Troparele și condacele Penticostarului

Sari la navigare Sari la căutare
Troparele și condacele Penticostarului
de Autor Neidentificat
Troparele și condacele Penticostarului fac parte din Ceaslov, care se mai numește și Cartea Orelor


În Duminica Paștilor și în Săptămâna Luminată

Să se știe că, din această Sfântă și Mare zi a Duminicii Paștilor până la Duminica Tomii, Miezonoptica, Ceasurile și Pavecernița se citesc în acest chip:

După ce binecuvintează preotul, se zice:

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le (de trei ori).

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credin­cioșii să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că, iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că, răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat (de trei ori).

Ipacoi, glasul al 4-lea:

Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria și găsind piatra răsturnată de pe mormânt, auzit au de la înger: Pentru ce căutați prin­tre morți, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeți giulgiurile cele de îngropare! Alergați și propovăduiți că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește neamul omenesc.

Condacul, glasul al 8-lea:

Deși Te-ai pogorât în mormânt, Cel ce ești fără de moarte, dar pute­rea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumne­zeule, zicând femeilor mironosițe: Bucurați-vă!, și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți înviere.

Și aceste tropare, același glas:

În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins.

Slavă...,

Ca un purtător de viață, mai înfrumusețat decât raiul cu adevărat și mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce ești locaș sfințit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată ești tu între femei, stăpână, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Doamne, miluiește (de 40 de ori), Slavă..., Și acum... Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii..., Întru numele Domnului binecuvintează, Părinte!

Preotul : Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...

Cântărețul : Amin.

Hristos a înviat din morți... (de 3 ori), Slavă..., Și acum..., Doamne, miluiește (de 3 ori).

Părinte, binecuvintează... Și otpustul.

Așa se cântă la Ceasurile 3, 6, 9, la Pavecerniță și Miezonoptică, până la Duminica Tomii.

La sfârșitul Pavecerniței, rugăciunea:

Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotțiitorule, care ai luminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții; ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului Tău și ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocroteste-ne cu sfinții Tăi îngeri. Întrarmează-ne cu armele dreptătii Tale. Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea Ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot viclesugul celui potrivnic și ne dăruiește în acestă seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală și fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care Ți-au plăcut din veac. Amin.

Vineri în Săptămâna Luminată se face pomenirea Izvorului Maicii Domnului

Condacul, glasul al 8-lea:


Podobie : Apărătoare Doamnă...

Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând pururea, curgerile harului tău mai presus de cuvânt. Căci, ca pe ceea ce ai născut, mai presus de cuget, pe Cuvântul, te rog să mă rourezi cu darul tău, ca să strig: Bucură-te, apă izbăvitoare!

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.