Pagină:Profile literare.djvu/78

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Rămâiu uimit în fața acestui talent puternic care a concretizat o epocă și o lume într'un stil simplu și curgător ca un fluviu maiestos!

S'a zis de unii critici că Emile Zola a văzut în om mal mult bestia. Observațiunea este adeverată și serioasă. De netăgăduit că acest romanțier este puțin înrudit cu familia romanțierilor psihologi, acei analiști fini, profunzi și sensibili al sufletului omenesc. Paul Bourget în 400 de pagini analizează și despică inima unei femei. In „Le Disciple” sunt pasage de o psihologie așa de adâncă și interesantă ce pot fi socotite ca adev[rate studii ștințifice.

Cu toate acestea, de subt toată această pânză diafană năuntrică, de subt acest înveliș de simțire și cugetări, bestia se arată într'un relief tot atât de intere- sant și demn de studiat ca și sufletul.

Dar cine nu vede pretutindeni bestia în om, din ce în ce mai rafinată, mai odioasă, mai grozavă? Credeți că de când omul 'și-a ridicat șira spinărel în sus și 'și-a transformat labele în mâini, este