Lege privind stema țării și sigiliul statului (1992)

Sari la navigare Sari la căutare
Lege privind stema țării și sigiliul statului (1992)
de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 236 DIN 24 SEPTEMBRIE 1992


L E G E
NR. 102 DIN 21 SEPTEMBRIE 1992
Privind stema țării și sigiliul statului


        Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Stema României

        Art. 1. Stema României simbolizează statul român național, suveran și independent, unitar și indivizibil și se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare și scutul mic.

        Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.

        Pe pieptul acvilei se găsește scutul mic sfertuit cu insițiune:

  • a) în primul cartier este stema Țării Românești: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul și ghearele roșii, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoțită de un soare de aur la dreapta și de o lună nouă de aur la stânga;
  • b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roșu, un cap de bour negru, însoțit de o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta și de o lună conturnată la stânga, ambele de argint;
  • c) în cartierul trei este stema Banatului și Olteniei: pe roșu, peste valuri naturale, un pod de aur cu două deschideri boltite, din care iese un leu de aur ținând un paloș în laba dreaptă din față;
  • d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureșul și Crișana: un scut tăiat de un brâu roșu îngust; în partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, ieșind din brâul despărțitor, însoțită de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint conturată la stânga; în partea inferioară, pe aur, șapte turnuri roșii, crenelate, dispuse pe două rânduri, patru și trei;
  • e) în insițiune sunt reprezentate ținuturile Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontați, cu cozile ridicate.

        Art. 2. Stema României poate fi confecționată din orice material, poate fi reprodusă în culori, în alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale.

        Reprezentarea în alb-negru a stemei se face prin semnele convenționale folosite în heraldicaă pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egala distanță între ele; argint = spațiu liber; roșu = linii verticale; albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale.

        Dacă tehnica grafică nu permite reprezentarea convențională, se poate utiliza redarea prin conturare.

        În cazul reprezentării convenționale în alb-negru sau al redării prin conturare, liniile care marchează contururile acvilei și ale scutului exterior vor avea de două ori lățimea celorlalte linii din interiorul stemei.

        Art. 3. Stema României, în culori, va fi așezată în sediile tuturor autorităților publice, instituțiilor de învățământ, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor comerciale ale României în străinătate, precum și în saloanele navelor sub pavilion românesc.

        Art. 4. Stema României va fi reprodusă pe sigiliile autorităților publice, pe acte oficiale, pe imprimatele și plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda națională și pe alte semne monetare emise de România, pe însemnele și pe unele accesorii ale uniformelor militare, în condițiile stabilite de Guvernul României.

        Art. 5. Modelul original al stemei țării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.


CAP. 2
Sigiliul statului

        Art. 6. Sigiliul statului este însemnul suveranității naționale și garantează autenticitatea actelor statului.

        Art. 7. Pe sigiliul statului este reprezentată stema țării, cu România, în exergă, în partea inferioară.

        Art. 8. Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe și se aplică, potrivit dispozițiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internaționale încheiate de România.

        Art. 9. Modelul original al sigiliului statului este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.


CAP. 3
Dispoziții finale

        Art. 10. Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii, în condițiile legii.

        Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie.

        Art. 11. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sunt și rămân abrogate:

        Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr.510/1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum și orice alte dispoziții contrare.


        Această lege a fost adoptată de Senat în ședinta din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

        Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședinta din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și art. 76 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN


ANEXA 2
ANEXA 1