Poeți ungurești (Tompa)

Sari la navigare Sari la căutare
Poeți ungurești (Tompa)
de Autor neprecizat
Publicată în revista Ungaria nr. 1 / octombrie 1891, p. 40-41.


Tompa Mihály

S-a născut în Rimaszombat în anul 1819, de la părinți săraci de origine secui, familie nobilă. Copilăria și-o a petrecut în comuna curat maghiară Igriczi, în comitatul Borsod, la moșul său. Această împrejurare a avut mare influență asupra spiritului poetic al lui. Absolvind studiile medii în Sárospatak, în 1845 a mers la Pesta spre a studia științele juridice. Acum deja era cunoscut de poet în urma poeziilor publicate în „Atheneum”, începând din 1841. În urma unui morb îndelungat a fost silit să intre în spitalul Rokus, unde l-a și aflat chemarea de preot a comunei Beia. Caracterului lui blând și religios era în consonanță cu cariera aceasta nouă. Acum a căpătat voie de a trăi și a munci, și nu peste mult a și editat opul „Népregék és Népmondák” (Mituri și balade poporale, Pesta, 1846). Acest op în decurs de zece zile a fost editat a doua oară, mărind prin aceasta renumele poetului. Tot în anul acesta a concurs cu narațiunea poetică „Szuhay Mátyás” la premiul pus de Societatea Kisfaludy, și, deși premiul l-a dobândit „Toldi” lui Arany, el încă a secerat laudă, primind pe lângă aceia și alt premiu.

În 1847 a fost ales de membru al acestei societăți, ocupându-și scaunul cu narațiunea „Vámosujfalusi jegyző” (Notarul din Vamoșuifalău). Tot în acest an a editat tomul prim al poeziilor sale. În revoluțiune a funcționat un timp ca „capelan castrens”. După restabilirea liniștei a fost ales de preot în Kelemer, iar în 1852 în Hamva, aici s-a și căsătorit. În 1852 a apărut în Miskolcz „Regék, beszélyek“ (tradițiuni și novele); în 1854 în Pesta „Virágregék“ (miturile florilor); tot în acest an tomul al doilea al poeziilor sale; în 1863 poeziile lui M. T. în șase tomuri, în 1870 iarăși poeziile complete tot în 6 tomuri, premerse de biografia lui. A scris și predici. După suferințe îndelungate a murit în 30 iulie 1868.