Pagină:Dimitrie R. Rosetti - Între Capșa și Palat.djvu/170

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Cu prilejul apropiatei aniversări a naștere! Mîntuitorului, fără să aștepte sfintele sărbători ale Paștelor și învierea lui Hris-' tos, d-nu- Al. Xenopol a scos la lumină o revistă literară-sociologică cu titlul Reînvierea.

Dacă a mai trăit vre-o dată această lucrare, spre a avea dreptul la reînviere, nu știu bine, dar în tot cașul este păcat că i s’a turburat liniștea mormîntului, autorizîn-du-mă ast-fel să nu mai țin seamă de maxima creștinească spunînd că «despre morți nu trebue să vorbești de cît bine!»

Avînd direcția la Iași, redacția administrația și tiparul în Botoșani — condițiuni minunate spre a justifica nepotrivirile eventuale de vederi între cel ce conduce revista și cel ce lucrează la aparițiunea ei, Reînvierea — operă naționalistă for ever