Pagină:Dimitrie R. Rosetti - Între Capșa și Palat.djvu/196

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

Eri dimineața, «Adevărul» s’a grăbit să ne destăinuească rolul pe care România este chemată să’l joace în acest rezbel : pacificarea Macedoniei și tîrnueala Bulgariei sub înaltul și bine-voitorul patronagiu al onor. P. T. (onor. P. T. însemnează onorabilele puteri Europenești).

Dacă e vorba așa, nu știu pentru ce am compromite interesele materiale ale ziarului, Epoca unde colaborez, păstrînd tăcerea asupra unor viitoare evenimente, pe care le cunoaștem mai bine decit ori-cine grație legăturilor prietinești dintre noi și partidul liberal, plus că ambii șefi mai sunt si cumnați și au hotărît să formeze un minister împreună.

Să dau dar pe. față acest mare secret, rugind onorabilul public să bine-voească a observa că data asta, noi suntem cei d’întii cari am destăinuit macheavelicurile guvernului actual.

Să ascultăm și să luăm aminte: Domnul D. Sturza, președintele consiliului, știe de mult timp — de cînd a aflat’o de la Galileu — că pămîntul e rotund, că se întoarce mereu și tot ast-fel se reîntorc iarăși