Săracelor tinerețe

Sari la navigare Sari la căutare

Săracelor tinerețe
de Costache Conachi
1846


    
Săracelor tinerețe!
Călătoare și drumețe
Pe minută și pe ceas:
Chiar ca nisce viorele
Și timpurii brândușele
Viața vi-i cât un popas!
Ieri și astăzi înflorirăți,
Mâni și poimâni viețuirăți,
Și mai poimâni v'ați trecut...
Nelăsând pe urma vostră
Decât uitarea cea proastă,
Un biet trup zidit de lut!
În starea bătrâneței
Si 'n călindariul vieței
Spuneți-mi, ce-ați însemnat?
De cât pofte și dorință,
Aevea și 'n neființă,
Ce mintea v'a turburat?
S'apoi ele trecură,
Chiar ca o nălucitură,
Ce ți s'arată, dar nu-i...
Lăsând numai pomenire
Într'a omului simțire
De necazurile lui!