Frontierele românilor/Vol II, Bibliografie selectivă

Sari la navigare Sari la căutare
Indicele figurilor Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Bibliografie selectivă.
Indicele numelor proprii
A[modifică]

 • Albertini Luigi, The Origins of the War of 1914. Oxford University Press, London 1953.
 • Antonescu Ion, mareșal.., Epistolarul Infernului, avertisment, note și indice de nume de Mihai Pelin. Editura Viitorul Românesc. Imprimeria Coresi, București 1993.
 • Argetoianu Constantin, Memorii pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. Ediție și indice de Stelian Neagoe. Editura Machiavelli, București 1998.

B[modifică]

 • Bacalbașa Constantin, Ed. îngrijită de Aristița și Tiberiu Avramescu.Ed.Eminescu, 1993: Bucureștii de altă dată, vol II (1878-1884) și III (1885-1888); II.Documentar: Constituția României din 1866 (cu modificările adoptate în 1879 și 1884).
 • Bailey George, Germans : the autobiography of an obsession. The Free Press, Maxwell Macmillan Canada Inc., Ontario 1991.
 • Bayly, Dr. C.A. General Editor, Atlas of the British Empire, The Hamlyn Publishing Group Ltd/Amazon Ltd. New York 1989.

C[modifică]

 • Cantacuzino Sabina, Din viața familiei Ion C.Brătianu, îngrijire de ediție, Studiu intro-ductiv și Note, dr. Elisabeta Simion. Editura Albatros, București 1996.
 • Carol I al României, memoriile regelui.. de un martor ocular. Ediție și prefață de Stelian Neagoe. Editura Scripta, București 1993.
 • Charmley John, Churchill the end of glory: a political biography, Macfarlane Walter & Ross, Toronto 1993.
 • Ciachir Nicolae, Marile Puteri și România (1856-1947). Ed. Albatros, București, 1996.
 • Ciucă Răzvan, coordonator, Ialomița, materiale de istorie agrară a României. Editura Muzeul Județean Ialomița, Slobozia 1983:
  • Mihai Cotenescu, Dezvoltarea producției agricole și creșterea suprafețelor cultivate cu cereale ale județului Ialomița în timpul Regulamentului Organic.
  • Constantin Tudor, Aspecte ale evoluției cultivării cerealelor în Bărăganul ialomițean în perioada 1829-1921.

D[modifică]

 • Drăgan, Iosif Constantin:
  • Antonescu Mareșalul României și Războaiele de Reîntregire. Editura Europa Nova, 1996.
  • Istoria Românilor, ediția a III-a revăzută. Editura Europa Nova, 1999.
  • Prin Europa – Uitarea este în fond o trădare. Editura Europa Nova, 2001.
 • Duca I.G., Memorii, I.G.Duca – schiță biografică – Notă asupra ediției, Stelian Neagoe. Editura Expres, București, 1992.


E[modifică]

 • Eminescu Mihai, Chestiunea Evreiască. Antologie, prefață și note de D.Vatamaniuc. Editura Vestala, București, 2002.

F[modifică]

 • Filitti, Ioan C., Catagrafie oficială de toți boierii Țării Românești la 1829.

G[modifică]

 • Georgescu Vlad, Istoria Românilor, de la origini până în zilele noastre. Ediția a III-a. Humanitas, București, 1992.
 • Gilbert Martin:
  • The Dent Atlas of Jewish History, fifth edition, J M Dent London 1993.
  • The Dent Atlas of Russian History, second edition, J M Dent London 1993.

H[modifică]

 • Hitler Adolf - Mein Kampf, translated by Ralph Manheim. Houghton Mifflin Company Boston 1976.

I[modifică]

 • Iorga Nicolae:
  • Histoire des Etats balcaniques -Imprimerie Centrale de l’Ouest La Roche-sur-Ton
  • Politica externă a Regelui Carol I - ediția V.și M. Rădulescu, Ed.Glycon, 1991.

