Sari la conținut

Înalt ordin de zi nr. 274 din 19 martie 1863

←← Raport la Domn nr. 2433 din 18 martie 1863 Raport la Domn
de Alexandru Ioan Cuza
Distribuția steagurilor la oștire, 1 septembrie 1863 →→
19 martie 1863


Înalt ordin de d̗i
No. 274.
Bucureșci 19 Martie Anulŭ 1863


        Avîndŭ în vedere că armele Principatelorŭ-Unite nu sunt încă ficsate după noua stare de lucrurĭ.

        Considerîndŭ că convențiunea printr'unŭ anecsŭ alŭ eĭ, prevedea prin banderolă, simbolulŭ unireĭ armateĭ Principatelorŭ; dar acésta în suposiție că ambele țărĭ eraŭ separate.

        Considerîndŭ că în urma unirei definitivă, recunoscută de tóte puterile garante, suntemŭ chemațĭ a hotărî și emblema viitóre a Romanieĭ.

        Avînd în vedere că de la anulŭ 1861 și pînă acum regimentelorŭ Nr. 6 și 7 și bataliónelorŭ de geniŭ și vînători nu li s'aŭ datŭ drapele, nefiind hotărîtă nici o emblemă.

        Considerîndŭ că armata, în urma unireĭ nu trebuie să aibă de cât unŭ singurŭ drapelŭ.

        Avîndŭ în vedere că adevărata emblemă a Romănieĭ nu póte fi alta de cît acvila Romană.

        Asupra raportuluĭ, Ministeruluĭ Nostru Secretarŭ de Statŭ la Resbelŭ, cu Nr. 2433.

        Am decretatŭ și decretămŭ ce urméd̗ă:

        Art. I. Acvila Romană cu crucea în gură se va pune, ca emblema Romăniei, d'asupra drapelelor armateĭ.

        Art. II. Zimbrul și Vulturul într'unițĭ constituind armele Romăniei vor forma sigiliul și timbrul statuluĭ.

        Art. III. Și cel din urmă; Ministrul Nostru secretar de stat la Ministerul de resbel, este însărcinat cu esecutarea ordonanței de față.

ALECSANDRU IOAN
Ministru de Resbel
General Florescu.