Pagină:Profile literare.djvu/166

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

iar forma nu trebuie să fie de cât expresiunea lor justă și logică. «Simțul cel mal profund aparține adese-ori cuvintelor celor mal simple». Când deschidem dar volumul de versuri al acestui poet, trebuie să găsim o oră bună de liniște și atențiune a mințeî. Guyau nu este poetul care să ne încânte cu câte-va strofe gingașe, ușurele; să ne omoare puțină vreme cu câte-va delicioase armonii de versuri, — cum buneoară ar fi la noi Teodor Șerbănescu, Matilda Poni sau alții. Pe Guyau îl citim ca să cugetăm, ca să filosofăm.

Alt-fel, la ce bun zadarnica muncă a versurilor?

Quel est donc ce caprice étrange, ô ma pensée,
De quitter tout à. coup les grands chemins ouverts,
Et de venir ainsi, palpitante et froissée,
             T'enfermer dans un vers ?

Care e această iresistibilă putere ? Tot el ve va răspunde:

Serais-je donc moins libre avec toi, Poésie,
Si je m'abandonnais sur ton sein sans retour ?
Une chose ressemble à ta douce harmonie:
            Je crois que c'est l'amour!