifică]

Capitolul 20[modifică]

Capitolul 21[modifică]

Capitolul 22[modifică]

Capitolul 23[modifică]

Capitolul 24[modifică]

Capitolul 25[modifică]

Capitolul 26[modifică]

Capitolul 27[modifică]

Capitolul 28[modifică]

Capitolul 29[modifică]

Capitolul 30[modifică]

Capitolul 31[modifică]

Capitolul 32[modifică]

Capitolul 33[modifică]

Capitolul 34[modifică]

Capitolul 35[modifică]

Capitolul 36[modifică]

Capitolul 37[modifică]

Capitolul 38[modifică]

Capitolul 39[modifică]

Capitolul 40[modifică]

Capitolul 41[modifică]

Capitolul 42[modifică]

Capitolul 43[modifică]

Capitolul 44[modifică]

Capitolul 45[modifică]

Capitolul 46[modifică]

Capitolul 47[modifică]

Capitolul 48[modifică]

Capitolul 49[modifică]

Capitolul 50[modifică]

▲ Începutul paginii.