Herol

Sari la navigare Sari la căutare
Herol
de Dimitrie Bolintineanu


Herol la morminte se duce și plînge
Promisa lui moartă cu fruntea sub flori.
Din fruntea lui cură sudoare de sînge ;
Iar stelele d-aur se-ngînă cu nori.

O, rară minune ! M or m în tul tresare
Și-ndată deschide și sînu-i de lut,
Frumoasa promisă de marmură pare,
Iar luna lumină din spațiul tăcut.

Pe mantia-i albă, cosițile-umbroase
Ca noaptea cu ziua se-ngînă, apărînd,
Și brîul ei d-aur, cu raze lucioase,
Încinge ferice mijlocu-i plăpînd.

Dar fața-i străluce d-acea frumusețe
Ce nu-i cunoscută la neam omenesc,
Și rozele-s stinse pe dulcele-i fețe,
Cătarea-i perdut-a cel foc fecioresc.

— "Părinții-mi nu vrură să fiu eu soție
Acelui ce-n viață-mi atît am iubit,
D-atunci în durere, plăpînda-mi junie
Se stinse cu viața, cu tot ce-am dorit.

Dar relele tele mă turbură foarte
În lumea de pace din care sunt eu,
Și viu să te mustru de ce lași spre moarte
Să cază-al tău suflet, o, sufletul meu !

Acela ce moare se perde-n uitare ;
E lege-a naturei ce tot a coprins ;
Un om nu se perde, căci alt om dispare ;
Un crin nu se fană, căci alt crin s-a stins !"

— „Prea dulce fantasmă ! Pe lumea de doruri
Sunt singur... d-acuma, vai ! nu mă lăsa !
Cînd ești în locașul cereștelor horuri,
O zi de plăcere mai pot eu gusta ?

Oh ! fără de tine tot este durere ;
Pămîntul și cerul în doliu îmi par ;
Și sufletu-n viață nimica nu cere,
Oricare plăcere se schimbă-n amar."

Într-asfel amantul fantasmei vorbește ;
Fecioara-l ascultă pătrunsă de dor ;
Rădică la ceruri, ce-n aur lucește,
Cătarea sa plină de plîns și de-amor.

— "Vai ! dacă crezi însuți, mai zise răpită,
Că nu poți în viață să fii fericit,
Dorința ta dulce să fie-mplinită !
Pe brațele mele dormi, suflet dorit !"

Pe sînul fecioarei el capul înclină,
Se-mbată de vise și dulci răsfățări
Și-n noapte s-aude șoptire divină
De blînde complîngeri, cerești sărutări.

Dar cînd aurora prin noapte se-arată
Și varsă flori d-aur pe tristul pămînt,
Drumașii găsiră cu fața-ntristată
Un june cadaver zăcînd p-un mormînt.

(1858)