Frontierele românilor/Bibliografie selectivă

Sari la navigare Sari la căutare
Indicele figurilor Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Bibliografie selectivă.
Indicele numelor proprii
A[modifică]

 • Alexe Vladimir - Ion Iliescu biografia secretă – candidatul manciurian. - Editura Elit Comentator, 2000.
 • Augros Robert and George Stanciu - The New Biology - Boston, Shambhala, 1987.

B[modifică]

 • Barlow Nora:
  • Darwin’s Diary of the Voyage of H.M.S. Beagle - Cambridge University Press. 1934.
  • The Autobiography of Charles Darwin. - 1958.
 • Beer, Sir Gavin de.., : Darwin’s Notebooks on Transmutations of Species. Vol.2, No. 1-5. Bulletin of the British Museum (Natural History) Historical Series, 1960:
  • Darwin’s Journal, 1959.
  • Part I, First Notebook (July 1837-February 1938) 1960.
  • Part II, Second Notebook (February- July 1838) 1960.
  • Part III Third Notebook (July 15 1838-October 2nd 1838) 1960.
  • Part IV Fourth Notebook (October 1838-10 July 1839) 1960.
 • Behr Edward - Kiss the hand you cannot bite. The rise and the fall of the Ceaușescus. - Villard Books, New York 1991.

C[modifică]

 • Cantacuzino Sabina - Din viața familiei Ion C. Brătianu. - volumul II. Ed. Albatros, București, 1996. Îngrijire de ediție, Studiu introductiv și Note, Dr. Elisabeta Simion.
 • Capidan, Theodor - Dacoromania, 1924-6. - din care Sarakacianii, vol 4, pp.923-59.
 • Câmpeanu Pavel, Combes Ariadna, Berindei Mircea - România înainte și după 20 mai. - Editura Humanitas, București, 1991.
 • Calkokondyl Laonic - Expuneri istorice - traducere V.Grecu, București, 1958.
 • Ciucă Răzvan, coordonator - Ialomița, materiale de istorie agrară a României. - Editura Muzeul județean Ialomița, Slobozia, 1983.
  • Ghenuță Coman - Contribuții la cunoașterea vieții agrare din Moldova în secolele V-XII.
  • Dragomir T.Ion - Unelte și arme de silex, piatră, os, corn, lut ars, și aramă specifice aspectului Stoicani-Aldeni.
  • Papp Francisc - Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a secolului XVII).
 • Congres de l’Agriculture Europeenne; 48-ème Assemblée Générale de la CEA. Prague (Republique Tchèque) du 28 au 30 octobre 1996:
  • Jiri Netik - Préparation du secteur agricole Tchèque, a son entrée dans l’Union Européenne du point de vue de des entrepreneurs. - Chambre d’agriculture tchèque (Republique tchèque) p.13.
  • Jaroslav Brom - Privatisation et transformation des anciennes fermes d’état, en Republique tchèque. - Association Tchèco-Morave des Entrepreneurs Agricoles (Republique tchèque) p.27.

D[modifică]

 • Darwin Charles Robert (1809-82), autor al Teoriei Evoluției prin Selecție Naturală:
  • The Structure and Distribution of Coral Reefs. - 1842,
  • Journal of Researches into the Natural History and Geology of the countries visited during the Voyage of "H.M.S. Beagle" round the world. - 2nd ed. 1845.
  • On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life - 1859. Collier Books, N.Y.,1962.
  • The Variation of Animals and Plants unde Domestication. - 2 vols, 1868,
  • The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. - 2 vols, 1871. Princeton University Press, Princeton N.J., 1981.
  • The Expression of the Emotions in Man and Animals. - 1872. University of Chicago Press Edition. Chicago, 1965.
 • Darwin Francis - Life and Letters of Charles Darwin. -, 3 vols, ed. 1888. Johnson Reprint Corporation, N.Y.
 • Deutscher Isaak - Stalin a Political Biography. - Oxford University Press, Toronto, 1972.
 • Diehl Charles - Marile probleme ale istoriei bizantine. Figuri bizantine - 2 volume. Traducere Ileana Zara, prefață Dan Zamfirescu. Editura pentru literatură, București, 1969.
 • Drăgan Iosif Constantin:
  • Istoria Românilor. - Ed. III revăzută. Editura Europa Nova. București, 1999.
  • Ungaria și Istoria Maghiarilor (896-2000). - Editura Europa Nova. București, 2001.

