Pagină:Profile literare.djvu/156

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

158 reaminti satisfacțiunea ce le-o dam odi- nioară, recitând această bucată, de pe catedră, cu voce tare și declamatoare. In adev6r, acest plâns al desmoște- niților din poema luî Zamfirescu, ne în- demnă chiar să facem o chietă pentru un cerșetor ce'l întâlnirăm într'o zi pe uliță. Bătrânul primi un pumn de go- logani și această caritate îl încremeni de bucurie, în cât abia putu articula câte-va mulțumiri. înainte de a sfârși, voia mal adăoga câte-va aprecieri și asupra formei din poeziile lui Zamfirescu. Ea nu are o ar- monie caracteristică, cum ar fî de eg- zemplu a Iul Eminescu ; adese-orl e plină de neologisme și cuvinte ce par a fi fost create de Bolintineanu, Cu toate a- ceste nu e o formă greoaie, silită și ne- înțeleasă. Și deja lipsa acestor defecte constitue o calitate. In fine, Mihail Zamfirescu este un poet care se citește.