Wikisource:Politica blocării

Politici și îndrumări Politica blocării
Scurtătură:
WS:PB
Această pagină documentează o politică oficială a Wikisource. Ea este acceptată de majoritatea contribuitorilor și este considerată un standard pe care toată lumea ar trebui să-l urmeze. Cu excepția modificărilor minore, vă rugăm să folosiți pagina de discuție pentru a propune schimbări ale acestei politici.
Această pagină descrie procesul și regulile privind blocarea contribuitorilor de la a face modificări.

Blocarea este o procedură tehnică în urma căreia unui cont de utilizator, unei adrese de IP sau unei clase de IP-uri îi este sistată capacitatea de a face modificări la Wikisource. Blocările afectează și unele dintre privilegiile administratorilor, vedeți capitolul privind efectele blocării. Indiferent de situație, blocările au un caracter preventiv și nu unul represiv, servind numai pentru conservarea Wikisource.

Durata temporală a acestor blocări depind de judecata administratorului. Există însă o regulă conform căreia, în situația în care un număr mare de administratori dezagrează o blocare, atunci aceasta este catalogată drept excesivă. Blocarea poate fi atunci înlăturată, în situația în care persoana în cauza consimte să înceteze modificările sau atitudinea dăunătoare.

Toți utilizatorii pot depune cereri de blocare la Avizierul administratorilor. Aceasta poate avea un rezultat rapid, în cazurile când evidența este una de natură credibilă, dovedind încălcări ale politicilor; administratorii, însă, nu au obligația de a executa blocarea.

Justificări pentru blocare[modifică]

Vandalism[modifică]

Vandalismul este definit drept o modificare în încercarea deliberată de a reduce calitatea bibliotecii. Cele mai frecvente tipuri de vandalism constau în înlocuirea textului existent cu obscenități, golirea articolelor și distorsiunea intenționată a textelor originale.

Reveniri excesive[modifică]

Revenirile excesive sunt considerate nocive într-un mediu wiki, acolo unde toți contribuitorii sunt considerați egali. Disputele ar trebui soluționate prin discuție. Contribuitorii angrenați în conflicte de reveniri pot fi blocați pentru o perioadă de calmare. Dacă utilizatorul nu are antecedente în astfel de conflicte se cuvine ca durata blocării să fie de douăzeci și patru de ore, însă ea poate fi mărită dacă persoana în cauza devine agresivă (adăugând descrieri de modificări provocatoare). Când regula este încălcată de mai multe părți, administratorii vor trata fiecare persoană în mod egal.

Atacuri la persoană[modifică]

Atacul la persoană constă în orice acțiune făcută cu intenția de a primejdui, intimida, amenința, insulta sau denigra un alt utilizator. Astfel de acțiuni se aplică și în afara mediului Wikisource, precum în cursul e-mailurilor. Nu există nicio scuză pentru astfel de acțiuni. Utilizatorii pot fi blocați pentru orice perioadă de timp, inclusiv definitiv sub acest motiv, blocarea fiind apoi menționată în Avizierul administratorilor.

Divulgarea informațiilor personale[modifică]

Utilizatorii care divulgă informații personale ale altor contribuitori fără acordul acestora pot fi blocați pentru orice perioadă de timp, inclusiv nelimitat, variind în funcție de gravitatea incidentului și judecata administratorului privind posibilitatea ca utilizatorul să repete astfel de acțiuni pe viitor. Niciuna dintre stipulările acestei reguli nu privește administratorii cu acces CheckUser, care pot dezvălui anumite informații, raportându-se bineînțeles la termenii politicii check-user.

Deranjamente[modifică]

Administratorii pot bloca adrese de IP sau conturi de utilizatori ce deranjează funcționarea normală a Wikisource. Astfel de deranjamente pot include modificarea comentariilor scrise de alți utilizatori, adăugarea deliberată a unor informații eronate, hărțuire etc. De cele mai multe ori utilizatorii vor fi avertizați înainte de blocare.

De asemenea, administratorii pot bloca conturi noi de utilizator ce execută multe modificări distructive. Reîncarnări ale utilizatorilor blocați pe astfel de motive vor fi reblocați dacă acțiunile lor vor continua în aceeași manieră.