J[modifică]

 • Jelavich Barbara (1923-1995); Istoria Balcanilor Secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, volumul I și Istoria Balcanilor Secolul al XX-lea volumul II, traducere de Mihai-Eugen Avădanei, Postfață de I.Ciupercă. Printed in Romania. Institutul European 2000.
 • Jong, Alex de.., The Life and Times of Grigorii Rasputin, Dorset Press, SUA 1987.

K[modifică]

 • Kennedy Paul, The Rise and The Fall of the great Powers. Fontana Press, London 1989.

L[modifică]

 • Laffan R.G.D., The Serbs. The Guardians of the Gate. Dorset Press, New York 1989.
 • Lăzărescu, Dan Amedeo.., Consiliul de Coroană de la 21 iulie/3 august 1914, o reinterpretare. Ziarul România Liberă; Aldine anul VII nr. 327 / 3 august 2002.
 • Lecca, Octav-George, Familiile boierești române, istorie și genealogie (după izvoare autentice). Cu adnotări, completări și desene de Matei Caragiale, Ediție de Alexandru Condeescu. Libra, Muzeul Literaturii Române, București 2000.
 • Lendvai Paul, Ungurii, trad: Maria și Ion Nastasia. Humanitas, București 2001.
 • Lupu Vasile, jurist, Eliminarea probei cu martori – o invenție iresponsabilă și aberantă, ziarul România Liberă din 5 decembrie 2002.

M[modifică]

 • Massie K.Robert, Dreadnought Britain, Germany, and the coming of the Great War. Random House of Canada Limited, Toronto 1991.
 • Mehmed, Mustafa Ali, Istoria Turcilor, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1976.

N[modifică]

 • Neculce Ioan, Cronica lui.., ediția a 3-a revăzută și întregită, îngrijită de Al. Procopovici, Editura <Scrisul Românesc> Craiova 1942:
  • Letopisețul Moldovei, Partea I, Dela Dabija Vodă până la Dimtrașco Cantemir Vodă (1661-1710).
  • Letopisețul Moldovei, Partea II, Dela Dumitrașco Cantemir Vodă până la Ioan Vodă Mavrocordat (1710-1743).

O[modifică]

 • Orwell George. 1984. New York: Knopf, 1999.
 • Oțetea Andrei, The History of the Rumanian People. Ed. Twayne New York 1970.

P[modifică]

 • Pares Bernard (1867-1949); A History of Russia. Definitive editon with a new introduction by Richard Pares, Dorset Press, New York 1991.
 • Ponting Clive, Churchill, Sinclair-Stevenson, Great Britain 1994,

R[modifică]

 • Rădulescu, Mihai Sorin, Genealogia românească. Istoric și Bibliografie. Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2000.

S[modifică]

 • Stan Apostol :
  • Putere politică și democrație în România 1859-1918. Ed.Albatros București 1995
  • Independența României. Detașarea de piața otomană și ratașarea de Europa (1774-1875). Editura Albatros, București . 1998.
  • Revoluția de la 1848 în Țara Românească. Boieri și Țărani. - Editura Saeculum I.O. București, 1998.
  • Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române. 1774-1856. Între dominație absolută și anexiune. Editura Saeculum I.O. București 1999.

T[modifică]

 • Taylor Edmond, The Fall of the Dynasties. The Collapse of the old order 1905-1922. Dorset Press, New York 1963.
 • Tocqueville, Alexis de.., De la Democratie en Amerique (extraits), par Jean Boissel, Librairie Larousse; Imprimerie Herissey (Printed en France) 1987.

V[modifică]

 • Veneția, Centrul european de cercetări și studii istorice, Ungaria și istoria maghiarilor 896-2000. Printed in Romania. Editura Europa Nova, București 2001.

X[modifică]

 • Xenopol A.D.:
  • Războaiele dintre ruși și turci și înrâurirea lor asupra Țărilor Române. Prefață de Apostol Stan. Îngrijire de ediție și Note de Elisabeta Simion. Editura Albatros, București . 1997.
  • Românii și Ungurii, selecția textelor, antologie, studiu introductiv și note Constantin Schifirneț. Editura Albatros, București 1999.
▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.