Sari la conținut

Versuri închinate Sf. Ioan Damaschin

Versuri închinate Sf. Ioan Damaschin
1706


Organulu bogosloviei Damaschinu încordează
Si noao sfânta Troiță bine ne-adeverează
Cu viersuri întocmindu-ne canoane și tropare,
Bogoslovindu peste fire dumnezăiasca-ntrupare,
Mărturisindu și nașterea a preasfintei Fecioare,
Cumu c-au născutu pe Hs. făr de nici o duroare,
Rămăindu iară fecioară cu totulu nestricată,
Precumu păn a nu-l naște pre Hs. întâia dată.
Patemiloru și-nvierii zice să ne închinămu,
Pentr-aceia și pre dânsul cu credință să-l rugăm
Ca pre cela ce priveaște dumnezeiasca față,
Și pre noi a ne închina sfintei Troiți ne-nvață.
Cumu cu ale lui rugăciuni să dobândimu ertare
De la Domnulu Is. Hs. Împăratulu celu tare.