Sari la conținut

Rugăciunea mamei către Domnul lisus Hristos pentru a primi binecuvântare asupra copiilor

Rugăciunea mamei pentru a primi binecuvântare asupra copiilor către Domnul lisus Hristos
de Autor Neidentificat


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluiește-i și mântuiește-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greșalele cele de voie și cele fără de voie pe care le-au săvârșit înaintea Ta. Doamne, povățuiește-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale și luminează-le înțelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului și tămăduirea trupului. Doamne, binecuvântează-i în casă, la școală, pe drum și în tot locul stăpânirii Tale. Doamne, păzește-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă și de moartea năprasnică. Doamne, apără-i pe ei de toți vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți, de toate necazurile, relele și nenorocirile. Doamne, tămăduiește-i de toată boala, curățește-i de toată întinăciunea și ușurează-le pătimirile sufletești. Doamne, dăruiește-le harul Duhului Tău Sfânt spre viață îndelungată, sănătate și curăție, întru toată buna credință și dragostea, în pace cu cei de aproape și cei de departe. Doamne, înmulțește-le și întărește-le puterile minții și ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viață de familie evlavioasă și naștere de prunci cinstită. Doamne, dăruiește-mi mie, nevrednicei și păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineții (zilei, nopții), pentru numele Tău, pentru că împărăția Ta este veșnică și atotputernică. Amin.

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.