Sari la conținut

Format:Citat carte


Utilizare[modifică]

Prezentul format este recomandat pentru prezentarea referințelor bibliografice referitoare la cărți în conformitate cu standardul internațional ISO 690. Formatul de mai jos poate fi copiat pentru ușurința introducerii datelor.

Formatul poate fi utilizat atât pentru liste bibliografice, conform capitolului 8 din standardul ISO 680, cât și pentru citarea de referințe conform capitolului 9 din standard.

{{citat carte
 | nume1     = 
 | prenume1   = 
 | nume2     = 
 | prenume2   = 
 | nume3     = 
 | prenume3   = 
 | nume4     = 
 | prenume4   = 
 | nume5     = 
 | prenume5   = 
 | nume6     = 
 | prenume6   = 
 | nume7     = 
 | prenume7   = 
 | nume8     = 
 | prenume8   = 
 | nume9     = 
 | prenume9   = 
 | numeed1    = 
 | prenumed1   =   
 | numeed2    = 
 | prenumeed2  =
 | numeed3    = 
 | prenumeed3  =
 | numeed4    = 
 | prenumeed4  =
 | titlu     = 
 | titlutrad   =
 | colaboratori =
 | ediția    = 
 | locul     = 
 | editura    = 
 | an      = 
 | luna     = 
 | ziua     = 
 | nrpag     =  
 | colecția   = 
 | observ    =
 | isbn     = 
 | capitol    = 
 | paginc    = 
 | pagsf     =
 | format    =
 | limba     =
 | anorig    = 
 }}

Legendă[modifică]

Termenul Explicație Observații
Date pentru identificarea autorilor și editorilor
Nume1 Numele de familie al autorului
Prenume1 Prenumele autorului, inclusiv titlul și eventuale inițiale ale altor nume.
Nume2, Prenume2, Nume3, Prenume3 ... Numen, Prenumen Numele coautorilor pot fi prezentate și printr-o succesiune de câmpuri de tipul: Numen, Prenumen Formatul permite în prezent introducerea de liste de maximum 9 coautori.
Titlu Titlul cărții. Singurul parametru obligatoriu al formatului Nu trebuie utilizate caractere italice
Titlutrad
Colaboratori Numele și calitatea altor colaboratori De exemplu "Ilustrat de Ion Popescu-Gopo" sau "Tradus de Șt. O. Iosif"
Ediția Numărul și caracterul ediției (Fără a se introduce cuvântul "ediția") De exemplu: 2-a revăzută și adăugită
Locul Locul unde a fost publicat volumul
Editura Numele editurii care a publicat volumul Cuvântul "Editura" nu este introdus automat în text.
An, Luna, Ziua Data publicării volumului (Anul, Luna și Ziua introduse separat) Programul nu acceptă date în care lipsește anul, chiar dacă se indică luna și/sau ziua. De asemenea, programul indică doar anul pentru datele în care se nu se indică luna.
Colecția
Observ Orice text care introduce informații suplimentare cu privire la volumul respectiv.
ISBN Numărul de carte standard internațional (International Standard Book Number) ISBN conf. prevederilor comitetului tehnic ISO TC 46-SC9.
Informații specifice citării referințelor conform capitolului 8 din ISO 690
Nrpag Numărul de pagini al volumului. Se aplică numai în cazul bibliografiilor elaborate conform cap. 8 din ISO 690 Acest parametru este utilizabil exclusiv pentru a indica numărul total de pagini al volumului, în cazul referințelor bibliografice. El nu este aplicabil pentru a localiza locul unei trimiteri în cadrul volumului respectiv.
Informații specifice citării referințelor conform capitolului 9 din ISO 690
capitol Capitolul sau secțiunea din volum la care se face trimiterea. Text care poate cuprinde fie numărul capitolului fie titlul acestuia.
paginc Prima pagină a textului la care se face trimiterea. Se aplică numai în cazul citării referințelor conf. cap. 9 din ISO 690
pagsf Ultima pagină a textului la care se face trimiterea. Se aplică numai în cazul citării referințelor conf. cap. 9 din ISO 690 Dacă citarea face trimitere la o singură pagină, aceasta se indică prin parametrul paginc, iar parametrul pagsf ramâne nedefinit.
Limba Limba în care este scrisă cartea. Parametrul este opțional, nefiind indicat pe lista parametrilor ISO 690. Se indică numai denumirea limbii fără explicații suplimentare (de exemplu este corect: "engleza" și incorect: "limba engleză")
Anorig Anul publicației originale. Parametrul este opțional, nefiind indicat pe lista parametrilor ISO 690. Parametrul are importanță numai în cazul referințelor în care se dorește scoaterea în evidență a anului inițial de apariție.

Exemple[modifică]

Exclusiv titlul
* {{citat carte | titlu=Pădurea spânzuraților|limba=română|paginc=20}}
 • Pădurea spânzuraților., pag. 20 [[în limba română.]].
Autor și titlu
* {{citat carte |prenume1=Liviu| nume1=REBREANU| titlu=Pădurea spânzuraților|ediția=5-a|paginc=20|pagsf=25}}
 • REBREANU, Liviu - Pădurea spânzuraților. Ediția 5-a, 1907., pp. 20 - 25 .
 • REBREANU - Pădurea spânzuraților. București: 17 febr. 1907.. .


Mai mulți autori și titlu
*{{citat carte |prenume1=A. |nume1=DUȚU |prenume2=F. |nume2=DOBRE | prenume3=L. |nume3=LOGHIN |lunaorig=februarie|titlu=Armata română în al doilea război mondial|editura|Cartea Românească}}
 • DUȚU, A.; DOBRE, F.; LOGHIN, L. - Armata română în al doilea război mondial. Cartea Românească .

*{{citat carte |nume1=DUȚU|nume2=Dobre |nume3=LOGHIN |ziua=22|titlu=Armata română în al doilea război mondial}}

 • DUȚU; DOBRE; LOGHIN - Armata română în al doilea război mondial. .
Exemplu complex
* {{citat carte |prenume1=Octav-George| nume1=LECCA|prenumed1=Alexandru|numed1=Condeescu|Colaboratori=Cu adnotări, completări și desene de Mateiu Caragiale|anorig=1899|titlu=Familiile boierești române|an=2000|editura=Libra-Muzeul Literaturii Române|locul=București|isbn=973-999 14-4-0}}
 • Lecca, Octav-George - Familiile boierești române. (Romanian Boyar Families.) Cu adnotări, completări și desene de Mateiu Caragiale. București: Libra-Muzeul Literaturii Române 2000. ISBN 973-999 14-4-000. [[Anul publicației originale 1899.]].