Pe albumul d-rei...

Pe albumul d-rei...
de Alexandru Vlahuță
Publicată în Convorbiri literare, an XIX, nr. 7, octombrie 1885


De cei de jos — de morți — ce-ți pasă,
Stea ce te-nalți în fundul zării?...
Ridică-ți raza ta și-i lasă
În întunericul uitării !...

.......................................

Tu vei trăi-ntr-o altă lume,
Departe pururea de mine,
Ș-a mele versuri, ș-al meu nume
Ca mîni ți s-or părea străine.

A clipelor de-acum năluce
De veci s-or scufunda-n trecut,
Și — sigur — nici ț-ei mai aduce
Aminte că m-ai cunoscut !...

La ce dar amintirii tale
Aș mai cerși-n deșert o rază?...
La ce pe-un mort priviri de jale
Din ochi atît de dulci să cază !

De cei de jos — de morți — ce-ți pasă,
Stea ce te-nalți în fundul zării?...
Te du ferice, și mă lasă
În întunericul uitării !