Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim

Sari la navigare Sari la căutare
Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim
de Alexei Mateevici


Glasuri de bucurie,
Laude și rugăciuni,
Din cântarea gurii vie
Și a chimvalurilor struni...
Iudeea slobozită
Poate-și cânta izbăvirea?
Roma [1] poate-i biruită
Și venitu-i-a pieirea?
Împăratul cel puternic,
Așteptat cu nerăbdare
Poate vine falnic, mare
La norodul său nemernic? [2]
Drumul dinspre Galileea
Tună-n vuiete de glasuri,
Parcă toată Iudeea
A uitat a ei necazuri...
Și mulțimea zgomotoasă
Merge-n valuri de lumină,
Așteptând pe căi pietroase
Rămurele de măslină...
Poarta mare din cetate
S-a deschis de dimineață,
Gloate vii și bucurate
Iese-n mâine cu verdeață,
Și-a lor veselă „osană"...
Prin împrejurimi răsună...
Calea cea galileeană
Cu Împăratul le-mpreună...
„Bucură-se Cel Ce vine
Întru Dumnezeu la noi,
Cel Ce lumea cu-a Lui mâine
Slobozește de nevoi;
Și-n blagosloviri trăiască
Al Davidului Fecior,
Ce-a venit să izbăvească,
Ce-a venit Mântuitor!"

*


Glăsuiri de bucurie,
Laude și rugăciuni,
Din cântarea gurii vie
Și a chimvalurilor struni, --
Ele oare ce înseamnă?
Din măria pământească

Nu-i căzută Roma-Doamnă,
Și pierirea vrăjmășească
Îi departe. Împăratul
Păcii, nu al biruirii,
Vine blând acuma, iată-L,
Spre măria răstignirii.
Nu-i înconjurat de slavă
Pământească, pieritoare,
Ci prin sânge câștiga-va
Slava-n veci judecătoare.
Izbăvi-va nu moșia
Iudeilor de dănii: --
Lumea toată — de robia,
De-njosirile sătănii.
Vine un voinic, cu gloata
De vânjoși leghionari [3], --
Merge-ncet, smerit, în roata
Ucenicilor păscari;
Și cetatea, ce-L primește
Nu un scaun de-mpărat, --
Cruce, spini îi pregătește,
Chipul cel însângerat...
Dar și răstignit pe cruce
El trăi-va-n vecinicie:
Ucenicii Lui vor duce
Pretutindeni veste vie
De iubire și dreptate,
Și de mila cea frățească

Și vor boteza noroade,
Țările să le sfințească...

*

Glăsuiri de bucurie,
Laude și rugăciuni,
Din cântarea gurii vie
Și a chimvalurilor struni...
Drumul dinspre Galileea
Tună-n vuiete de glasuri;
Parcă toată Iudeea
A uitat a ei necazuri;
Și mulțimea zgomotoasă
Merge-n valuri de lumină,
Așteptând pe căi pietroase
Rămurele de măslină...

Note[modifică]

[1] Împărăția romanilor în jugul cărora se aflau iudeii.
[2] Pe Mesia, făgăduit de proroci, iudeii îl așteptau în chipul unui puternic împărat pământesc, ce îi va slobozi din jugul Romei.
[3] Ostași de leghion — o parte din oastea romanilor.
Martie 1912