Măi bădiță, floare dulce

Măi bădiță, floare dulce
Doină culeasă și inclusă de Lucian Blaga în Antologie de poezie populară, ediție îngrijită de George Ivașcu, ilustrată de Mihu Vulcănescu, Editura pentru Literatură, București, 1966.


Măi bădiță, floare dulce,
Unde te-aș găsi te-aș smulge
Și-acasă la noi te-aș duce,
Și te-aș răsădi-n grădină,
Și te-aș secera cu milă;
Și te-aș face stog în prag,
Și te-aș îmblăti cu drag;
Și te-aș măcina mărunt
La morișca de argint;
Și te-aș cerne
Prin sprâncene,
Și te-aș frământa-n inele
Și te-aș da inimii mele
Să se stâmpere de jele...