Pagină:Dimitrie R. Rosetti - Între Capșa și Palat.djvu/158

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

fenomen științific foarte curios : întocmai ca apa așezată intr’un vas pus la foc, care ferbînd scade, ast-fel chibriturile scad și dînsele. Cînd deschizi cutia, rupînd banda, numai găsești de cît maximum șase-zeci bucăți, acolo unde urma să fie o sută!

Dacă cum-va, cine știe prin ce eroare regretabilă, prin ce imprudență a fabrica-țiunei, publicul ar avea nenorocirea să dea vre-o dată peste un chibrit care în realitate a luat foc, victima acestei stranii în-tîmplări, este rugată să aducă imediat cașul la cunoștința direcțiune! respective spre a se lua de cu vreme măsurile necesare menite a împedica pe viitor repetarea unor asemenea deplorabile fenomene.

In tot cașul regia, își face datoria să în-știiteze publicul, spre a acoperi pînă la un punct oare-care responsabilitatea ei, că un asemenea chibrit, care a luat foc, nu poate să fie de cît un chibrit străin, de contrabandă, întrodus de o mînă criminală, într’o cutie națională, spre a strica bunul renume al industrie! statului romîn !