Pagină:Profile literare.djvu/91

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată
Th. M. Stoenescu
-----

D-l Th. M. Stoenescu, directorul Revistei literare și traducătorul poemei dramatice Manfred, (Lord Byron) și-a publicat într'o broșură de 63 pagini: Decepțiile. Fericitul! vor esclama mulți dintre aceia, cărora nu le-ar ajunge mii și mii de pagini pentru a-șl scrie decepțiile. Dar decepțiile unui poet să deosibesc mult de ale unui om comun; ele au un caracter psihologic și social mai profund și mai interesant.

Simțirea și cugetarea pe care un poet le concentrează într'un ideal, într-o iluzie, fiind nemăsurat de mari pe lângă ale ori-cărui alt om, de sigur că și pierderea acelui ideal, amăgirea acelei iluzii, va fi cu atât mai dureroasă și mai adâncă.