F[modifică]

 • Fukuiama Francis:
  • The End of History and the Last Man - Maxwell MacMillan,Toronto, 1992.
  • Trust, the Social Virtues and the Creation of Prosperity. - Hamish Hamilton, London, 1995.
  • Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution. - Farrar, Straus and Giroux, New York, 2002.

G[modifică]

 • Galton Francis, Hereditary Genius. - An Inquiry into its Laws and Consequences. - Appleton New York, 1896.
 • Gavrilescu Dinu, coordonator.
  • Restructurarea agriculturii și tranziția rurală în România. - S.C. Agris, Redacția revistelor Agricole S.A., București, 1996. - Alexander H.Sarris și Dinu Gavrilescu - Restructurarea fermelor și sistemelor agricole în România.
 • Georgescu Vlad - Istoria Românilor de la origini până în zilele noastre. - Ediția a III-a, Humanitas, București 1992.
 • Giosan N. și Săulescu N.A. - Principii de genetică. - Ed. Agro-Silvică, București, 1969.
 • Giurescu, Constantin - Studii de istorie, Antologie. - îngrijire de ediție și introducere de Dinu C.Giurescu. Editura Eminescu 1993.
  • Vechimea rumâniei în Țara Românească și legătura lui Mihai Viteazul. 1915.
  • Despre rumâni. 1916.
  • Despre boieri. 1920.
 • Grant Michael - The Roman Emperors, a Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome, 31 BC-AD 476. - Charles Scribner’s Sons, New York, 1985.
 • Gruber Howard:
  • Darwin on Man: a Psyhological Study of Scientific Creativity. - New York, Dutton, 1974.
  • Aesthetics in Science. - Ed. Judith Wechester, Cambridge, MIT Press, 1978.
  • Conceptions of Giftednesse. - Eds. Robert J. Sternberg and Janet E. Davidson, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
 • Guboglu Mihail - Cronici turcești privind Țările Române. - extrase vol. II, secolul XVII-începutul secolului XVIII. Ed. Academiei R.S.R., București, 1974.

H[modifică]

 • Hegel, Georg Wilhelm Friederich:
  • The Philosophy of History. - trans. J. Sibree, Dover Publications, N.Y., 1956.
  • The Phenomenology of Mind. - trans. J.B. Baillie, Harper and Row, N.Y., 1967.
  • Hegel’s Philosophy of Right. - trans. T.M. Knox, Oxford University Press, London, 1967.
 • Heidegger Martin (1889-1976):
  • Basic Writings (1927-64). - ed..David Farell Krell, General Editors: J.Glen Gray, Joan Stambaugh, Harper, San-Francisco 1977.
   • VI. Modern Science, Metaphysics, and Mathematics.
   • VII. The Question Concerning Tehnology.
   • X. The End of Philosophy and the Task of Thinking Nietzsche, Notes and Analysis by David Farell Krell, Harper San Francisco 1991: Vol II. The Eternal Recurrence of the Same. Part Two: Who is Nietsche’s Zarathustra?
 • Hobbes Thomas - Leviathan - Bobbs-Merill, Indianapolis, 1958.
 • Hoeg Carsten - Les Saracatsans - 2 vols, - Etude linguistique, Paris and Copenhagen, 1925-6

I[modifică]

 • Iorga Nicolae:
  • Histoire des Etats balcaniques. - Imprimerie Centrale de l’Ouest, La Roche-sur-Ton
  • Politica externă a Regelui Carol I. - ed. V și M. Rădulescu, Ed. Glycon, 1991

J[modifică]

 • Jelavich Barbara - Istoria Balcanilor, Secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. - vol I, traducere Mihai-Eugen Avădanei, Ed. Institutul European, Iași, 2000.
 • John Paul II - Message to the Pontifical Academy of Sciences. October 22, 1996.

