Lege pentru fixarea și stabilirea armelor României (1867)

Sari la navigare Sari la căutare
Lege pentru fixarea și stabilirea armelor României (1867)
de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
în Monitorul Oficial al României, nr. 75 din 1867.

        Art. I. Armele Românieĭ se fixéză după cum urméză:

        Art. II. Scutul are forma unuĭ pătrat lung: partea inferióră rotund̗ită la ambele unghiurĭ și terminată la mijlocul baseĭ printr'un vîrf. Scutul se împarte în patru secțiunĭ, prin douĕ liniĭ încrucișate în mijloc. În secțiunea din drépta sus, pe albastru, în cea din stânga jos, pe galben, figuréză aquila romană cu capul spre aripa stângă și cu o cruce de aur în gură, simbolul Țăriĭ-românescĭ. În secțiunea din stânga, de sus, pe albastru, și în cea din drépta în jos, pe roșu, figuréză capul de bour cu o stea între córne, simbolul Moldoveĭ. În ambele secțiunĭ superióre ale scutuluĭ, în stânga și în dreapta linieĭ despărțitóre, figuréză sórele și luna. Pe scut va fi coróna regală.

        Art. III. În mijlocul scutuluĭ României figuréză scutul M. S. Domnitorului, scartelat, avênd în secțiunea de sus din drépta și cea din jos din stânga în alb, iar cea din stânga de sus și cea din drépta de jos în negru. Scutul are drept suporțĭ: în stânga un leŭ, ér în drépta o femeiă în costumul femeilor dace, care ține în mâna stângă arma Dacilor, numită arpi.

        Art. IV. Pe suporțĭ este așed̗ată o eșarpă albastră, pe care este scrisă devisa familieĭ Hohenzollern: Nihil Sine Deo.

        Art. V. Pavilionul este de colóre roșie, căptușit cu hermină, avênd d'asupra coróna regală.

        Art. VI. Drapelul Domnului ca și acela al armateĭ, va avé dispuse colorile naționale în modul următor: albastru perpendicular și alături cu hampa (lemnul stindarduluĭ), galbenul în mijloc, roșul la margine flotând. În mijloc vor fi armele Țăriĭ.

        Art. VII. Drapelul guardeĭ orășenescĭ va fi întocmaĭ ca al armateĭ, păstrând în locul armelor țăriĭ însemnele orașuluĭ respectiv și No. legiuniĭ.

        Art. VIII. Drapelul autorităților civile va fi ca cel al armateĭ, fără a purtà armele țăriĭ în mijloc.

        Art. IX. Drapelul marineĭ de rĕsbel va fi întocmaĭ ca cel al armateĭ, cu armele țăriĭ în mijloc. Drapelul marineĭ de comerciŭ va fi întocmaĭ ca acel al marineĭ de resbel, fără însă a purtà la mijloc armele țăriĭ.

Stema României, model 1867