Rugăciune în timp de trăsnete, fulgere sau cutremure

Sari la navigare Sari la căutare
Rugăciune în timp de trăsnete, fulgere sau cutremure
de Autor Neidentificat


Doamne Atotputernice, Stăpânitorul și Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, știm că am greșit la cer și înaintea Ta și am mâniat bunătatea Ta și am pornit certarea Ta spre noi si suntem vrednici de cea mai cumplită certare a Ta. Insă, știind iubirea Ta de oameni - că precum este mărirea ta, așa și bunătatea și milostivirea Ta - cădem cu umilință la marea Ta milostivire și Te rugăm pe Tine, Cela ce nu vrei moartea păcătoșilor, îmblânzește-Ți și-Ți întoarce groaznica Ta mânie de la noi nevrednicii robii Tăi și nu ne pierde cu dreapta Ta mânie întru fărădelegile noastre. Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni și după Părinteasca Ta milă, îmblânzește și încetează groaznicul glas al tunetului și al fulgerului Tău și ne miluiește pe noi, că ne-am spăimântat foarte. Oprește, Doamne, și stinge focul mâniei Tale, pornit asupra noastră; iar norii cei întunecați și încărcați cu grindină stricătoare, risipește-i degrabă și-i gonește la munți și-n locuri pustii, unde nu este viețuirea robilor Tăi. Iar nouă slugilor Tale, ne trimite ploaie lină și curată, numai cât este pentru trebuința și roadă pământului nostru și spre folosul norodului Tău. Așa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii poruncește degrabă văzduhului să stea în liniște și să se arate senin, curat, vesel și cu strălucire de soare, ca, bucurându-ne și mulțumind Ție, să Te mărim pe Tine Preabunule, Dumnezeul nostru. Că bun și iubitor de oameni ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.