Utilizator:Dany 123/teste

Sari la navigare Sari la căutare
Descrierea Moldovei
de Dimitrie Cantemir


I.Descrierea Moldovei/Partea Geografică[modifică]

II.Descrierea Moldovei/Partea politică[modifică]

DESPRE OR~NDUIREA DE STAT
Capitolul I. Despre felul de c`rmuire a |[rii Moldovei
Capitolul al II-lea. Despre alegerea domnilor ]n Moldova
Capitolul al III-lea. Despre obiceiurile vechi =i noi la ]nsc[unarea unui domn al Moldovei
Capitolul al IV- lea. Despre ]nt[rirea domnilor
Capitolul al V-lea. Despre scoaterea din scaun a domnului
Capitolul al VI-lea. Despre boierii din Moldova =i st[rile lor
Capitolul al VII-lea. Despre oastea moldoveneasc[
Capitolul al VIII-lea. Despre obiceiurile cur\ii domne=ti
Capitolul al IX-lea. Despre v`n[torile domne=ti
Capitolul al X- lea. Despre ]ngrop[ciunea domnilor
Capitolul al XI- lea. Despre legile |[rii Moldovei
Capitolul al XII-lea. Despre divanul de judecat[ al domnului =i al boierilor
Capitolul al XIII-lea. Despre veniturile vechi =i cele de acum ale Moldovei
Capitolul al XIV-lea. Despre tributul =i pe=che=urile pe care Moldova le pl[te=te Por\ii
Capitolul al XV-lea. Despre boierimea moldoveneasc[
Capitolul al XVI-lea. Despre ceilal\i locuitori ai Moldovei
Capitolul al XVII-lea. Despre n[ravurile moldovenilor
Capitolul al XVIII-lea. Despre obiceiurile de la logodn[ =i de la nunt[
Capitolul al XIX-lea. Despre obiceiurile de ]ngrop[ciune la moldoveni

III.Descrierea Moldovei/Despre cele bisericeşti şi ale învăţăturii în Moldova[modifică]

Capitolul I . Despre religia moldovenilor
Capitolul al II-lea. Despre tagma bisericeasc[
Capitolul al III-lea. Despre m[n[stirile din Moldova
Capitolul al IV-lea. Despre graiul moldovenilor
Capitolul al V-lea. Despre literele moldovenilor
Referin\e critice