Rugăciunile Sfântului Rozariu

Sari la navigare Sari la căutare
Rugăciunile Sfântului Rozariu
de Sfântul Dominic
Rozariu


Misterele Rozariului[modifică]

Misterele de bucurie (lunea și sâmbăta)[modifică]

 • În primul mister de bucurie se contemplă vestea adusă de Înger Preasfintei Fecioare Maria: "Intrând îngerul la ea a spus: «Bucură-te, tu care ești plină de har, Domnul este cu tine... Iată vei zămisli și vei naște un fiu și-i vei pune numele Isus»" (Lc 1,28.31).
 • În al doilea mister de bucurie se contemplă vizita Preasfintei Fecioare Maria la sfânta Elisabeta: "Imediat ce Elisabeta a auzit salutul Mariei, i-a tresărit pruncul în sânul ei" (Lc 1,41).
 • În al treilea mister de bucurie se contemplă nașterea lui Isus în peștera din Betleem: "Maria l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei" (Lc 2,7).
 • În al patrulea mister de bucurie se contemplă prezentarea lui Isus la templu de către Maria și Iosif: la patruzeci de zile de la nașterea lui Isus, Maria și Iosif "l-au dus pe prunc la Ierusalim ca să-l ofere Domnului" (Lc 2,22).
 • În al cincilea mister de bucurie se contemplă regăsirea lui Isus în templu: "Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Mama lui păstra toate acestea în inima ei" (Lc 2,49-51).

Misterele de lumină (joia)[modifică]

 • În primul mister de lumină se contemplă botezul lui Isus în Iordan: "În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și din cer s-a auzit un glas: «Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria»" (Mc 1,9-11).
 • În al doilea mister de lumină se contemplă Isus la nunta din Cana: "Mama lui Isus a spus slujitorilor: «Faceți tot ce vă va spune». Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Și-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el" (In 2,5.11).
 • În al treilea mister de lumină se contemplă vestirea împărăției lui Dumnezeu: "Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: «S-a împlinit timpul și Împărăția lui Dumnezeu este aproape! Convertiți-vă și credeți în evanghelie!»" (Mc 1,15).
 • În al patrulea mister de lumină se contemplă Schimbarea la Față a lui Isus: "Isus i-a luat cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și, în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare" (Lc 9,28-29).
 • În al cincilea mister de lumină se contemplă întemeierea Euharistiei: "În timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor și le-a spus: «Luați, mâncați; acesta este trupul meu!». Apoi luând potirul, după ce a mulțumit, le-a dat lor, spunând: «Beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor»" (Mt 26,26-28).

Misterele de durere (marțea și vinerea)[modifică]

 • În primul mister de durere se contemplă agonia lui Isus în Ghetsemani: "Și, intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge" (Lc 22,44).
 • În al doilea mister de durere se contemplă biciuirea lui Isus: "Atunci Pilat l-a luat pe Isus și l-a dat să fie biciuit" (In 19,1).
 • În al treilea mister de durere se contemplă încoronarea lui Isus cu spini: "Soldații, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap" (Mt 27,29).
 • În al patrulea mister de durere se contemplă drumul lui Isus la Calvar cu crucea pe umeri: "Pilat l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar, l-au luat pe Isus. Purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit Golgota" (In 19,16-17).
 • În al cincilea mister de durere se contemplă Isus răstignit și mort pe cruce: "Ajunși la Calvar, l-au răstignit... După ce a luat oțetul, Isus a spus: «S-a împlinit!». Și, plecându-și capul, și-a dat duhul" (In 19,18.30).

Misterele de slavă (miercurea și duminica)[modifică]

 • În primul mister de slavă se contemplă învierea lui Isus: "Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis" (Mt 28,5-6).
 • În al doilea mister de slavă se contemplă înălțarea lui Isus la cer: "Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu" (Mc 16,19).
 • În al treilea mister de lumină se contemplă coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor aflați împreună cu Preasfânta Fecioară Maria în cenacol: "Le-au apărut niște limbi ca de foc. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt" (Fap 2,3-4).
 • În al patrulea mister de slavă se contemplă ridicarea Preasfintei Fecioare Maria la cer: "Mari lucruri mi-a făcut Cel Puternic și numele lui e sfânt" (Lc 1,49).
 • În al cincilea mister de slavă se contemplă încoronarea Preasfintei Fecioare Maria ca Regină a cerului și a pământului: "Și s-a arătat în cer un semn mare: o femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele" (Ap 12,1).

Legături externe[modifică]

Wikipedia
Wikipedia