Sari la conținut

Menageria regală. Alexandru Lahovary

Menageria regală. Alexandru Lahovary
de Anton Bacalbașa
ULIUL-ERETELE (Obrăznicie-cruzime)


Figura de mai sus – o cunoașteți ca și mine – a pătimit un accident nenorocit; nenorocit nu pentru cap, ci pentru corp.

Desigur, e o greșeală. E cu neputință să se fi pus cu intenție capul lui Alexandru Lahovary, excelență ce a mâncat la Sigmanngen broaște fripte, pe un corp de vultur.

Auzi, Alexandru Lahovary vultur! Ca ce? Vulturul înfățișează, precum se știe, măreția pe drept, libertatea, independența. Despre vultur a zis Bolintineanu:

Astfel e vulturul ce pe piscuri zboară, Aripile taie-i că ar vrea să moară!

Apoi să ne înțelegem, domnule caricaturist! Ce are a face Alexandru Lahovary cu vulturul? Lui Lahovary poți să-i tai nu numai aripile, dar și urechile și coada, și tot nu renunță la bunătățile „băncii de durere” pentru țară!

Slava Domnului. Îl știm cîte parale plătește! Liberalii l-au făcut cu ou și cu oțet, de se retrăsese în fundul munților la Vîlcea, și nu mai auzeai de el ca de popă tuns! Apoi unde ați văzut vreodată vultur ascuns în gaură de șarpe? Asta-i curat vorba cîntecului:

Cine dracu a mai văzut
Iepure vara la plug

Mai pe urmă, actualul personaj ilustru a ieșit la maidan cînd a văzut că s-a întărit opoziția și că are pe ce se sprijini.

După căderea liberalilor, acest pseudovultur a suferit toate zgardele posibile și imposibile, că, de ar fi fost altul, ar fi făcut bătături la gît! Apoi ați văzut undeva vultur cu zgardă?

Atunci, pe ce o fi vultur, zău așa?! Poate pe aceea că e obr… îndrăzneț? Dar, slavă Domnului, noi știm un animal și mai îndrăzneț, care a vrut odată să zbiere ca leul. Cu toate astea, nimeni nu is-a gîndit vreodată să facă din posesorul unor urechi.piramidale un vultur!

Sau poate – mai știi minune! – pentru că are unghii și e rapace l Așa se poate, dar și rapacitatea excelențeisale nu trece limitele unei găinăm! Cred dar că corpul ce i se cuvenea este un corp de uliu sau erete. Asta-i tot ce l s-ar putea potrivi.

Uliul este. În adevăr, foarte șiret, ar putea semăna cu un om mincinos. Și, dacă-i vorba să vorbim, subscrisul crede că excelența-sa este un palavragiu de clasa I. Aduceți-vă aminte ce spunea la „Orfeu”, pe vremea opoziției unite. Atunci era contra convențiilor comerciale, contra fortificațiilor, contra domeniilor coroanei; dar… cum a plecat cloșca, jupîn uliul s-a repezit și a înșfăcat puiul de minister!

Și priviți-l cum stă acuma acățat de bancă, cu buzele pline de fulgi, cu frățiorii căpătuiți, parc-ar fi luat banca în arendă pe toată viața!

Apoi nu șade rău să compromiteți bunătate de vultur?!

Prin urmare, jos Vulturul!!! Sus Uliul!!! Dar voi, cloști de familie, păziți-vă puii!