Pe tine te fericim

Jump to navigation Jump to search
Pe tine te fericim
de Nectarie din Eghina


Fecioară Maică Maria
Stăpână-mpărăteasă
Pe tine te fericim.

Curată fiică din Adam
Parfum de floare aleasă
Pe tine te fericim.

Aleasă fiică de-mpărat
Fecioară nenuntită
Pe tine te fericim.

Smerenia te-a ridicat
Și te-a făcut slăvită
Pe tine te fericim.

Mai sus de ceruri te-ai suit
Prin nașterea-ți străină
Pe tine te fericim.

Pe heruvimi i-ai covârșit
În cinste și-n lumină
Pe tine te fericim.

Și serafimii-n zborul lor
La slava ta cu dor privesc
Pe tine te fericim

Arhanghelii și ceata lor
De frumusețea ta doresc
Pe tine te fericim.

Cântarea heruvimilor
Spre tine se îndreaptă
Pe tine te fericim.

Iar ceata serafimilor
În ode se desfată
Pe tine te fericim

Arhanghelii neîncetat
Cu toate oștile cerești
Pe tine te fericim.

În dorul lor nesăturat
Din laudă nu se opresc
Pe tine te fericim.

Ești bucuria cetelor
De îngeri lăudată
Pe tine te fericim.

Ești pacea și sfințitul dor
Al sfinților curată
Pe tine te fericim.

Ești mângâierea tuturor
Ce ție se închină
Pe tine te fericim.

Ești maica ortodocșilor
Și-alor nădejde bună
Pe tine te fericim.

A rânduielilor cerești
Stăpână mult cântată
Pe tine te fericim.

Ești și a celor pământești
Scăpare-ntemeiată
Pe tine te fericim.

Din aurorile cerești
Făclie luminată
Pe tine te fericim.

Și nouă ne împărtășești
Lumina cea curată
Pe tine te fericim.

Potir sfințit ce dăruiești
Izvor de nemurire
Pe tine te fericim.

Adapă-ne pe noi cei reci
Cu veșnica-ți iubire
Pe tine te fericim.

Și ne hrănește ne-ncetat
Cu pâinea de viață
Pe tine te fericim.

Ce dintru tine s-a luat
Fecioară Preacurată
Pe tine te fericim.

O Maică fără de păcat
Balsam de mângâiere
Pe tine te fericim.

Ne fii celor ce-am apucat
Cărarea spre-nviere
Pe tine te fericim.

Fecioară Maică te avem
Liman de mântuire
Pe tine te fericim

Și bucurie și îndemn.
Și cale de suire
Pe tine te fericim

Bucură-te roză de mai
Și floarea curăției
Pe tine te fericim.

Bucură-te sfințite rai
Sălașul fecioriei
Pe tine te fericim.

Mireasă sfântă al tău dor
Ne umple de iubire
Pe tine te fericim.

Si ni se face tuturor
Urcuș spre-mpărăție
Pe tine te fericim.

Fecioară acoperământ
A lumii-ntregi stăpână
Pe tine te fericim.

Păzește al nostru sfânt pământ
Și vatra și grădina
Pe tine te fericim.

Și călăuză te rugăm
Stăpână preasfințită
Pe tine te fericim

Păzește-ne te implorăm
De-a celui rău ispită
Pe tine te fericim.

Ne apără și te fă zid
Și turn de apărare
Pe tine te fericim.

Și călăuză celora
Ce-n tine-și au scăpare
Pe tine te fericim.

Și împărăția lui Hristos
Ne-o dă ca moștenire
Pe tine te fericim.

Ca să-ți aducem ca prinos
A noastră mulțumire
Pe tine te fericim.

Și să-ți cântăm neîncetat
Cântarea ta-n vecie
Pe tine te fericim.

Cuvine-se cu adevărat
Să te slăvim Marie
Pe tine te fericim.