Sonet II (Ronsard, Ciorănescu)

Sonet
de Pierre de Ronsard, traducere de Ioan Ciorănescu
Traducere a sonetului .... din „Le Second Livre des Sonnets pour Hélène (1578)”, publicată în revista Universul Literar, an. XLII, nr. 2, din 10 ianuarie 1926.


Întinerise anul în haine de verdeață
Pe vremea aceea-n care, Sinopa, te iubii.
Icoana unei blânde și dragi copilării
Ți se citea întreagă pe tânăra ta față.

Erai copila-n vremea când îmi ieșeai în cale,
Copilă erai încă prin umblet și prin glas,
Prin gura ta de care vrăjit și-azi am rămas,
Prin ochii tăi, la care gândindu-mă mi-e jale.

Iar Amor când zărit-a frumosu-ți chip ca-n vise
Degrabă cu-o săgeată în inima-mi îl scrise.
Si dacă nu ești astăzi frumoasă ca-nainte

Nu pot să șterg din suflet in veci icoana ta,
Căci nu chipul de astăzi îmi este viu în minte
Ci chipul fără seamăn ce l-ai avut cândva.