Imn Vieții

(Redirecționat de la Imn Vieţii)

Imn Vieții
de Elena Liliana Popescu


Și dincolo de viața
știută-neștiută
ce sufletul străbate
cu veșnica-i candoare,
se află însăși Viața ...

I[modifică]

Ne-atrage veșnic Marea
din marea Neuitării
Ne-atrage Depărtarea
din depărtarea Zării

Ne-atrage veșnic Cerul
din cerul Amintirii
Ne-atrage Efemerul
din efemerul Firii

Ne-atrage Nenăscutul
din tot ce e născut
dau Nerecunoscutul
din ce e cunoscut

II[modifică]

În tine e Poetul
În tine Poezia
În tine e Profetul
În tine Profeția

În tine e Rostirea
În tine Nerostitul
În tine e Gândirea
În tine Negânditul

În tine Căutarea
În tine Nepătrunsul
În tine Întrebarea
În tine e Răspunsul

III[modifică]

Nimic în neschimbare
Nimic nestătător
Nimic în neaflare
Nimic neștiutor

IV[modifică]

Ascunsă-i Amintirea
în ce-i necunoscut
Ascunsă-i Nemurirea
în ceea ce-i pierdut

Găsește Adevărul
În ceea ce-i uitat
Doar el, Cunoscătorul
a tot ce e creat.