Pagină:Convorbiri literare 1869-11-15, nr. 18.pdf/21

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată
NOTIȚĂ BIBLIOGRAFIE - ASACHI †

Modul de demonstratiune ale unor proprietati ale figurilor este proprie D-lui Melik ; a§a, intre altel e, casul de egalitate a dou6

razimft teoriile ulterioare, ele trebuescu mai Ant6i resolvite ; cu chipul acesta se ingreue ans i sarcina profesorului §i lucrarea stu-

unghiuri triedre and au fetele egale una alteia, pag. 125, teorema III, flu arata autorul intr'unu modu cum nu credemu a fi intalnitu in nici ULU altu autoru, dandu o de-

dentului.

monstratiune foarte simpla. Aceasta carte se deosebesce §i de Geometria Legendre, modificata de Blanchet autoru frau-

MePutemu dar recomanda cartea lik Elemente de Geometric" ca o buna carte

in toate privintele, atat D-lor profesori, cat gi D-lor studenti. X.

cesu, tradusa de D-nii E. Anghelescrt §i I. Riureanu, Bucuresci, 0 de aceea a lui Motzuick, autoru germanu, tradusa de I. Popp, Iassi. Ea se deosebesce de cea antei : 1) pentru Ca s'a lasatu Apeudicele de la finea Geometriei Legendre, de sigur ca nefaandu parte din obiectele de studiu ale programalui oticialu ; 2) Pentru Ca unele din teoremele din insu0 corpul Geometriei Legendre devinu inutile pentru demonstratiunea teoremelor ulterioare, cand acestea, precum a facutu a Melik, se demonstreaza in altu modu ji astfeliu, uuele din ele sunt lasate de tot la o parte, ear altele puse ca simple probleme ; 3) prin tormatul seu mai putine volumenosu, ceea ce s'a capatatu fiindu carac-

.-00(140.0


terele mai nilci, randuri goale mai putine perdute, tecstul mai compactu, fara a com-


promite claritatea tiparului i Lica mai pupa desvoltarea diferitelor parti ale acestei seiinte, cuvenita pentru a fi lesne inteleasa.


Ea se deosebesce de geometria lui Metzuick

prin aceea ca, multe teoreme ce servescu la aflarea proprietatilor figurilor i mdsura acestora, suut considerate, in cartea lui Motzuick, ca simple probleme ; ca cunoscinte pe cari se Redactoru respunclAtoru: lacob Ilegruzzi.

1


GHEORGHIE ASACHI†

Unul din cei mai venerabili cetățeni ai noștri Gheorghie Asachi, a murit după o viața lungă și plină de merite. Patria noastră îi datorește mult. El trebuie să fie considerat ca principalul reîntemeetor al școalelor Române, după întreruperi de secole, El a fost cel întâi care a înființat un jurnal Român în Moldova; el a fost cel întâi care a introdus tipografia prin orașe; cel întâi care a înființat teatrul. Asachi s'a destins prin lupta ce a întreprins cu monăstirile grecesci ce usurpase averile școlilor Române, și prin succesul ce a încoronat lupta sa; el s'a destins prin calitățile sale de bun cetățean și patriot; el s'a destins ca publicist, fiind, după un timp îndelungat cel întâi ce scrise in limba Româna. Întâia lui poezie începe astfel:

Un dor tainic mă împinge și mă-ndeamnă din junie
Ca să cerc pe alăută Românească armonie etc.

Încercările sale au dat exemplu celor mai tineri să lucreze la întemeerea unei literaturi naționale și bătrânul nu lipsea nici odată de a încuraja junimea. Kogălniceanu, Negruzzi, Alecsandri, erau mulțumiți de aprobațiunea bătrânului Gheorghie Asachi. Bogat de ani și bogat de merite, el ne-a lăsat acum, dar memoria lui ne va rămâne vie și scumpă.