Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/220

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

ieste aceeași. Retipărită în „Commonweal",- de la 28 August la 4 Septembre 1892, necomplectă, și în broșură, London, office of the Commonweal", 1894, 54 p., în 8. O nouă ediție americană la Columbus Junction, Iowa, „Liberty Library", No. 2, Februar 1896, 40 p. în. 8. God and the State, with portrait, a new edition, revised from the original manuscript, London, Freedom Press, 127 Ossulston Street, N. W., 1910, 64 p. în 8. O traducere olandeză : God en de Staat, „Radicale Bibliotheck“, No. 1, Amsterdam, 1888, 102 p. O traducere poloneză : Bog i panstrov, „Bibliotheka Walki Klas", I, Miscellanea, 1-a serie, Geneva, 1889, 1—58 p. în 8. O traducere cehă : Buh a Stat, în „Delnicke Listy", New-York, 18 Ianuar 1896, și mai departe... Edițiea romînească de față.

O frîntura din restul manuscriptului a fost publicată mai întâi în englezește: God and the State. Extracts from unedited manuscripts, în „Liberty", Londra, Mart și Septembre 1894. Mai complect în franțuzește, în Oeu- vres, Paris, 1895, p. 263—326.

Pentru istoricul manuscriptuiui, a se vedea Appendix, p. 52--54 din edițiea engleză din 1894, traducerea franceză din la „Liberte" din Buenos-Ayres. 1894, și Oeuvres, 1895, p. XXVIII — XXXVIII. De asemenea Oeuvres, tom III, 1908.