Maramureș brand cultural/Muzeul de Istorie și Arheologie Baia Mare

Muzeul Memorial. Sighetu Marmației Maramureș brand cultural de Dorin Ștef
Muzeul de Istorie și Arheologie Baia Mare
Case memoriale


În apropiere de Centrul Vechi al orașului Baia Mare, pe o străduță îngustă, tipic medievală, se află o clădire care adăpostea, în Evul Mediu, celebra Monetărie imperială. Aici se transforma, în lingouri și monede, aurul extras din exploatările miniere aflate in bazinul băimărean. Din această pricină, orașul a putut avea fortificații, locuitorilor li s-au acordat privilegii și urbea a prosperat din punct de vedere economic, social și cultural. În prezent, în acest spațiu, își are sediul Muzeul de Istorie și Arheologie a județului Maramureș, exponatele ilustrând evoluția istoriei locale începând cu secolul al XIV-lea. Secția de Arheologie aduce mărturii despre existența unor așezări umane în zonă, încă din zorii preistoriei.

În lipsa unei Istorii a Maramureșului (redactată în mod sistematic, monografic și obiectiv, cuprinzând toate etapele evolutive), această instituție este singura „carte deschisă” care reconstituie (fragmentar, evident), grație dovezilor materiale, palpabile, imaginea dinamică a vremurilor apuse.

Dovezile unor necropole tumulare permit o percepție vizuală asupra modului de viață și a credințelor unei populații străvechi. Colecția de arme medievale (paloșul orașului, spade, săbii, cămăși de zale) „vorbește” despre cavaleri legendari, eroi și armate strălucitoare care și-au câștigat gloria luptând pentru idealuri și interese. Sigiliile breslelor (a argintarilor, aurarilor, croitorilor, măcelarilor) reconstituie viața economică.

În incinta Muzeului, există o bibliotecă de carte veche, cu valoare de patrimoniu, care relevă o activitate culturală efervescentă în perioada anterioară. Evident, nu lipsesc nici fotografiile, corespondențele și documentele ce au aparținut unor personalități culturale locale (Petre Dulfu, Ion Șugariu, George Pop de Băsești), ceea ce facilitează un contact sentimental cu opera acestor iluștri înaintași.

Aici se derulează anual programe și proiecte culturale cu caracter interactiv, de educație muzeală (gen „Muzeul viu”) pentru a determina un interes sporit din partea comunității locale îb scopul cunoașterii istoriei. O serie de expoziții temporare marchează multiculturalismul regional sau obiectivele de patrimoniu mondial („Moștenirea culturală a Maramureșului sub egida UNESCO”).

În paralel, se organizează campanii de cercetări arheologice în mai multe perimetre din județ, unele situri prezentând un interes ce depășește granițele țării. De ani buni, studiile și comunicările științifice sunt valorificate într-un periodic (Marmația) editat de Muzeul de Istorie.

Pentru a configura elementele componente ale culturii de mâine, e necesar să identificăm tendințele culturii moderne, care adesea urmărește traiectul unor filoane zămislite cu veacuri (și milenii) în urmă. Muzeele și bibliotecile deopotrivă sunt acele așezăminte ale culturii de ieri, păstrătoare ale izvoarelor sfinte, din care își trage seva cultura de mâine.