Proclamație la mobilizarea Armatei Române din 27 Octombrie 1918

Sari la navigare Sari la căutare
Proclamație la mobilizarea Armatei Române din 27 octombrie 1918
de Ferdinand I al României
Dată în aceeași zi cu Proclamație către Armată la mobilizarea din 27 Octombrie 1918
Proclamațiile către populație și armată din 27 octombrie/ 9 noiembrie 1918, semnate de regele Ferdinand I și Înaltul Decret No. 3179 privind remobilizarea armatei, contrasemnat de generalul Eremia Grigorescu.

ROMÂNI!


Când la 14 august 1916 v’am chemat la luptă pentru dezrobirea fraților voștri, am avut credința nestrămutată că dreptatea cauzei noastre va birui și că izbânda va fi de partea puternicilor aliați de cari ne legam soarta.

Deși neînvinse și însuflețite de cel mai bărbătesc avânt, armatele noastre, încunjurate de vrăjmaș din toate părțile prin prăbușirea Rusiei, au fost silite, iarna trecută, să întrerupă lupta pe care aliații noștri au urmat-o cu atâta hotărâre și cu atâta glorie.

Azi fiindu-ne iarăși cu putință să unim oștirile noastre cu cele ale aliaților, suntem datori să reintrăm în luptă alături de ei, pentru ca tot împreună cu ei să mergem la biruința definitivă, care ne va aduce roadele întregi ale jertfelor și ale vitejiei noastre.


ROMÂNI!


Suferințele neamului românesc atât de greu încercat în cursul veacurilor sunt pe sfârșite. În clipa în care aliații trec Dunărea și ne putem regăsi lângă ei ca să izgonim pe inamicul care de doi ani încalcă și jefuiește pământul strămoșesc, sunt încredințat că veți răspunde chemărei Mele cu aceeași dragoste de țară și că România va vedea împlinindu-se visul de veacuri al Neamului Nostru; Unirea tuturor Românilor.

Liberi și uniți, o viață sănătoasă și puternică se asigură întregului popor român.

Copiii copiilor noștri vor binecuvânta străduințele voastre și vor slăvi pe cei ce s’au jertfit pentru idealul neamului.

Cu Dumnezeu înainte!

FERDINAND
Iași, 27 Octombrie 1918