Pagină:Dimitrie R. Rosetti - Între Capșa și Palat.djvu/151

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

facă în cursul săptămînel confidențe între dînsele, dacă cum-va se vor mai găsi față ’n față.

Poate că așa se și explică pentru ce la noi, e mai grea de cît pretutindeni păstrarea unui secret, ast-fel în cît cele mai mari taine ale familiilor sunt aduse la cunoștința obștei, răspîndite prin toate localurile publice, purtate din gură în gură.

Trebue să recunosc însă că prietenia romînului se desface neapărat cu aceeași înlesnire cu care s’a legat, iar odată certați între dînșii, manifestarea supărărei e tot atît de turbulentă, exhuberantă la compatrioții noștri ca aceea a prieteniei.

Conform expresiunei populare, — se dau tava unul pe altul, cel puțin timp de o lună, spre a se împăca și săruta iarăși în adăs-tarea unei ocasiuni pentru a se certa din nou și semprc d'a capo.