K[modifică]

 • Kaiser Robert G. - Why Gorbacev happened? - A Touchstone Book, Toronto, 1992.
 • Khrushcev Serghei - Khrushcev on Khrushcev. An Inside Account of the Man and His Era. - Edited and translated by W.Taubman, Litle Brown & Comp., Toronto, 1990.

L[modifică]

 • Lecca Octav George - Familiile Boierești Române, istorie și genealogie (după izvoare autentice). - cu adnotări, completări și desene de Matei Caragiale, ed. Alexandru Condeescu. Editura Libra , Muzeul Literaturii Române, București, 2000.
 • Lendvai Paul - Ungurii, timp de un mileniu învingători în înfrângeri. - Traducători: Maria și Ion Nastasia. Editura Humanitas, București, 2001.
 • Locke John - The Second Treatise of Government. - Ed. Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1952.

M[modifică]

 • Malthus, T.R. - An Essay on the Principle of Population. - J.Johnson, London, 1798.
 • Marx Karl and Friederich Engels - Basic Writings and Politics and Philosophy. - ed. Lewis S.Feuer, Ed. Doubleday/Anchor Books, New York, 1959.
 • Miller A.F., Mustafa Pacha Bairaktar - Association Internationale d’Etudes du Sud-est Européenn. - Imprimé par l’Entreprise Polygraphique "13 decembre 1918", București, 1975.
 • Murray Charles and Hernstein Richard J. - The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. - Free Press, New York, 1995.
 • Mustafa Ali Mehmed:
  • Documente Turcești privind Istoria României. - Vol I (1455-1774), Ed. Academiei R.S.R., București, 1976.
  • Istoria Turcilor. - Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976.

N[modifică]

 • Neculce Ion - Cronica lui.. - ediția a 3-a revăzută și întregită, îngrijită de Al. Procopovici vol. I și II. Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1942.
 • Nietzsche Friederich - Thus spoke Zarathustra; a book for everyone and no one. - tran. with an introduction by R.J.Hollingdale. - Ed. Penguin Books Canada Ltd., Markham, Ontario, 1969.

O[modifică]

 • Oancea Ileana - Romanitate și Istorie, epistemă clasică și literarizare. - Editura de Vest, Timișoara, 1993.
 • Odobescu Alexandru I. - Pseudo-Kynegheticos - Introducere și Note de Al. Busuioceanu, Scrisul Românesc, Craiova, 1935.

P[modifică]

 • Papacostea Șerban - Geneza statului în evul mediu românesc. – Studii critice – ediție adăugită. Ed. Corint, București, 1999.
 • Pares, Sir Bernard. - A History of Russia. - Definitive edition. Dorsett Press, N.Y., 1991.

R[modifică]

 • Rousseau Jean-Jacques - Oeuvres Complètes. - 4 vols. Editions Gallimard, Paris 1964.

S[modifică]

 • Saunders J.J. - The History of the Mongol Conquests. - Routledge & Kegan Paul, London, 1971
 • Solzhenitsyn Aleksander - The Oak and the Calf, a Memoir, sketches of literary life in the Soviet Union - translated by Harry Willetts, Fitzhenry & Whiteside, Toronto, 1980.
 • Spence Gerry - From Freedom to Slavery: the Rebirth of Tyranny in America. - St. Martin’s Paperbacks edition, New York, 1995.
 • Spinei Victor - Marile migrații din estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII. - Institutul European, Iași, 1999.
 • Sweeney John - The Life and Evil Times of Nicolae Ceaușescu. - Hutchinson, London 1958.

T[modifică]

 • Tretbar-Endres Martin - A manual about Schleswig Holstein. - Trans: Grabenkamp-Frayne. Press office of the State Government Schleswig Holstein Landeshouse, Kiel, 1992.

X[modifică]

 • Xenopol A.D.:
  • Războaiele dintre Ruși și Turci și înrâurirea lor asupra Țărilor Române. - editor Elisabeta Simion. Editura Albatros, București 1997
  • Românii și Ungurii - Antologie Constantin Schifirneț. Ed. Albatros 1999.


▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.