Blocări făcute sub această acuzare ar trebui făcute cunoscute la Avizierul administratorilor.

Încălcări ale drepturilor de autor și plagiere[modifică]

Texte aflate sub licențe incompatibile constituie probleme de ordin legal pentru întreaga Fundație Wikimedia; așa încât licențierea este o prioritate pentru Wikisource. Dacă există dubii, contribuitorii sunt sfătuiți să privească cu grijă problema și să înlăture textele. Acei contribuitori care adăugă persistent materiale disputate și ignoră avertismentele comunității pot fi blocați pentru protejarea proiectului. În situația în care contribuitorul acționează sub însemnele bunelor intenții, exercitând atenție în privința problemelor drepturilor de autor și nu există o amenințare legală iminentă, contribuitorul nu ar trebui blocat.

Adăugarea imaginilor aflate sub licențierea utilizării cinstite în paginile de utilizator nu este permisă, acestea putând fi înlăturate. Se recomandă atenționarea politicoasă a utilizatorului în cauză în pagina sa de discuție. Adăugarea repetată a imaginilor încadrate în categoria menționată anterior poate reprezenta temeiul blocării. O altă soluționare ar fi înlăturarea imaginilor, însoțită de protejarea paginii de utilizator.

Comentarii oficiale:

We need to deal with such activities with absolute harshness, no mercy, because this kind of plagiarism is 100% at odds with all of our core principles. All admins are invited to block any and all similar users on sight. Be bold. If someone takes you to ArbCom over it, have no fear. We must not tolerate plagiarism in the least. Jimbo Wales 04:28, 28 December 2005 UTC)[1]

There is no need nor intention to be vindictive, but at the same time, we can not tolerate plagiarism. Let me say quite firmly that for me, the legal issues are important, but far far far more important are the moral issues. We want to be able, all of us, to point at Wikipedia and say: we made it ourselves, fair and square. Jimbo Wales 15:54, 28 December 2005 (UTC)[2]

Conturi de utilizator[modifică]

Administratorii pot bloca conturi de utilizator exprimând în mod deliberat obscenități, conturi care pot fi confundate cu ușurință cu cel al unui contribuitor recunoscut în comunitate sau cele ce implică afilierea de orice fel la proiect sau la un alt contribuitor. Conturi create pentru a ataca sau a pretinde identitatea altor persoane vor fi blocate imediat și pe termen nelimitat.

Conturi „publice”[modifică]

Convenția Wikimedia stipulează că folosirea unui singur cont de utilizator de către mai multe persoane nu este permisă. Așa-numitele conturi "publice" nu sunt considerate necesare, deoarece orice utilizator anonim poate modifica după bunul plac conținutul Wikisource, iar crearea unui cont de utilizator nou poate fi realizată chiar și fără o adresă de e-mail. În categoria conturilor „publice” includem orice cont unde proprietarul său afișează parola pentru utilizarea publică. Ele vor fi blocate pe loc pe o perioadă nelimitată.

Roboți[modifică]

Este necesar ca roboții să fi obținut aprobarea comunității în cadrul Scriptoriului înainte de funcționare. Totodată, se așteaptă ca aceștia să fie testați cu minuțiozitate pentru a se evita comportamente dăunătoare din partea acestora. Administratorii pot bloca pe loc orice robot care pare lipsit de control.

Folosirea roboților care operează sub atenta supraveghere a proprietarului este permisă atât timp cât sunt descriși astfel (în cadrul Descrierii modificărilor ori în cadrul numelui de utilizator). Acești roboți pot fi blocați dacă au un comportament neregulat ori în afara politicilor de editare ale Wikisource.

Proxy-uri deschise și anonime[modifică]

Proxy-uri deschise și cele anonime ar trebui blocate imediat și fără drept de apel.

Consultați: [WikiEN-l] "Anonymous proxies (was Re: Desysop Morwen)" (Jimmy Wales Mon Feb 16 21:52:11 UTC 2004).

Violări ale politicilor[modifică]

Utilizatorii pot fi blocați pentru violarea repetată a politicilor, după ce în prealabil au fost avertizați. Astfel de blocări ar trebui menționate în Avizierul administratorilor.

