Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos „Tatăl nostru carele ești în ceriuri“

Sari la navigare Sari la căutare
Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos „Tatăl nostru carele ești în ceriuri“
de Antim Ivireanul


Tatăl nostru carele ești în ceriuri. Aicea ne învață să știm cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: Și tată să nu chiemați voi pre pământ, pentru că unul iaste Tatăl / vostru cel din ceriuri.

Sfințească-se numele tău. Numele lui Dumnezeu să sfințește cu lucrurile și cu faptele cele bune, precum la Matheiu, cap 5 zice: „într-acesta chip să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor ca să vază faptele voastre bune și să slăvească pre Tatăl vostru cel din ceriuri".

Să vie împărățiia ta. Aicea să roagă sufletul să-și trimiță Dumnezeu împărățiia, adecă ajutorul și dreptatea, că să-l păzească curat și nebântuit de putria păcatului, dupre cum apostolul cătră romani în 6 / capete zice: „Să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, că să vă supuneț întru pohtele lui".

Fie voia ta, cum în ceriu, așa și pre pământ. La această cerere rugăm pre Dumnezeu ca să i să plinească voia pre pământ ca și în ceriu, adecă precum îngerii în ceriuri să supun voei lui Dumnezeu, spre toate lucrurile, făr'de nici o îndoire, într-acesta chip și pre pământ să să plece lui și oamenii, dupe cum zice Pavel în 2 capete cătră filipiseni: „Întru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să va pleca cereștilor și pământeștilor și celor de supt pământ". /

Pâinea noastră cea din toate zilele dă-ne-o noao astăzi. Cu această rugăciune cerem mai vârtos de la Dumnezeu hrana cea preste fire a sufletului, carea iaste cuvântul lui Dumnezeu, după cum la Matheiu, cap 4 zice: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ce cu tot cuvântul ce iase din rostul lui Dumnezeu".

Și iartă noao greșalele noastre, cum și noi ertăm greșiților noștri. Această rugăciune ne îndemnează mai mult să ertăm greșalele celor ce ne greșesc noao, ca și Dumnezeu să iarte păcatele noastre cele ce / în toată vremea greșim de pre cum la Matheiu în 6 capete zice: „Lăsați și să va lăsa voao".

Și nu ne duce pre noi în ispită. Prin rugăciunea aceasta cerem de la Dumnezeu să nu ne ducă la ispita lumii și a diavolului și a trupului, pentru că într-aceste trei ispite să cuprinde tot feliul de ispită. Ci păzindu-ne de acestia, vom fi păziți de toată altă ispită.

Ce izbăvște pre noi de cel rău. Cu această rugăciune cerem de la Dumnezeu să ne mântuiască de tot răul și de tot păcatul; și mai ales ne rugăm să izgonească / de la noi tot vrajmașul sufletesc în vremea morții.

Că a ta iaste împărățiia și putria și slavă în veci. Amin. Cu aceste cuvinte ne încredințează cum că de câte am rugat pre Dumnezeu Tatăl cu credință curată și cu nădejde, de nevoia lui, ca un împărat puternic, ni le va da, precum la Ioan în 14 capete zice: „Și ori câte veți cere întru numele mieu, această voiu face". /