Pagină:Profile literare.djvu/144

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Lamartine sunt pentru multe suflete pioase și încălzite de credință, un fel de Evangelie lirică, a căreî cetire le înalță în extazurl de o melancolie fermecătoare. Un adolescent sensual, sceptic, înzestrat de-o imaginație timpurie și puțin morbidă, va savura „Les fleurs du Mal” ale lui Baudelaire cu un deliciu brutal și rafinat. Exemplele în acest sens s'ar pu- tea înmulți și dezvolta pe o scară cât de întinsă.
D-na Chițu a întrupat admirațiunea sa pentru Dante într'o formă literară: traducându'l. Traducerea d-sale nu se mărginește a se arăta ca o frumoasă lucrare de talent. Felul de-a admira dupe cum am arătat mal sus își are farmecul său. Sunt diferite maniere de-a gusta operile literare : traducerea, — când autorul este străin, — este una din acele manieri. Din acest punct de vedere jude- cat, traducerea este o plăcere delicată, un lung șir de emoțiuni simțite, lângă o masă de lucru, într'un cabinet intim și singuratic, sub liniștea prietenoasă a orelor de noapte.