Efectele blocării[modifică]

Atât utilizatorii, cât și adresele de IP blocate au acces în continuare la conținutul paginilor Wikisource. Efectul blocării este acela că folosirea butonului pentru „modifică pagina” afișează mesajul „Utilizatorul este blocat”, unde este explicat motivul blocării și sunt oferite informații despre posibilitatea de apel. Această pagină include și „motivul” oferit de către administratorul care a executat blocarea.

Durata blocării variază în funcție de perioada adăugată la momentul blocării, care poate fi chiar „nedefinită” ori „infinită” (cu alte cuvinte până la deblocarea concretă).

Când un utilizator blocat încearcă să modifice conținutul unei pagini adresa sa de IP este „blocată automat”, astfel încât utilizatorul să nu poată face modificări anonime ori înregistra alte conturi. Există o perioadă de autoblocare setată automat (24 de ore), însemnând că atunci când un utilizator este blocat pe termen nelimitat, adresa lor de IP va fi deblocată automat la 24 de ore după ce aceștia au accesat o pagină.

În cazul administratorilor și birocraților, blocarea restricționează și abilitățile acestora de a face reveniri, de a șterge și reinstaura pagini, de a le proteja și deproteja. Chiar și blocați, aceștia pot face la rândul lor blocări, iar birocrații pot oferi în continuare drepturi de administrator.

Blocări accidentale[modifică]

Ocazional, utilizatori cu adrese de IP dinamice se vor găsi blocați în mod accidental, din prisma faptului că adresa actuală de IP a fost folosită în trecut de către un vandal ori un utilizator rău-voitor. Aceste blocări pot dispărea dacă schimbarea adresei de IP poate fi forțată. Dacă acest lucru nu este posibil, blocarea ar trebui raportată unui administrator prin intermediul unui e-mail — consultați lista administratorilor pentru candidați.

Când blocarea nu este necesară[modifică]

Blocarea unui utilizator pentru a fi în avantaj într-o dispută este interzisă. Consecvent, administratorii nu ar trebui să blocheze utilizatori cu care se află în mod curent într-un conflict de modificare. Se recomandă precauție extremă la blocarea unui utilizator ale cărui acțiuni sunt de bună credință.

Auto-blocarea pentru impunerea unui wikiconcediu este, de asemenea, interzisă. Administratorii nu ar trebui să se blocheze decât pentru teste dacă adresa acestora de IP nu este una statică. Altfel, autoblocarea ar putea afecta alți utilizatori.

Instrucțiuni către administratori[modifică]

Cum să blocați[modifică]

Administratorii pot merge în rândul Paginilor speciale, unde pot alege opțiunea „Blochează utilizator / IP”. Această îi va duce la pagina Special:Blockip, unde există informații suplimentare. Această pagină este accesibilă și prin folosirea opțiunii [blochează], asociată fiecărui utilizator în pagina schimbărilor recente.

Motivul pe care administratorul îl completează la blocare va fi afișat atunci când utilizatorul blocat încearcă să modifice conținut, înregistrarea blocării fiind de asemenea disponibilă în jurnalul blocărilor și în lista blocărilor. Dacă motivul nu este evident sau dacă sunt necesare explicații suplimentare blocării, administratorul poate înregistra blocarea în avizierul administratorilor.

Odată blocat, unui utilizator îi trebuie adus la cunoștință acest lucru. Se recomandă atenționarea utilizatorului în pagina sa de discuție. Astfel, și ceilalți contribuitori vor ști că utilizatorul a fost blocat și nu se vor aștepta de la răspunsuri din partea celui blocat.

Durată și aplicare[modifică]

Durata este adăugată în formatul standard GNU, descris în manualul tar. În mod alternativ, o blocare poate fi „nedefinită” sau „infinită”, însemnând că blocarea este permanentă, până când un administrator va executa deblocarea. Dacă nu este specificată o durată, un mesaj de eroare va fi afișat.

Un utilizator poate fi blocat de mai mulți administratori în același timp. În acest caz, el va fi blocat până la momentul expirării celei mai scurte blocări. De exemplu, dacă un administrator blochează un utilizator pentru o zi, iar altul blochează același utilizator pentru două zile, atunci utilizatorul va rămâne blocat pentru o singură zi, presupunând că blocările sunt făcute în același timp.

