Greva a reușit!

Sari la navigare Sari la căutare
Greva a reușit!
de Anton Bacalbașa

Entuziasm fără seamăn domnește în ceasul de față în lumea muncitoare din Ploiești. După patru zile de luptă, greva lucrătorilor tăbăcari a reușit!

Au luptat patru zile acești lucrători, au rezistat tuturor ispitelor, au ținut piept vrășmașului, au strîns lanțul frăției și au izbutit!

Pentru Ploiești triumful acesta are o însemnătate colosală: este cea dintîi mișcare conștientă a clasei muncitoare spre cucerirea unei părți din drepturile ei.

Oraș cu desăvîrșire burghezesc, pîn-aci muncitorii nu se manifestară în Ploiești, niciodată ca clasă cu aspirații, cu revendicări deosebite. Și astăzi, pentru întîia oară, clasa muncitoare se ridică, se organizează, se coalizează împotriva capitalismului asupritor.

În tot timpul grevei a domnit ordinea cea mai desăvîrșită; nici un act de violență, nici un incident cît de mic care să-ntunece cîtuși de puțin spiritul de disciplină al muncitorilor greviști. Ai fi zis că te găsești în fața.unei organizații vechi, deprinsă cu lupta, conștientă nu de azi de drepturile, de rolul ei.

Cititorii vor găsi mai departe o dare de seamă a grevei. Se va vedea de acolo care au fost cererile greviștilor și ce au cîștigat ei din mișcarea aceasta. Afară de alte puncte, ei cîștigă douăzeci și patru de ore pe săptămînă și odihna de duminică. De unde munceau l4 ore pe zi, vor munci numai 11; de unde lucrau duminică pînă la amiază, vor merge acum numai o oră la atelier.

Și un fapt și mai îmbucurător: s-a stabilit un program de sărbătorile de peste an, care vor trebui respectate în toate atelierele. între aceste sărbători va figura ziua de 1 Mai (l9 aprilie), serbarea internațională a muncii

Succesul acesta este neașteptat, el se datorește mai cu deosebire unirii muncitorilor.

Toate breslele de muncitori din Ploiești aveau ochii țintiți asupra acestei greve. Lucrătorii-tăbăcari, o dată victorioși, curajul va crește în toate sufletele, inimile se vor încălzi și muncitorii de toate breslele se vor gîndi să urmeze pilda tovarășilor lor tăbăcari, unindu-se între ei.

Mișcarea socialistă începe.

Am debutat printr-o izbîndă, și izbînda aceasta ne va călăuzi în toate acțiunile noastre.

Cu prilejul acesta nu trebuie să uite muncitorii că toți panglicarii care rostesc numele clasei muncitoare prin întrunirile lor electorale au stat acasă la vremea grevei; nici unul nu s-a arătat, nici unul n-a venit să încurajeze pe muncitori atunci cînd aveau mai multă nevoie.

La postul de onoare, gata la jertfe pentru clasa celor apăsați, am fost numai noi, socialiștii. Ruginiții tuturor vopselilor politice, prietenii claselor de sus, nici nu și-au arătat chipul.

Încă un învățămînt: în greva aceasta de 200 de oameni erau reprezentate nouă naționalități. Și, cu toții la un loc, asupriții acestor nouă neamuri și-au dat mîna frățește, ca dovadă de cîtă dreptate avem noi cînd afirmăm că între muncitori nu poate fi ură.

Și pe cînd patrioții de cafenele, ațîțîndu-și entuziasmul patriotic în „tavernele mohorâte”, răgușesc semănînd cu glasuri dogite vrajba între neamuri, muncitorii, adunați la clubul lor, pălmuiau printr-o alianță frățească exaltarea șovinistă…

A, de ce nu erați acolo, burților patriotice, ca să vedeți aseară, la lumina unei luni de argint. În imensa curte a Clubului muncitorilor, mia de muncitori strigînd într-un glas: vrășmașul e capitalismul!

Ați fi înțeles atunci cîtă dreptate au învățăturile noastre și cît de drept merg ele la mimă apăsaților de toate naționalitățile.

Astfel am învins.

Izbînda aceasta durează o cărare nouă, un început de mișcare uriașă, la care vor veni să se alieze toată sumedenia de muncitori ce-și istovesc viața prin ateliere.

Muncitori ploieșteni! Tovarășii voștri tăbăcari au suferit ca voi, și ca voi au îndurat toate mizeriile și tot amarul traiului de muncitor. Dar și-au priceput rolul, și-au înțeles puterea oînd sînt uniți și au izbutit!

Voi, care suferiți ca și dînșii robia cea mai grea, robia economică, voi, care în întunericul atelierului. Între batjocuri și mizerie, visați la vremi mai bune, uniți-vă ca dînșii, și ca dînșii veți izbîndi!

Trăiască lucrătorii tăbăcari!

Trăiască partidul muncitorilor!