Blocarea clasei[modifică]

Blocarea clasei este folosită de cele mai multe ori atunci când un vandal sau un utilizator făcând modificări cu caracter distructiv este blocat în mai multe rânduri, însă revine folosind o adresă diferită de IP. În majoritatea cazurilor, blocarea clasei va afecta cel puțin un grup de utilizatori legitimi. Ca urmare, blocarea unei clase de adrese ar trebui folosită numai când caracterul distructiv este frecvent și destul de sever pentru a face alte metode de contravenție ineficiente.

Folosirea corectă a opțiunii de blocare a clasei este dificilă, deoarece ea înțelegerea aritmeticii binare. Pentru detalii suplimentare, vedeți articolul Range blocks.

Deblocare[modifică]

Pagina Special:Ipblocklist conține o listă a tuturor utilizatorilor blocați în prezent. Administratorii au la dispoziție o legătură pentru ([deblocarea]) oricărui utilizator. După folosirea acelei legături, se recomandă să adauge un motiv pentru deblocare.

Din punct de vedere tehnic, administratorii se pot debloca singuri urmărind aceeași procedură, însă este dorit ca astfel de acțiuni să nu existe vreodată. Ele se acceptă numai în situația în care au fost autoblocați drept rezultat al blocării unui alt utilizator cu care acesta își împarte adresa. Altminteri, dacă un administrator nu este de acord cu blocarea sa, se recomanda contactarea administratorului care a executat blocarea, contactarea unui alt administrator pe post de mediator ori folosirea listei de corespondență pentru a-și exprima dorința de a fi deblocat.

Dacă nu sunteți de acord cu o blocare[modifică]

Dacă nu sunteți de acord cu o blocare făcută de un alt administrator, sunteți rugat să contactați administratorul în cauză pentru a discuta situația. Dintre motivele pentru care este legitimă cererea unei deblocări menționăm:

 • Blocarea utilizatorului încalcă politica blocării
 • Motivul blocării nu se mai aplică

Mulți utilizatori blocați scriu adesea e-mailuri altor administratori pretinzând a fi victimele persecuției. Deoarece motivul blocării nu este întotdeauna evident din contribuțiile utilizatorului consultarea cu administratorul care a executat blocarea înainte de a debloca este de preferat.

Blocări controversate[modifică]

Cele mai controversate blocări sunt:

 • cele destinate utilizatorilor deja blocați, revenind sub o altă identitate
 • cele destinate utilizatorilor care dețin un număr important de contribuții valide, indiferent de motivul blocării
 • cele executate sub invocarea paragrafului de Deranjamente al politicii
 • cele care, deși par înțelepte, nu au sprijinul politicii.

Odată convinși de validitatea blocării, procedura recomandată pentru blocări controversate este:

 1. Analizarea evenimentelor cu atenție.
 2. Recitirea acestei politici de blocare.
 3. Dacă acest lucru este posibil, contactați alți administratori pentru a le cere opinia în privința blocării. Avizierul administratorilor, canalul de IRC (#wikisource) și e-mailul sunt unelte folositoare pentru a face acest lucru.
 4. Executați blocarea, fiind diplomați în stabilirea cuvintelor folosite în „motivul” blocării și includeți o legătură către pagina de utilizator a celui blocat.
 5. Adăugați un mesaj de informare asupra blocării în pagina de discuție a utilizatorului afectat, subliniind întâmplările și paragraful din politica blocării care considerați că se aplică.
 6. Fiți dispus să discutați cu alți utilizatori în privința blocării făcute.

Disputele în privința blocării, în care un utilizator este blocat și deblocat în repetate rânduri sunt nocive pentru comunitate. Ele reprezintă o sursă de frustrate și dezamăgire pentru contribuitori și par a încuraja viitoare comportamente de rea-credință din partea celui blocat. Evitați-le. Dacă nu sunteți de acord cu o blocare, discutați problema cu administratorul responsabil și cu ceilalți, pentru atingerea unui consens.

Vezi și[modifică]